Cuba Democracia y Vida

La voz en Suecia de los cubanos cívicos de intramuros y del exílio

Editor y Redactor: Guillermo Milán Reyes, Miembro del Instituto Nacional de Periodismo Latinoamericano (INPL)

For more publications in English
or Swedish click on respective
flag above

Cantidad de Visitantes: 50 012 215

Google


 Enlaces:
PÁGINA WEB OFICIAL DE UNPACU.
WEB DE YOUTUBE DE LA UNIÓN PATRIÓTICA DE CUBA LAS GLORIOSAS FUERZAS PACÍFICAS UNPACU.

DIARIO DE CUBA
INFOBAE
CUBANET
MARTÍ NOTICIAS
RELIGION EN REVOLUCION.
MEDICINA CUBANA
PATRIA DE MARTÍ EN INGLÉS
PATRIA DE MARTI EN ESPAÑOL
LA PATILLA. WEB VENEZOLANA DE NOTICIAS.
CIBER CUBA.
ADV CUBA.
CUBITA NAO.
NTN24 AMÉRICAS
BPI tv VIDEOS

EL PITAZO
PANAM POST: NOTICIAS Y ANALISIS DE LAS AMERICAS.
DIARIO LAS AMÉRICAS.COM
DOLAR TODAY
EL NACIONAL. CARACAS VENEZUELA.
UNIVERSO INCREIBLE- OSCAR SUAREZ
Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
CANAL YOUTUBE DE LOS PICHY BOYS.
ABC.ES INTERNACIONAL
EL NUEVO HERALD
EL PAÍS
NACAN: VIDEOS DESDE CUBA.
FORO ANTITOTALITARIO FANTU
CAPITOLIO TV: CANAL OFICIAL DE LA LIBERTAD, EL DE LA JUSTICIA Y LA PAZ DE VENEZUELA, DE NUESTRO PUEBLO.
CUBANOS EN EL MUNDO
14 Y MEDIO. DIARIO HECHO EN CUBA.Kirurger vid centralsjukhus i Havanna klagar på allvarliga missförhållanden i öppet brev till Raúl Castro.
  
26-09-2012

Kirurger vid centralsjukhus i Havanna klagar på allvarliga missförhållanden i öppet brev till Raúl Castro.

Nedanstående brev, har skrivits av en grupp kirurger vid Calixto García –sjukhuset i Havanna och publicerades av Cuba Encuentro den 20 september 2012. Det är uppseendeväckande att kubanska läkare öppet vågar kritisera regimen för förfallet och arbetsvillkoren inom sjukvården, trots att de flesta numera känner till att det står väldigt illa till med hälsovården på Kuba. 

Men hälsosektorn är den ”framgång” med vilken regimen motiverar och försvara hela sin existens, femtio års diktatur, slaveri och utsugning av befolkningen. Upprätthållandet av myten om den excellenta sjukvården på Kuba är för regimen också livsviktig eftersom de billiga kubanska läkarna är landets viktigaste exportvara, och det utbyte regimen ger mot att olika FN-organisationer ska fortsätta att lovorda och stötta den kubanska diktaturen.

Eva Belfrage – CDV redaktör

- - - - - -

Öppet brev från kubanska läkare till Raúl Castro

Cubaencuentro

20 september 2012

 


Att vara duglig är enda sättet att lyckas
Att vara bildad är enda sättet att bli fri
Men det vanligaste bland människor är
att man måste vara framgångsrik för att anses vara duglig.
José Martí


Öppet brev från Kirurgiavdelningen vid sjukhuset Calixto García till Kommunistpartiets Ordförande och Presidenten för Stats och ministerrådet, Armégeneral Raúl Castro Ruz.

Sjukhuset Calixto García i Havanna har i uppdrag att utan avbrott ge specialiserad och preventiv vård samt rehabilitering till befolkningen, genom en kvalificerad och högt professionell medicinsk vård. Med mer än 100 års historia har sjukhuset varit en permanent skola för kirurger i landet och en viktig del i vårt lands kamp för självständighet. Många av våra lärare deltog i underjordisk kamp och lysande läkare har varit på viktiga internationella uppdrag. Kirurgerna på detta sjukhus som respekterar den hypokratiska eden, har historiskt sett utmärkt sig för att vara kritiska och självkritiska, men framför allt stridbara inför svårigheter, inför felaktiga beslut och otaliga felaktigheter som drabbar vårt land och undan för undan sätter framtiden i fara. Med hänsyn till att hälsovården blev en av grundpelarna i förändringarna under den revolutionära perioden var det vår plikt att ge en professionell och värdig medicinsk vård i enlighet med den vetenskapliga utvecklingen under 2000-talet.

Efter otaliga rapporter till ledningen på avdelningen, till sjukhusledningen, diskussioner i kommunistpartiets celler, men sedan lång tid förhindrade att delta i analyser på andra nivåer med ansvariga på ministerienivå där läkare utan restriktioner skulle kunna framföra sina synpunkter och förslag på lösningar av stora problem som idag drabbar hälsosektorn, från utbildningen till den direkta vården, funderade vi, en grupp kirurger, kring våra grundläggande åtaganden och beslutade oss för att skicka detta brev till Er, för att informera Er om det allvarliga tillstånd vården befinner sig i. Om man ser till den officiella diskursen, förefaller det som om den politiska ledningen i landet inte känner till problemen eftersom det har gått så långt nu inom den allmänna vården och särskilt vid vårt sjukhus, där det inte tycks finnas några omedelbara utsikter till en lösning.

Läkarvården och särskilt kirurgin vid vår avdelning är en stor katastrof som kännetecknas av att:
- Sjukhusbyggnaden är tärd av ålder och otaliga dåligt utförda reparationer, som inte håller länge
- Brist på viktiga resurser vid behandling av patienter, inadekvat distribution, bristande ledning,  överarbete p g a indragningar vid andra avdelningar av liknande skäl.
- Nedgång i den mentala hälsan därför att ett minimum av medmänsklighet saknas mot dem som har långa arbetsdagar och oavlönat arbete under ett avsevärt antal timmar, i ett land där oavlönat arbete ska ha avskaffats, men där arbetsmiljön är sämre än i något fattigt land i världen.

Vår kirurgiavdelning har reducerats från ett trettiotal operationssalar för alla specialistområden till inte fler än 10 idag, som trots stort förfall ändå används. Bristerna i operationssalarna med luftkonditioneringar som oavbrutet går sönder, vatten som saknas, brist på adekvat utrustning i en del salar, orsakar att patienter med t ex cancer inte kan opereras i tid vid vår institution, och patienter med godartade symptom som hade kunnat opereras omedelbart blir komplicerade fall därför att de inte åtgärdas i tid. Och inte bara det, vi har stora problem också med akuta fall.

Dessa akuta fall som utgör en väsentlig del av fallen, kommer på remiss från andra håll i staden, ofta med dåliga transporter som sätter patientens liv i fara och t o m orsakar deras död, något som  åtminstone teoretiskt skulle ha kunnat undvikas. Även om det är den enda prioritet inom kirurgin som sjukhuset har och som sjukhuset ägnar större delen av sin tid åt, måste akutpatienterna ibland vänta mer än 24 timmar mellan registrering och det akuta ingreppet, framför allt på grund av brist på operationssalar och tillgång på personal med adekvata kunskaper. Dessutom är läkarna utmattade både fysiskt och psykiskt och de klagar och klagar och tar upp problemen på alla tänkbara nivåer om de inte till slut tar itu med problemen själva och agerar sängtransportörer eller städassistenter. Dessutom tar de på sig allt ansvar inför patientens familj, inför patienten själv och inför samhället. Vi anser att dessa allvarliga brister i hälsovården av övergående eller bestående karaktär och som handlar om resurser, tvingar oss att ge patienterna en oprofessionell vård utan den etik eller värdighet, som vårt ansvar som läkare kräver.

De reparationer som gjorts vid vår avdelning och som har tagit mer än 10 år att utföra, har inte lett till någon förändring vad gäller sjukhusets funktion som allmänt sjukhus, då största delen av reparationerna bara rör sig om lite puts på de gamla husen och de är dåligt utförda och givetvis kortlivade, vilket ökar frekvensen av nya reparationer. Sjuksalar som tidigare höll i 10 år, förstörs idag på fyra månader efter reparation. De första regnen orsakar läckage, falska tak faller ned och  utrymmen som förklaras obeboeliga.  Detta hör till de dagliga bekymren i vårt arbete och patienternas vistelse vid sjukhuset. Det hör numera till det dagligt förekommande att operationer måste skjutas upp på grund av luftkonditioneringen, vattnet, otillräckligt med operationssalar, eller vad det nu kan vara. Kirurgenheterna har redan upphört att stå beredda att lösa patienters problem. Idag måste vi kirurger prioritera den ena eller andra patienten i en beklaglig och tröttsam jakt på kirurgiska möjligheter för kubaner vi tyvärr endast känner för deras sjukdom.

Med denna deprimerande överblick vill vi också nämna de förhållanden som läkare och annan personal lever med. Det börjar med att vi har en lön som inte räcker för egen eller familjens försörjning och vi utsätts för en nedvärderande attityd vad gäller arbetsmiljö och jourarbete, som inbegriper avsaknad av vilorum under långa operationsdagar, flera kilometer långa promenader mellan sjuksalar, i damm, i sol och ofta i regn. Urusel kvalitet på och lite mat, brist på toaletter och duschar för uppfräschning i värmen eller tvättning efter ett smittsamt ingrepp. När allt detta nu har blivit ett permanent problem, har det tvingat oss att ändra inställning.

Många studier har visat att utmattning ökar komplikationerna. Om vi bland andra missförhållanden, dessutom noterar den löjliga summan av 10 liter bensin per månad för dem s om är lyckligt lottade och har bil, så räcker det inte ens till att ta sig till arbetet under den första veckan i månaden. Bilden blir allt tydligare av de försämringar som på ett avgörande sätt påverkar läkarvården i landet. Idag är det omöjligt att be en läkare, även om han har en bil, att han ska komma till sjukhuset på natten för att träffa en nyopererad patient, eller att han kommer en söndag, som har varig brukligt tidigare bland kirurgerna. Och än värre: det är omöjligt att be en kirurg komma och göra ett nytt ingripande på en patient med komplikationer kl 10 på kvällen och man behöver inte vara särskilt intelligent för att förstå vad som har hänt i fall där fem nya ingrepp har behövts, som har utförts av olika kirurger.

Vi anser att denna katastrofala situation utan tvekan för med sig komplikationer för patienterna. Studier visar att efter att en kirurg har arbetat sex timmar börjar komplikationer att infinna sig . Vi talar alltså om en lämplig arbetsmiljö. I många fall blir inte ens döden etiskt värdig, när det handlar om patienter i slutskedet, för vi kan inte göra det patienten förtjänar eller som man bör göra vid en viss tidpunkt. Vi kirurger som arbetar vid denna avdelning har oräkneliga exempel och många kubaner noterar och kritiserar att vad som informeras utåt inte har någonting att göra med vårt land eller våra sjukhus.

Vi anser att vår regering har ett åtagande i allt detta, för regeringen är till för att tillfredsställa befolkningens behov, lösa folkets problem och arbetarnas. De är helt enkelt ansvariga för att underhålla sjukhusen, att arbetarna blir adekvat utbildade i ett rättvist och kvalitativt utbildningssystem, som är etiskt och anpassat till det arbete som ska utföras. Men tänker ingen på varför läkare, ingenjörer eller byggmästare engagerar sig i sitt arbete. De gör det därför att arbetet medför en förbättring för familjen och för samhället där han lever. Men tyvärr är det inte så i vårt land. Det lyckas bara när man lämnar landet. Men vi har rätt till vårt land, det är vårt och ingen, absolut ingen människa har rätt att på något sätt ta ifrån oss detta. Vår identitet är vårt land för vilket vi bör vara beredda att ge vårt liv så att det kan förbli en självständig nation.

Olyckor kommer sällan ensamma. De kommer allteftersom levnadsnivån fortsätter att sjunka för människor som har kompetens och engagemang, och i enlighet med den socialistiska lag som alla känner till: ” Åt var och en i enlighet med sitt arbete” . Regeringen håller på med sina lagar, dekret, särskilda cirkulär, beslut och instruktioner och börjar riskera vår framtid. Hur länge ska vi behöva tacka den äldre generationen för att den har utfört sin uppgift och plikt att befria Kuba?  Vår generation väntar på att få uppfylla sin plikt att utveckla och ge  familjer, barn och kubanska bröder och systrar det liv de förtjänar: Men korruptionens vågor svallar höga och övergår i riktiga utsvävningar från den ena ändan av samhället till den andra och var man än tittar.

Som José Martí sade: ” Men det vanligaste hos människan är att hon måste vara framgångsrik för att anses vara duglig.” Regeringen är ansvarig för allt detta och det är inte fråga om att bara känna till det utan att också göra något åt det. Och därför och innan det blir för sent och något händer som t ex i Mazorra-sjukhuset (CDV not: där ett trettiotal mentalpatienter dog på grund av misskötsel), beslutade vi  i denna grupp av läkare, som är engagerade, hårt arbetande, etiska och framför allt illa behandlade, att informera Er och alla som är ansvariga för dessa enligt vår modesta åsikt allvarliga problem. Vi skriver här ifrån vårt lands äldsta sjukhus, som på den sociala skalan är så undervärderad, men som har spelat en  historisk och hjältemodig roll i den allmänna kirurgins tjänst.

- - - -

CDV Not:
Till texten ovan hör ett antal noter, som här inte har tagits med, men som finns på spanska
I Cuba Encuentros publicering.

När skribenterna talar om Kubas ”självständighet” och "befria" rör de sig med ett vokabulär som Castro-bröderna alltid använder för att sätta skräck i befolkningen inför ett förment amerikanskt hot. Efter Fidel Castros önskan om och krav på Sovjet att genomföra ett kärnvapenangrepp på USA 1962, som JF Kennedy lyckades få ett stopp för, ingicks en uppgörelse med Sovjet, där USA lovade att aldrig angripa Kuba. Det har heller inte skett och USA har sedan 1961 och den misslyckade Grisbuktsinvasionen, inte inneburit något hot mot den kubanska diktaturen. Idag önskar Castro-regimen ingenting hellre än förbättrade relationer med den tidigare så förhatliga kubanska diasporan och turism och handelsförbindelser med USA, trots att den officiella retoriken fortsätter att vara hatisk mot USA.

_________________


 

Kommentarer


 Få en ny utmaning


 
09-09-2020KUBA VIDEO: Demonstration i Stockholm mot Kubas militärdiktatur, för frihet och demokrati och som stöd till den nationella och internationella kubanska kampanjen 'Solrosrevolutionen'. UNPACU i Sverige.
06-09-2020Brev till Sveriges Regering. Kuba står inför ekonomisk kollaps med ökad hunger, missnöje och förtryck. Kubaner vill rikta nationell och internationell uppmärksamhet på detta med kampanjen 'Solrosrevolutionen'. UNPACU i Sverige.
29-11-2018Sida informerar om sitt arbete på Kuba.
03-12-2017Video Ulf Erlingsson: Stoppa Folkmordet i Venezuela.
16-11-2017 Kuba: Misstänkta kritiker trakasseras och straffas med arbetslöshet. Amnesty International.
28-10-2017Video om bakgrunden till och situationen i Venezuela. Av Ulf Erlingsson rådgivare i den civila motståndskampen mot diktaturen.
04-07-2017MYCKET SEVÄRT SVT - KORRESPONDENTERNA reportage om situationen i Venezuela: "Vid ruinens brant". Programledare Bengt Norborg.
28-04-2017Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Kuba 2016–2020.
28-04-2017Utrikesdepartementet Rapport: Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Venezuela.
28-04-2017Utrikesdepartementet Rapport: Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Kuba.
21-03-2015Video TV YLE: Regimkritisk demonstration i Havanna Kuba, filmades av YLE team, som greps av polisen.
09-03-2013Panelsamtal med Rosa Maria Payá och Regis Iglesias från den Kristna Frihetsrörelsen på Kuba med minnesceremoni för Oswaldo Payá och Harold Cepero den 5 mars 2013.
06-03-2013Angel Carromero talar ut om bilkraschen som dödade Kuba's Oswaldo Payá. En regeringskyltad bil förföljde dem och körde på dem bakifrån. Washington Post.
04-03-2013Video: Rosa Maria Payá – Presskonferens i Stockholm den 4 mars 2013.
01-03-2013Allt tyder på att påstådd bilolycka på Kuba var ett avsiktligt mord. Internationell utredning krävs vid Presskonferens i Madrid.
26-01-2013Kubansk människorättsorganisation uppger att antalet politiska fångar har fördubblats. Av Juan O. Tamayo.
04-11-2012Kuba: 402 arresteringar av fredliga demokratiaktivister i oktober, totalt under året 4 542, en kraftig ökning från tidigare år, rapporterar Hablemos Press.
04-10-2012KUBA VIDEO: Dold kamera - de styrandes verkliga ansikten.
26-09-2012Kirurger vid centralsjukhus i Havanna klagar på allvarliga missförhållanden i öppet brev till Raúl Castro.
22-08-2012Skakande vittnesmål om stenkastning, misshandel och arresteringar av Damerna i Vitt och deras barn i Holguín. Av Eleiny Villamonte Cardoxo i Pedazos de la Isla.
22-08-2012Skakande vittnesmål om stenkastning, misshandel och arresteringar av Damerna i Vitt och deras barn i Holguín. Av Eleiny Villamonte Cardoxo i Pedazos de la Isla.
09-08-2012Kubansk oppositionsledares familj accepterar inte den officiella versionen av bilolycka och kräver oberoende internationell utredning. Kommuniké från familjen.
07-08-2012Många frågor kring bilolyckan på Kuba som ledde till oppositionsledares död. Oswaldo Payá's dotter uttalar sig.
15-07-2012Videos: Castro-regimen utsätter f d politisk fånge med familj för våldsam attack med stenar, tjära och exkrementer och det har pågått i över än en vecka. Av Eva Belfrage.
14-07-2012Svenska Smittskyddsinstitutet 4 juli 2012: Kolerautbrott på Kuba.
15-06-2012Kubas väg till verklig demokrati – Kommendant Huber Matos reflektioner den 12 juni 2012 i ett tal i Mexiko.
03-06-2012Öppet brev till den kubanske diktatorn Raúl Castro från kubansk motståndsledare.
16-05-2012Video när dissidenten Jorge Vázquez Chaviano arresterades för att han vill gå till påvens mässa i Havanna den 27 mars. Han är fortfarande fängslad.
02-05-2012340 från oppositionen i Kuba fängslades under april månad. Dissidenter fick varningar eller arresterades för att de inte skulle delta i första maj tåget.
17-04-2012Kuba: Högsta antalet arresteringar av dissidenter på 50 år. Diario de Cuba.
12-04-2012Videos: Kubaner protesterar mot Castro-regimen på egen hand utan oppositionen i ryggen. Regimprovokationer eller spontana intitiativ? Av Eva Belfrage.
20-03-2012Videodokumentär om den Svarta Våren på Kuba. Nio år senare och bara en vecka innan Påvens besök frågar internationell press om Kuba står inför en ny Svart Vår. Av Eva Belfrage.
18-03-2012Slumbostäder i Santiago de Cuba – Videos och fotoreportage av Anyer A. Blanco Rodríguez, UNPACU.
14-03-2012F d kubansk politisk fånge vittnar om tortyr i Kubas fängelser inför FN Kommittén för Mänskliga Rättigheter, som uppmanas av tjugo NGOs att utesluta Kuba ur kommittén. Av Eva Belfrage.
09-03-2012Arresterade medlemmar i motståndsrörelsen lyckas filma i en fängelsecell i Santiago de Cuba.
24-02-2012VIDEODOKUMENTÄR om Castro-regimens nedskjutning av fyra hjälpflygare som den 24e februari 1996 skulle undsätta kubanska båtflyktingar. MAR por Cuba - Horacio Cambeiro.
15-02-2012VIDEO: Den kubanska motståndsrörelsen UNPACU distribuerar flygblad i Palma Soriano.
06-02-2012Veckorapport från Kuba: Godtyckliga arresteringar, misshandel, förföljelser, förolämpningar, hot och sexuella trakasserier före Påven Benedictus XVI 's besök på Kuba. Av Kubansk-Amerikanska Kvinnors Koalition.
01-02-2012Cuba Archive: Rapport om den kubanske politiske fången Wilman Villar Mendozas död, händelserna innan och hans biografi.
17-01-2012Video: Rapport från kubanskt sjukhus.
05-01-2012Videos: Motståndsrörelsen på Kuba marscherar redan första dagen på det nya året för demokrati och fri- och rättigheter.
28-12-2011Video: Protestmarscher på Kuba under juldagarna. Hablemos Press.
17-12-2011Kuba: Video visar stort polisuppbåd och överfall mot 50 fredliga män som marscherade för fred och demokrati i östra Kuba den 2 december 2011.
24-11-2011Opinionsmätning av IRI på Kuba visar: att kubanerna vill ha frihet och demokrati, 70% har inte förtroende för regeringen, 93% har inte tillgång till Internet och 3 av 5 tror inte  på ekonomiska reformer utan politiska förändringar.
03-11-2011Mamma vädjar desperat om hjälp för att rädda livet på grovt misshandlad och godtyckligt fängslad dotter. Av Pedazos de la Isla.
21-10-2011Kuba, Video: Misshandeln av Laura Pollán, Vita Damernas ledare, innan hon lades in på sjukhus och avled under mystiska omständigheter. Av Eva Belfrage.
04-10-2011Video: Kubanska dissidenter som fängslades den 26 september och en kvinna som just frigivits är i dåligt skick efter misshandel.
04-10-2011Video: Kubanska dissidenter som samlats i Sara Martha Fonsecas hus överfölls och släpades iväg av civilklädda säkerhetsmän.
28-09-2011Video: Frihetsmarsch våldsamt stoppad och flera dissidenter arresterade, bl a Martha Fonseca. Castros paramilitära huliganer genomför  hatkampanjer med stenkastning.
18-09-2011Till 50-årsminnet av Dag Hammarskjöld: Sture Linnér, JF Kennedy, Norsk Rikskringkastingfilm samt utdrag ur Greta Belfrages dagbok.

GUILLERMO MILÁN. EDITOR Y REDACTOR DE ESTA PÁGINA WEB: WWW.CUBADEMOCRACIAYVIDA.ORG
Eva Belfrage: Representante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en Suecia. Editor and collaborator for the English/Swedish page of “Cuba Democracia y Vida”

Dr. Alberto Roteta Dorado. ARTÍCULOS Y OPINIONES. Colaborador de "CubaDemocraciayVida.org".

Dr Eloy González.

Julio M. Shiling. Escritor, Periodista y Analista Político: ARTÍCULOS, OPINIONES, VIDEOS Y DOCUMENTOS.

Félix José Hernández: Artículos y Fotorreportajes Culturales.

Lcdo. Sergio Ramos. Artículos, Opiniones y Notas de Prensa.

PEDRO CORZO. ARTICULOS Y OPINIONES.

JORGE HERNÁNDEZ FONSECA. ARTÍCULOS Y OPINIONES.

Alfredo M. Cepero. Artículo, Documentos y Notas de Prensa.

ARTÍCULOS Y OPINIONES DEL EX-PRESO POLÍTICO Manolo Pozo

Lcdo. Abogado Frank Braña Fernández. ARTÍCULOS Y OPINIONES. Colaborador de "CubaDemocraciayVida.org".

historiador Rolando Gallardo. Cubano Asilado en Ecuador. Colaborador de esta web 100% cubana: Cuba Democracia y Vida.org

PROFESOR JOSÉ VILASUSO: ARTICULOS, OPINIONES Y ENTREVISTAS.

Alejandro Tur Valladares. ARTÍCULOS, NOTICIAS Y OPINIONES.

GUILLERMO MILAN REYES. EDITOR Y REDACTOR DE ESTA PÁGINA WEB: "CUBA DEMOCRACIA Y VIDA. ORG"

ALFRDO PONG:CARICATURAS.

Desde Cuba: MARTHA BEATRIZ ROQUE CABELLO. Colaboradora de esta página Web "Cuba Democracia y Vida.ORG"

Dr. José Àngel Valdés García: Artículos y opiniones.

 Entrevistas realizadas a Guillermo Milán Reyes, editor y redactor de esta página Web "Cuba Democracia Y Vida, por varios periodistas de importantes periódicos en Maputo-Mozambique, a mediados del 2004.

SER CAMPESINO EN UN PAÍS LIBRE. ENTREVISTA AL SEÑOR ALF HOLMSTEN. Por: Guillermo Milán Reyes. Editor y redactor de "Cuba Democracia y Vida".
RESUMEN EN ESPAÑOL DE LA ENTREVISTA HECHA A GUILLERMO MILÁN POR EL PERIÓDICO SUECO " TIDNINGEN ÅNGERMANLAND"

DIARIO LA MARINA: PUEDES LEER NOTICIAS DESDE 1899 HASTA 1960.
ESPAÑOL:
Importante doc. UNPACU:
Programa Mínimo
y Proyecciones.


PARTIDO DEL COMPROMISO CUBANO.

ENGLISH: 
A Minimal Programme and
Projections UNPACU.

Dr. DARSI FERRER. EN PAZ DESCANSE. TODOS LOS ARTÍCULOS Y NOTICIAS PUBLICADOS EN ESTA WEB.

Referencia en línea
Diccionario, enciclopedia y más
Palabra:
Buscar en:
Diccionario de español
Diccionario de inglés
Diccionario de alemán
Diccionario de francés
Diccionario de italiano
Diccionario de árabe
Diccionario de chino (S)
Diccionario de polaco
Diccionario de portugués
Diccionario de holandés
Diccionario de noruego
Diccionario de griego
Diccionario de ruso
Diccionario de turco
Sólo en inglés:


  
 
 
Canal YouTube de CDV.ORG
CANAL YOU TUBE DE CubaDemocracia y Vida.org  

 Cuba: Derechos Humanos.
DERECHOS HUMANOS : HUMAN RIGHTS

CUBA: REPRESORES CUBANOS.
ESBIRROS CASTRISTAS
Cuba: PÁGINA PARA REGISTRAR A LOS REPRESORES O ESBIRROS DE LA TIRANÍA DE LOS CASTRO.

 
Presos Políticos de UNPACU
Presos Políticos de UNPACU

Cuba: Represión.
REPRESIÓN EN CUBA

Videos de UNPACU
CUBANOS DE A PIE OPINAN. VIDEOS REALIZADOS POR LA GLORIOSA UNPACU:

 Sobre el Mártir Oswaldo Payá:
OSWALDO PAYA SARDIÑAS: NOTAS DE PRENSA, DOCUMENTOS, VIDEOS, NOTICIAS.

Sobre Orlando Zapata.
ORLANDO ZAPATA TAMAYO. MÁRTIR DE CUBA. VIDEOS, ARTÍCULOS, OPINIONES, DOCUMENTOS Y NOTICIAS.

Cuba: Damas de Blanco.
DAMAS DE BLANCO

Noticias sobre Venezuela:
TODO SOBRE VENEZUELA.

Canal VIMEO de CDV.ORG
 Canal VIMEO de CubaDemocraciayVida.org

Nuevo Libro N° 48: "Desde las orillas del Sena". Tomo XXVII. Serie “Cartas a Ofelia”. Por Félix José Hernández.

BIBLIOCUBA:  Crónicas coleccionables. Libros “Cartas a Ofelia” . Félix José Hernández

NUEVO LIBRO DEL ABOGADO Faisel Iglesias: "DOLOR Y PERDON" LA HISTORIA DE LA MUSICA CUBANA A TRAVÉS DE BENNY MORE (En español)

 Libro: "ASÍ  SE VOTA EN CUBA": Cuba es una pequeña Corea del Norte. Dijo el autor del libro Leandro Querido.

Haga CLIC AQUÍ para comprar el
libro  en la editorial de origen
.
 
 

ESCRITOR ELOY A. GONZÁLEZ:
NUEVO LIBRO
:
Notas sobre la
religiosidad del cubano
bajo una dictadura prolongada.
CLICK LA IMAGEN DEBAJO

NUEVO LIBRO DE ELOY A. GONZÁLEZ: Notas sobre la religiosidad del cubano bajo una dictadura prolongada.

La Habana bien vale unos Títulos
Por el Dr. Eloy A González.
CLICK SOBRE LA IMAGEN DEBAJO
“La Habana bien vale unos Títulos”. Una selección de artículos sobre Salud, Medicina y Educación Médica en Cuba. Por el Dr. Eloy A. González.

"Alma con Alas" 
Nuevo libro
de 
Marta M. Requeiro Dueñas.
Para comprar Click la imagen

 "LO QUE NO NOS MATÓ":
Para comprar este agradable
libro sobre la situación del
cubano de a pie, de Marta M.
Requeiro Dueñas, CLICK EN LA
IMAGEN DEBAJO.

LIBRO: "LO QUE NO NOS MATÓ". Marta M. Requeiro Dueñas

CLICK EN LA IMAGEN DEBAJO
PARA EL LIBRO EN INGLÉS.

  Click debajo y Compre este
hermoso libro de Manolo Pozo.
"Aurora-Poesía": Nuevo libro de Manolo Pozo. Escritor, Periodista Independiente, fue durante 14 años columnista del periódico "20 de Mayo", Ex-Prisionero Político cubano y Miembro del Nuevo Presidio Político Plantado.

 MOVIMIENTO CRISTIANO LIBERACION
EL BLOG DE DANILO MALDONADO, "EL SEXTO".
RADIO REPÚBLICA CUBA
ATeVe
ICLEP: INSTITUTO CUBANO POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PRENSA.
YUSNABY POST.
CUBANOS DE ADENTRO Y DE ABAJO
PUENTE DEMOCRATICO
VIDEOS DESDE CUBA: CRIOLLO "LBERAL".
PRO CUBA LIBRE
NEO CLUB
ARCHIVO CUBA
LIBERTAD DIGITAL
TELEVISIÓN ESPAÑOLA EN VIVO. TRES CANALES EN DIRECTO: CANAL 24H, CANAL 1 DE LA TVE Y CANAL DE DEPORTE.
BLOG DEL DR. MICHAEL LARRONDO: Médicos Disidentes sin Censura.
FOROFILO: Blog de Filosofía del Dr. Alberto Roteta Dorado.

 Content Management System SimpleCMS

©2005-2020 Cuba Democracia y Vida.
E-mail: info@cubademocraciayvida.org