Cuba Democracia y Vida

La voz en Suecia de los cubanos cívicos de intramuros y del exílio

Editor y Redactor: Guillermo Milán Reyes, Miembro del Instituto Nacional de Periodismo Latinoamericano (INPL)

For more publications in English
or Swedish click on respective
flag above

Cantidad de Visitantes: 49 921 226

Google


 Enlaces:
PÁGINA WEB OFICIAL DE UNPACU.
WEB DE YOUTUBE DE LA UNIÓN PATRIÓTICA DE CUBA LAS GLORIOSAS FUERZAS PACÍFICAS UNPACU.

DIARIO DE CUBA
INFOBAE
CUBANET
MARTÍ NOTICIAS
RELIGION EN REVOLUCION.
MEDICINA CUBANA
PATRIA DE MARTÍ EN INGLÉS
PATRIA DE MARTI EN ESPAÑOL
LA PATILLA. WEB VENEZOLANA DE NOTICIAS.
CIBER CUBA.
ADV CUBA.
CUBITA NAO.
NTN24 AMÉRICAS
BPI tv VIDEOS

EL PITAZO
PANAM POST: NOTICIAS Y ANALISIS DE LAS AMERICAS.
DIARIO LAS AMÉRICAS.COM
DOLAR TODAY
EL NACIONAL. CARACAS VENEZUELA.
UNIVERSO INCREIBLE- OSCAR SUAREZ
Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
CANAL YOUTUBE DE LOS PICHY BOYS.
ABC.ES INTERNACIONAL
EL NUEVO HERALD
EL PAÍS
NACAN: VIDEOS DESDE CUBA.
FORO ANTITOTALITARIO FANTU
CAPITOLIO TV: CANAL OFICIAL DE LA LIBERTAD, EL DE LA JUSTICIA Y LA PAZ DE VENEZUELA, DE NUESTRO PUEBLO.
CUBANOS EN EL MUNDO
14 Y MEDIO. DIARIO HECHO EN CUBA.Många frågor kring bilolyckan på Kuba som ledde till oppositionsledares död. Oswaldo Payá's dotter uttalar sig.
  
07-08-2012

web/folder.asp?folderID=176

Många frågor kring bilolyckan på Kuba som ledde till oppositionsledares död. 
Oswaldo Paya´s dotter uttalar sig.

web/folder.asp?folderID=176
Bilolyckan den 22 juli 2012 som ledde till Oswaldo Payá's och Harold Ceperos död. Bild från Martí Noticias.

web/folder.asp?folderID=176
Den 2 juni 2012 blir Oswaldo Payá och hans fru prejad och påkörd, men han klarade sig. Bild från Martío Noticias.


Bakgrund

Oswaldo Payá, 60-åriog ledare för den kristna oppositionsrörelsen Movimiento Christiano Liberación, och en ung medlem ur samma rörelse Harold Cepero, färdades i baksätet av en hyrbil, som kördes av spanjoren Ángel Carromero från ungdomsavdelningen av spanska Partido Popular. Bredvid honom i framsätet satt svensken Jens Aron Modig från Kristdemokraterna i Sverige. Den 22 juli 2012 kraschade bilen mot ett träd i Bayamo i östra Kuba. Oswaldo Payá ska ha omkommit på platsen och Harold Cepero dog senare på sjukhus.

De två utlänningarna klarade sig, och togs om hand av statens säkerhetstjänst i det illa beryktade förhörsfängelset ”100 y Aldabó”, som är känt för att få de flesta att tala. De hölls isolerade under många dagar och sedan fördes de under bevakning inför press och gjorde sina uttalanden. Regeringens avsikt med deras uttalanden inför pressen var att visa fram de båda utlänningarna som olagliga aktörer, understödda av ärkefienden USA, och att de stödjer oppositionen med pengar samt att de också skulle påstå (Carromero gjorde det, medan Modig sa att han kan ha sovit eller var i chock och inte mindes) att ingen bil hade förföljt dem som kunde ha orsakat bilolyckan.

Ángel Carromero kommer att ställas inför rätta för dubbelt mord och Jens Aron Modig, som nu har återvänt till Sverige har valt att inte yttra sig om händelserna med hänsyn till Ángel Carromero. Men frågan är om detta kommer att hjälpa Carromero eller ens lindra hans straff. Den kubanska regimen kommer aldrig att erkänna om de har legat bakom olyckan, och måste därför döma Ángel Carromero. Efter Carromeros och Modigs uttalanden inför pressen har en stor förtalskampanj satts igång om utländska USA stödda aktörer som betalar och stödjer oppositionen. Payás familj och oppositionen kräver en internationell oberoende undersökning.

Oswaldo Payá var ständigt övervakad och mordhotat av regimen och bara några veckor tidigare den 2 juni 2012 blev han påkörd på ett sätt som han sade var ett medvetet angrepp, men som han kom oskadd ur. Ledaren för Damerna i Vitt, Laura Pollán utsattes också för en sådan påkörning och klarade sig. Den händelsen filmades av det italienska filmteam hon åkte med. Det är därför inte otänkbart att regimen också ligger bakom bilolyckan, som ledde till Payá’s och Ceperos död.

CDV redaktionen: Eva Belfrage

_ _ _ _ _ _


Pressuttalande av Oswaldo Payá’s dotter Rosa María Payá Acevedo.

MCL Oswaldo Payá

Den 1 augusti 2012 – publicerat den 7 augusti 2012 av MCL Oswaldo Payá

Översättning: Eva Belfrage

web/folder.asp?folderID=176
Rosa María Payá Acevedo. Bild från Martí Noticias.

Jag har inte för avsikt att här ge någon annan version än vad som har skett och vi anklagar inte någon.

De händelser som jag ska återge lästes upp av undersökningsdomaren, kapten Fulgencio Medina, i en sal på sjukhuset Carlos Manuel de Céspedes i Bayamo på eftermiddagen - kvällen söndagen den 22 juli. Jag ska inte förklara hur vi har fått dessa informationer, för vi vill inte utsätta de personer, som har förmedlat dem till oss, i solidaritet med familjen, för några påtryckningar från statens säkerhetstjänst.

Enligt vad vi fick veta, hade undersökningsdomaren, kapten Fulgencio Medina, läst vittnenas deklarationer om de händelser som resulterade i min fars och Harolds död och hade återgett följande till alla närvarande i en av sjukhusets salar:

Medina sa att han skulle berätta hur det hade gått till och läste från vittnenas uttalanden:

Vittnena från cykeln och traktorn hade sagt att där hade funnits en röd lada som körde parallellt med den bil som förolyckades.
Vid en tidpunkt körde bilen, som sen förolyckades, förbi alla, cykeln, traktorn och den röda ladan och i detta ögonblick förändrades väglaget från asfalt till jordad väg.

Cyklisten sade att han bara såg damm när bilen kraschade (men att det verkade normalt).

Mannen på traktorn sade att det verkade som om något hade hänt.

Medina uppgav att en annan traktor hade kommit emot, men att vägen var tillräckligt bred och traktorn tillräckligt långt borta för att förorsaka någon reaktion från Ángel Den hade inte utgjort någon direkt fara.

De som var i den röda ladan gick ut för att hjälpa till, enligt vittnesmålen från cyklisten och traktormannen.

Medina påstod att vittnena hade sagt att när personerna från den röda ladan närmade sig för att hjälpa spanjoren reagerade spanjoren och sade: Vem är ni och varför gör ni detta mot oss?

Först tog de ut spanjoren och det var en som jämrade sig (det visade sig senare vara Harold), som hade ett svårt skadat ben och rörde vid sitt bröst som om det gjorde mycket ont. Men med den andra personen gjorde de inte något, för de sa att när de rörde vid honom förstod de att han var död.

Först tog de ut de två utlänningarna och personerna från den röda ladan tog fram en mobil som de själva hade med sig och sade: Skicka hit en ambulans för det har skett en olycka.

Inom ett ögonblick kom en blå pickup och förde upp de sårade och åkte mot sjukhuset.

De fick ett samtal från flickan och säger att de inte veta vems mobil det var för allt var rörigt. Först tog en trafikpolis emot samtalet och sen en rättsläkare.

Fulgencio Medina säger att han visste att dottern hade ringt för att rättsläkaren som hade åkt med i ambulansen hade tagit emot samtalet.

Här tar de informationer vi fått slut om vad kapten Fulgencio Medina hade sagt den eftermiddagen – kvällen i sjukhussalen framför andra poliser eller ansvariga inom staten* och övriga personer som var närvarande.

Vi tycker det är mycket konstigt att:
1. En rättsläkare kom i ambulansen.
2. I ingen av de officiella versionerna nämns den röda ladan och de personer som hade åkt i den.
3. Om personerna som åkte i den röda ladan inte fanns, vem var det då som ringde efter ambulansen.
4. Ángels reaktioner enligt vittnena i det ögonblick han blev hjälpt
5. Vem var det som diagnostiserade min fars död och hur skedde det i ett så tidigt skede.

Vi har också fått andra informationer bland annat följande:

Vi har blivit informerade om att ambulansen hade beställts av en överstelöjtnant och att de förde Harold till sjukhuset i en ambulans, men innan dess hade de stannat vid ett barnsjukhus.

Vi har också fått veta att läkaren som behandlade Harold (som kallas “el Nene”, son till Dr Pérez Profet) uttryckte sig nedlåtande om honom och han hade sagt till de andra läkarna och sjuksköterskorna att dessa personer hade haft med sig droger och att de var på väg till Santiago för att placera ut bomber.

Jag hyser tvivel kring den behandling min vän fick på detta sjukhus.

De har informerat oss att Ángel kom till sjukhuset i sällskap av en polis eller ansvarig inom staten* som sades vara ögonvittne till olyckan och att Ángel där två gånger hade sagt att bilen hade körts på bakifrån.

Jag frågar mig om denne polis eller ansvarig inom staten* var vittne:
Vad gjorde han där?
Varför tog han då inte med sig de sårade i sin bil?
Om det var han som ringde, hur kunde han sjukhusets telefonnummer?
Var han en av personerna i den röda ladan?

Jag hyser också tvivel om den bil som min far och Harold färdades i och dess tekniska tillstånd.

Våra vänner, de personer som den dagen representerade oss på sjukhuset tills min mamma kunde komma dit, fick inte se min fars kropp förrän efter kl 8 på kvällen. De berättade att liket hade en spruta fäst i höjd med ljumsken, en skjorta, byxor och skor och att vid denna tidpunkt hade kroppen inte behandlats för konservering eller kylts ned.

Vad gäller Harolds tillstånd, hade en läkare sagt att pojken skulle dö för han var hjärndöd. En uppgift som inte överensstämmer med den officiella versionen av Harold Ceperos död och som också är mycket underlig eftersom vittnena säger sig ha sett Harold vid medvetande enligt de informationer vi fått och som kapten Fulgencio Medina hade läst upp.

Våra vänner hade till denna tidpunkt inte kunnat träffa Ángel som skulle lugnas ned och de lyckades aldrig tala med honom. Aron kunde de knappt presentera sig för eftersom de inte talade engelska.

Aron, Ángel och jag träffades på fredagseftermiddagen och vi talades vid, som tre socialt engagerade ungdomar konverserar, utan någon som helst inblandning eller några pengar på agendan.

Min far reste sig mot makten, mot en stat, en totalitär stat med 53 årig erfarenhet. Och denna stat angriper med alla sina krafter en familj, min familj och det har pågått i många år.

Jag säger än en gång att jag fruktar för mina syskons, min mammas och hela min familjs liv och jag ställer regeringen till svars för mina familjemedlemmars fysiska integritet.

Vi har stöd från många i och utanför Kuba och vi vill ge dem vårt djupt kända tack. Samtidigt vet vi att dessa händelser har blivit en statsangelägenhet och vi vet att mellan stater sker uppgörelser och det tigs, men även om andra tiger kommer vi inte att tiga och vi kommer inte att sluta söka efter sanningen om det så skulle innebära att vi blir ensamma. Min far, Den Kristna Befrielserörelsen och min familj har tidigare upplevt ensamheten, den är vi inte rädda för. Eftersom vi de senaste dagarna tycks ha snuddat vid det, vet vi att bara den onde fruktar sanningen.

*översättarens anm: På Kuba används benämningen ”oficial” för poliser, militärer säkerhetspoliser och ansvariga i statliga funktioner. Det är osäkert vilken typ av funktion som här avses, men troligast är att det handlar om poliser och säkerhetspoliser.

_______________

 

Kommentarer


 Få en ny utmaning


 
09-09-2020KUBA VIDEO: Demonstration i Stockholm mot Kubas militärdiktatur, för frihet och demokrati och som stöd till den nationella och internationella kubanska kampanjen 'Solrosrevolutionen'. UNPACU i Sverige.
06-09-2020Brev till Sveriges Regering. Kuba står inför ekonomisk kollaps med ökad hunger, missnöje och förtryck. Kubaner vill rikta nationell och internationell uppmärksamhet på detta med kampanjen 'Solrosrevolutionen'. UNPACU i Sverige.
29-11-2018Sida informerar om sitt arbete på Kuba.
03-12-2017Video Ulf Erlingsson: Stoppa Folkmordet i Venezuela.
16-11-2017 Kuba: Misstänkta kritiker trakasseras och straffas med arbetslöshet. Amnesty International.
28-10-2017Video om bakgrunden till och situationen i Venezuela. Av Ulf Erlingsson rådgivare i den civila motståndskampen mot diktaturen.
04-07-2017MYCKET SEVÄRT SVT - KORRESPONDENTERNA reportage om situationen i Venezuela: "Vid ruinens brant". Programledare Bengt Norborg.
28-04-2017Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Kuba 2016–2020.
28-04-2017Utrikesdepartementet Rapport: Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Venezuela.
28-04-2017Utrikesdepartementet Rapport: Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Kuba.
21-03-2015Video TV YLE: Regimkritisk demonstration i Havanna Kuba, filmades av YLE team, som greps av polisen.
09-03-2013Panelsamtal med Rosa Maria Payá och Regis Iglesias från den Kristna Frihetsrörelsen på Kuba med minnesceremoni för Oswaldo Payá och Harold Cepero den 5 mars 2013.
06-03-2013Angel Carromero talar ut om bilkraschen som dödade Kuba's Oswaldo Payá. En regeringskyltad bil förföljde dem och körde på dem bakifrån. Washington Post.
04-03-2013Video: Rosa Maria Payá – Presskonferens i Stockholm den 4 mars 2013.
01-03-2013Allt tyder på att påstådd bilolycka på Kuba var ett avsiktligt mord. Internationell utredning krävs vid Presskonferens i Madrid.
26-01-2013Kubansk människorättsorganisation uppger att antalet politiska fångar har fördubblats. Av Juan O. Tamayo.
04-11-2012Kuba: 402 arresteringar av fredliga demokratiaktivister i oktober, totalt under året 4 542, en kraftig ökning från tidigare år, rapporterar Hablemos Press.
04-10-2012KUBA VIDEO: Dold kamera - de styrandes verkliga ansikten.
26-09-2012Kirurger vid centralsjukhus i Havanna klagar på allvarliga missförhållanden i öppet brev till Raúl Castro.
22-08-2012Skakande vittnesmål om stenkastning, misshandel och arresteringar av Damerna i Vitt och deras barn i Holguín. Av Eleiny Villamonte Cardoxo i Pedazos de la Isla.
22-08-2012Skakande vittnesmål om stenkastning, misshandel och arresteringar av Damerna i Vitt och deras barn i Holguín. Av Eleiny Villamonte Cardoxo i Pedazos de la Isla.
09-08-2012Kubansk oppositionsledares familj accepterar inte den officiella versionen av bilolycka och kräver oberoende internationell utredning. Kommuniké från familjen.
07-08-2012Många frågor kring bilolyckan på Kuba som ledde till oppositionsledares död. Oswaldo Payá's dotter uttalar sig.
15-07-2012Videos: Castro-regimen utsätter f d politisk fånge med familj för våldsam attack med stenar, tjära och exkrementer och det har pågått i över än en vecka. Av Eva Belfrage.
14-07-2012Svenska Smittskyddsinstitutet 4 juli 2012: Kolerautbrott på Kuba.
15-06-2012Kubas väg till verklig demokrati – Kommendant Huber Matos reflektioner den 12 juni 2012 i ett tal i Mexiko.
03-06-2012Öppet brev till den kubanske diktatorn Raúl Castro från kubansk motståndsledare.
16-05-2012Video när dissidenten Jorge Vázquez Chaviano arresterades för att han vill gå till påvens mässa i Havanna den 27 mars. Han är fortfarande fängslad.
02-05-2012340 från oppositionen i Kuba fängslades under april månad. Dissidenter fick varningar eller arresterades för att de inte skulle delta i första maj tåget.
17-04-2012Kuba: Högsta antalet arresteringar av dissidenter på 50 år. Diario de Cuba.
12-04-2012Videos: Kubaner protesterar mot Castro-regimen på egen hand utan oppositionen i ryggen. Regimprovokationer eller spontana intitiativ? Av Eva Belfrage.
20-03-2012Videodokumentär om den Svarta Våren på Kuba. Nio år senare och bara en vecka innan Påvens besök frågar internationell press om Kuba står inför en ny Svart Vår. Av Eva Belfrage.
18-03-2012Slumbostäder i Santiago de Cuba – Videos och fotoreportage av Anyer A. Blanco Rodríguez, UNPACU.
14-03-2012F d kubansk politisk fånge vittnar om tortyr i Kubas fängelser inför FN Kommittén för Mänskliga Rättigheter, som uppmanas av tjugo NGOs att utesluta Kuba ur kommittén. Av Eva Belfrage.
09-03-2012Arresterade medlemmar i motståndsrörelsen lyckas filma i en fängelsecell i Santiago de Cuba.
24-02-2012VIDEODOKUMENTÄR om Castro-regimens nedskjutning av fyra hjälpflygare som den 24e februari 1996 skulle undsätta kubanska båtflyktingar. MAR por Cuba - Horacio Cambeiro.
15-02-2012VIDEO: Den kubanska motståndsrörelsen UNPACU distribuerar flygblad i Palma Soriano.
06-02-2012Veckorapport från Kuba: Godtyckliga arresteringar, misshandel, förföljelser, förolämpningar, hot och sexuella trakasserier före Påven Benedictus XVI 's besök på Kuba. Av Kubansk-Amerikanska Kvinnors Koalition.
01-02-2012Cuba Archive: Rapport om den kubanske politiske fången Wilman Villar Mendozas död, händelserna innan och hans biografi.
17-01-2012Video: Rapport från kubanskt sjukhus.
05-01-2012Videos: Motståndsrörelsen på Kuba marscherar redan första dagen på det nya året för demokrati och fri- och rättigheter.
28-12-2011Video: Protestmarscher på Kuba under juldagarna. Hablemos Press.
17-12-2011Kuba: Video visar stort polisuppbåd och överfall mot 50 fredliga män som marscherade för fred och demokrati i östra Kuba den 2 december 2011.
24-11-2011Opinionsmätning av IRI på Kuba visar: att kubanerna vill ha frihet och demokrati, 70% har inte förtroende för regeringen, 93% har inte tillgång till Internet och 3 av 5 tror inte  på ekonomiska reformer utan politiska förändringar.
03-11-2011Mamma vädjar desperat om hjälp för att rädda livet på grovt misshandlad och godtyckligt fängslad dotter. Av Pedazos de la Isla.
21-10-2011Kuba, Video: Misshandeln av Laura Pollán, Vita Damernas ledare, innan hon lades in på sjukhus och avled under mystiska omständigheter. Av Eva Belfrage.
04-10-2011Video: Kubanska dissidenter som fängslades den 26 september och en kvinna som just frigivits är i dåligt skick efter misshandel.
04-10-2011Video: Kubanska dissidenter som samlats i Sara Martha Fonsecas hus överfölls och släpades iväg av civilklädda säkerhetsmän.
28-09-2011Video: Frihetsmarsch våldsamt stoppad och flera dissidenter arresterade, bl a Martha Fonseca. Castros paramilitära huliganer genomför  hatkampanjer med stenkastning.
18-09-2011Till 50-årsminnet av Dag Hammarskjöld: Sture Linnér, JF Kennedy, Norsk Rikskringkastingfilm samt utdrag ur Greta Belfrages dagbok.

GUILLERMO MILÁN. EDITOR Y REDACTOR DE ESTA PÁGINA WEB: WWW.CUBADEMOCRACIAYVIDA.ORG
Eva Belfrage: Representante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en Suecia. Editor and collaborator for the English/Swedish page of “Cuba Democracia y Vida”

Dr. Alberto Roteta Dorado. ARTÍCULOS Y OPINIONES. Colaborador de "CubaDemocraciayVida.org".

Dr Eloy González.

Julio M. Shiling. Escritor, Periodista y Analista Político: ARTÍCULOS, OPINIONES, VIDEOS Y DOCUMENTOS.

Félix José Hernández: Artículos y Fotorreportajes Culturales.

Lcdo. Sergio Ramos. Artículos, Opiniones y Notas de Prensa.

PEDRO CORZO. ARTICULOS Y OPINIONES.

JORGE HERNÁNDEZ FONSECA. ARTÍCULOS Y OPINIONES.

Alfredo M. Cepero. Artículo, Documentos y Notas de Prensa.

ARTÍCULOS Y OPINIONES DEL EX-PRESO POLÍTICO Manolo Pozo

Lcdo. Abogado Frank Braña Fernández. ARTÍCULOS Y OPINIONES. Colaborador de "CubaDemocraciayVida.org".

historiador Rolando Gallardo. Cubano Asilado en Ecuador. Colaborador de esta web 100% cubana: Cuba Democracia y Vida.org

PROFESOR JOSÉ VILASUSO: ARTICULOS, OPINIONES Y ENTREVISTAS.

Alejandro Tur Valladares. ARTÍCULOS, NOTICIAS Y OPINIONES.

GUILLERMO MILAN REYES. EDITOR Y REDACTOR DE ESTA PÁGINA WEB: "CUBA DEMOCRACIA Y VIDA. ORG"

ALFRDO PONG:CARICATURAS.

Desde Cuba: MARTHA BEATRIZ ROQUE CABELLO. Colaboradora de esta página Web "Cuba Democracia y Vida.ORG"

Dr. José Àngel Valdés García: Artículos y opiniones.

 Entrevistas realizadas a Guillermo Milán Reyes, editor y redactor de esta página Web "Cuba Democracia Y Vida, por varios periodistas de importantes periódicos en Maputo-Mozambique, a mediados del 2004.

SER CAMPESINO EN UN PAÍS LIBRE. ENTREVISTA AL SEÑOR ALF HOLMSTEN. Por: Guillermo Milán Reyes. Editor y redactor de "Cuba Democracia y Vida".
RESUMEN EN ESPAÑOL DE LA ENTREVISTA HECHA A GUILLERMO MILÁN POR EL PERIÓDICO SUECO " TIDNINGEN ÅNGERMANLAND"

DIARIO LA MARINA: PUEDES LEER NOTICIAS DESDE 1899 HASTA 1960.
ESPAÑOL:
Importante doc. UNPACU:
Programa Mínimo
y Proyecciones.


PARTIDO DEL COMPROMISO CUBANO.

ENGLISH: 
A Minimal Programme and
Projections UNPACU.

Dr. DARSI FERRER. EN PAZ DESCANSE. TODOS LOS ARTÍCULOS Y NOTICIAS PUBLICADOS EN ESTA WEB.

Referencia en línea
Diccionario, enciclopedia y más
Palabra:
Buscar en:
Diccionario de español
Diccionario de inglés
Diccionario de alemán
Diccionario de francés
Diccionario de italiano
Diccionario de árabe
Diccionario de chino (S)
Diccionario de polaco
Diccionario de portugués
Diccionario de holandés
Diccionario de noruego
Diccionario de griego
Diccionario de ruso
Diccionario de turco
Sólo en inglés:


  
 
 
Canal YouTube de CDV.ORG
CANAL YOU TUBE DE CubaDemocracia y Vida.org  

 Cuba: Derechos Humanos.
DERECHOS HUMANOS : HUMAN RIGHTS

CUBA: REPRESORES CUBANOS.
ESBIRROS CASTRISTAS
Cuba: PÁGINA PARA REGISTRAR A LOS REPRESORES O ESBIRROS DE LA TIRANÍA DE LOS CASTRO.

 
Presos Políticos de UNPACU
Presos Políticos de UNPACU

Cuba: Represión.
REPRESIÓN EN CUBA

Videos de UNPACU
CUBANOS DE A PIE OPINAN. VIDEOS REALIZADOS POR LA GLORIOSA UNPACU:

 Sobre el Mártir Oswaldo Payá:
OSWALDO PAYA SARDIÑAS: NOTAS DE PRENSA, DOCUMENTOS, VIDEOS, NOTICIAS.

Sobre Orlando Zapata.
ORLANDO ZAPATA TAMAYO. MÁRTIR DE CUBA. VIDEOS, ARTÍCULOS, OPINIONES, DOCUMENTOS Y NOTICIAS.

Cuba: Damas de Blanco.
DAMAS DE BLANCO

Noticias sobre Venezuela:
TODO SOBRE VENEZUELA.

Canal VIMEO de CDV.ORG
 Canal VIMEO de CubaDemocraciayVida.org

Nuevo Libro N° 48: "Desde las orillas del Sena". Tomo XXVII. Serie “Cartas a Ofelia”. Por Félix José Hernández.

BIBLIOCUBA:  Crónicas coleccionables. Libros “Cartas a Ofelia” . Félix José Hernández

NUEVO LIBRO DEL ABOGADO Faisel Iglesias: "DOLOR Y PERDON" LA HISTORIA DE LA MUSICA CUBANA A TRAVÉS DE BENNY MORE (En español)

 Libro: "ASÍ  SE VOTA EN CUBA": Cuba es una pequeña Corea del Norte. Dijo el autor del libro Leandro Querido.

Haga CLIC AQUÍ para comprar el
libro  en la editorial de origen
.
 
 

ESCRITOR ELOY A. GONZÁLEZ:
NUEVO LIBRO
:
Notas sobre la
religiosidad del cubano
bajo una dictadura prolongada.
CLICK LA IMAGEN DEBAJO

NUEVO LIBRO DE ELOY A. GONZÁLEZ: Notas sobre la religiosidad del cubano bajo una dictadura prolongada.

La Habana bien vale unos Títulos
Por el Dr. Eloy A González.
CLICK SOBRE LA IMAGEN DEBAJO
“La Habana bien vale unos Títulos”. Una selección de artículos sobre Salud, Medicina y Educación Médica en Cuba. Por el Dr. Eloy A. González.

"Alma con Alas" 
Nuevo libro
de 
Marta M. Requeiro Dueñas.
Para comprar Click la imagen

 "LO QUE NO NOS MATÓ":
Para comprar este agradable
libro sobre la situación del
cubano de a pie, de Marta M.
Requeiro Dueñas, CLICK EN LA
IMAGEN DEBAJO.

LIBRO: "LO QUE NO NOS MATÓ". Marta M. Requeiro Dueñas

CLICK EN LA IMAGEN DEBAJO
PARA EL LIBRO EN INGLÉS.

  Click debajo y Compre este
hermoso libro de Manolo Pozo.
"Aurora-Poesía": Nuevo libro de Manolo Pozo. Escritor, Periodista Independiente, fue durante 14 años columnista del periódico "20 de Mayo", Ex-Prisionero Político cubano y Miembro del Nuevo Presidio Político Plantado.

 MOVIMIENTO CRISTIANO LIBERACION
EL BLOG DE DANILO MALDONADO, "EL SEXTO".
RADIO REPÚBLICA CUBA
ATeVe
ICLEP: INSTITUTO CUBANO POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PRENSA.
YUSNABY POST.
CUBANOS DE ADENTRO Y DE ABAJO
PUENTE DEMOCRATICO
VIDEOS DESDE CUBA: CRIOLLO "LBERAL".
PRO CUBA LIBRE
NEO CLUB
ARCHIVO CUBA
LIBERTAD DIGITAL
TELEVISIÓN ESPAÑOLA EN VIVO. TRES CANALES EN DIRECTO: CANAL 24H, CANAL 1 DE LA TVE Y CANAL DE DEPORTE.
BLOG DEL DR. MICHAEL LARRONDO: Médicos Disidentes sin Censura.
FOROFILO: Blog de Filosofía del Dr. Alberto Roteta Dorado.

 Content Management System SimpleCMS

©2005-2020 Cuba Democracia y Vida.
E-mail: info@cubademocraciayvida.org