Cuba Democracia y Vida

La voz en Suecia de los cubanos cívicos de intramuros y del exílio

Editor y Redactor: Guillermo Milán Reyes, Miembro del Instituto Nacional de Periodismo Latinoamericano (INPL)

For more publications in English
or Swedish click on respective
flag above

Cantidad de Visitantes: 65 215 335

Google


Enlaces :
DIARIO DE CUBA
INFOBAE
CUBANET

14 Y MEDIO. DIARIO HECHO EN CUBA.MEDICINA CUBANA
BUENAVISTA V CUBA WEBLOG
RELIGION EN REVOLUCION.

PATRIA DE MARTÍ EN ESPAÑOL. DEL POLITÓLOGO Dr. Julio M. Shiling.

NOTICIAS MENTIROSAS. Contra la propaganda de Rusia: nuevo portal de verificación.

CIBER CUBA.
WEB DE YOUTUBE DE LA UNIÓN PATRIÓTICA DE CUBA LAS GLORIOSAS FUERZAS PACÍFICAS UNPACU.

DIARIO LAS AMÉRICAS.COMObservatorio Cubano de Derechos Humanos.
FOROFILO: Blog de Filosofía del Dr. Alberto Roteta Dorado.
https://www.youtube.com/channel/UCW8puy8WjMABrA7e7FUvG-A
CANAL EVTV
LA PATILLA. WEB VENEZOLANA DE NOTICIAS.


CUBITA NAO.
EL PITAZO
PANAM POST: NOTICIAS Y ANALISIS DE LAS AMERICAS.
DOLAR TODAY
EL NACIONAL. CARACAS VENEZUELA.
ABC.ES INTERNACIONAL
EL NUEVO HERALD
EL PAÍS
FORO ANTITOTALITARIO FANTU


 

Buena Vista V Cuba

Blog de Medic Cubana

Blog de Montaner

Blog Religión en Revolución

Blog Omni Zona Franca

Patria de Martí

Cuba Ind. y Democrática

Cubanet.org

Cuba 1952- 1959Emigrerar kubaner av ekonomiska skäl? Av Roberto Álvarez Quiñones.
  
19-02-2013

web/folder.asp?folderID=176

Emigrerar kubaner av ekonomiska skäl?
Av Roberto Álvarez Quiñones
Diario de Cuba
19 februari 2013
Översättning: Eva Belfrage

- Den ekonomiska krisen är inte orsak till emigrationen, utan den katastrofala politiska processen som de kallar “revolution”
- 1958 tillhörde Kuba de tre länder i Latinamerika som hade den högsa levnadsstandarden. Kuba befinner sig idag på en lägre ekonomisk och social nivå än för ett halvt århundrade sedan.

Med avskaffandet i januari 2013 av det s k “Vita brevet”, med vilket regimen tillät eller förbjöd kubaner att resa utomlands och när nu fler personer kommer att kunna resa ut, om regimen ger dem deras pass – den nya metoden att kontrollera rätten att resa – har uppfattningen spritt sig att de som emigrerar från Kuba gör det av ekonomiska skäl snarare än av politiska.

I princip är det sant. Majoriteten av de hundratusentals kubaner som har lämnat landet de senaste 20 åren har gjort det av ekonomiska skäl, många för att helt enkelt överleva. Faktum är att kubanerna hör till de allra fattigaste på västra halvklotet, med de sämsta levnadsförhållandena. Så är det och den kubanska regimen har rätt när de säger att det inte är någon skillnad på kubaner och alla andra miljontals människor som emigrerar från Tredje Världen.

Men det är inte hela sanningen. Orsaken till den kubanska utvandringen är politisk, även om den förefaller ekonomisk och emigranterna nu kommer att kunna återvända till ön och träffa sina familjer. Men man måste fråga sig varför den kubanska ekonomin rasade samman till total ruin, kvävd i en strukturell femtioårig lång kris, som har drivit på emigrationen.

Magnet som lockades till sig invandrare

Innan Castro dynastin, var Kuban som en magnet för imigranter från Europa, Mellanöstern, Asien, Karibien och t o m USA. Statistiken från Kubas dåvarande Bostadsministerium anger att bara mellan 1902 och 1930 kom det 1,3 miljoner immigranter , 261 587 av dem kom de sista sex åren under denna period. Listan på antalet invandrare under dessa 28 år var följande: 774 123 spanjorer, 190 046 haitier, 120 046 jamaicabor, 34 462 från USA, 19 769 engelsmän, 13 930 puertoricaner, 12 926 kineser, 10 428 italienare, 10 304 syrier, 8 895 polacker, 6 632 turkar, 6 222 fransmän, 4 850 ryssar, 3 726 tyskar och 3 569 greker.
 
De följande åren kom det till Kuba fler imigranter från de nämnda länderna, men också libaneser, judar, palestinier, ungrare, filipliner och mexikanare (särskilt från Yucatan) etc. Vid den kubanska ambassaden i Italien 1958 var det 12 000 itialienare som hade sökt tillstånd att emigrera till Kuba.

Men om Kuba år 1958 hörde till Latinamerikas tre länder med högsta per capita inkomst, med 374 dollar – dubbelt så mycket som i Spanien med 180 dollar och Italien på ungefär samma nivå – så är Kuba idag ett av de fattigaste länderna. Det är det enda land som istället för att utvecklas framåt, har gått tillbaka. Kuba befinner sig idag på en lägre ekonomisk och social nivå än för ett halvt århundrade sedan. Inte ens Haiti har upplevt en sådan tillbakagång.

Avsevärda  framsteg

Effekten av Castro politiken förskräcker när man tittar närmare på FNs Årsstatistik, The Atlas of Economic Development (1961) , Norton Ginsburg, från FAO, från US Departament of  Comerce , och från Cuban Center for Cultural Social & Strategic Studies, Inc.

År 1958 fanns det fattigdom på Kuba, som i vilket annat land under utveckling, men Kuba var det åttonde landet i världen vad beträffar medellön i industrisektorn, med 6 dollar per dag, och låg högre än Storbrittannien (5,75 dollar), Västtyskland (4,13 dollar) och Frankrike (3,26 dollar). Högst på listan var USA (16,80 dollar) och Canada (11,73 dollar). Kuba var dessutom sjunde landet i världen vad gäller meddellönen för lantbruksarbetare med 3 dollar per dag, enligt Internationella Arbetarorganisationen OIT.

För 54 år sedan hade Kuba det största järnvägsnätet i Latinamerika med en kilometers räls per varje 8 kvadratkilometrar. Och landet hade flest TV apparater med 28 invånare per TV (och låg på tredje plats i världen) och färg TV infördes den 19 mars 1958 av Gaspar Pumarejo i Havanna och Kuba var det första landet i världen utanför USA med färg TV. Kuba intog andra plats i Latinamerika med flest bilar, och hade en bil per 40 invånare.

Kuba hade också den lägsta inflationen i Latinamerika med 1,4%. Landet var självförsörjande sedan 1940 på biffkött, mjölk, tropiska frukter, kaffe och tobak och var nästan självförsörjande på fisk och skaldjur, griskött, kyckling, rotfrukter, grönsaker och ägg. Kuba var det land i Latinamerika som konsumerade mest fisk och tredje land vad gäller intag av kalorier med 2 682 kalorier per dag. Landet producerade 76% av de livsmedel som konsumerades (idag produceras 21%) och det fanns en ko per invånare.

Exporten var större än importen och Kuba var den tredje bästa ekonomin i regionen med sina guld- och utländska valutareserver och den stabila peson, som var likvärdig med dollarn. Kuba hade Latinamerikas lägsta barnadödlighet och var det land som avsatte störst andel av budgeten på utbildning med 23% (Costa Rica 20%, Argentina 19,6%, och Mexiko 14,7%). 1953 hade Frankrike, Storbrittannien, Holland och Finland proportionerligt färre läkare och tandläkare än Kuba hade.

Kuba hade 1958 proportionerligt flest biografer i Latinamerika och kunde skryta med att inta andra plats vad gäller tryckt press, med åtta invånare per exemplar, (efter Uruguay som hade sex per inv.) och intog andra plats vad gäller telefoner med 28 invånare per apparat.

Katastrof
Vad var det då för katastrof som sänkte den kubanska ekonomin i botten och vände det migratoriska flödet så att Kuba förvandlades från mottagare av invandrare till ett utvandringsland. Skulle denna nedgång i kubanernas levnadsförhållanden inte ha något att göra med regimens kommunistiska politik?

I motsats till vad regimen i Havanna säger, är Kuba det enda land i västvärlden som inte kan skylla medborgarnas flykt från landet på ekonomiska orsaker, eftersom det politiska systemet förhindrar de produktiva krafterna att fritt skaffa sig inkomster.

Skälen att emigrera skulle vara ekonomiska om Kuba var ett land med marknadsekonomi – som det är i de underutvecklade länderna, där miljontals emigrerar till utvecklade länder för att söka arbete som de inte finner i sina hemländer.  Men på Kuba råder ett statligt politiskt system som förbjuder privat kapitalistisk företagsamhet. Regimen äger “liv och gård” och är därför skyldig till att det inte finns tillräckligt och anständigt avlönat arbete.

Inte orsak utan  resultat

Den kubanska diktaturen har aldrig accepterat påståendet att de som utvandrar gör det av politiska skäl. Det hjälper inte att Fidel Castro skriker i sina tal mot dem som inte stödjer hans ideologi “låt dem lämna landet, vi behöver dem inte...” Ileana Sorolla som är chef för Studiecentret för Internationell Migration vid Universitetet i Havanna, betonade denna linje när hon sa att “med undantag för den första vågen av emigranter som hade samarbetat med Fulgencio Batistas regim och med USA regeringens intressen” hade alla kubaner som idag lever i 150 länder lämnat av ekonomiska skäl.

Helt fel. Att påstå något sådant är förolämpande för flera generationer kubaner, för alla de som under 60 och 70-talen lämnade Kuba av politiska skäl. De var inte Batista-anhängare eller anställda av Washington och många av dem hade suttit i fängelse under åratal. Regimen förolämpar också dem som emigrerade senare.

Till syvende och sist är alltså den kubanska ekonomin inte en orsak, utan ett resultat. Den verkliga orsaken till att kubaner emigrerar är det politiska systemet, som har förbjudit ekonomiska fri- och rättigheter och förvandlat landet till en stor amöba som livnär sig på subsidier från utlandet.

__________________

 

Kommentarer


 Få en ny utmaning


 
21-03-2024Lars Palmgren analyserar krisen på Kuba, bristen på mat och el, utrensningar och det växande missnöjet i en artikel i Utrikesmagasinet.
02-08-2023Intryck och notat från ett kort besök i Havanna 1977 av Leif Belfrage, vid den tiden konsult för statliga PK-banken. Publicerat av dottern Eva Belfrage.
08-09-2022Kuba: faller Castroismen? Av Rafaela Cruz. Diario de Cuba.
29-09-2021Sverige bör omedelbart avbryta biståndet till Kuba och kräva frigivning av alla politiska fångar. Av Eva Belfrage.
01-04-2021STOR HUNGERSTREJK PÅ KUBA - ETT FEMTIOTAL LIV I FARA. Angeläget att den svenska regeringen uttalar sig. Av Eva Belfrage.
19-03-2021Till svenska medier: hjälp till att riva den fatala tystnadens mur kring Kuba. Castro-sagan är slut och de flesta vet idag att regimen sålde en förfalskad bild av Kuba i över 60 år. UNPACU i Sverige.
01-01-2021När ska S bryta med Kubas kommunister? När förtrycket på Kuba nu tilltar är det hög tid för det stora regeringspartiet att bestämma sig; på vilken sida av historien vill man stå. Skriver Lars Adaktusson i Expressen.
21-10-2018KUBA: TIDEN STÅR STILLA. Av Eva Belfrage. + videos.
25-01-2018Kubanska präster i öppet brev till Raúl Castro: Tiden rinner iväg, det är dags för en fredlig förändring.
08-05-2017Cubazuela hotar den regionala säkerheten. Av Juan Antonio Blanco.
06-12-2016Spionernas och propagandans mästare Fidel Castro är död, men hans verksamhet i Sverige har inte upphört. Av Eva Belfrage.
02-12-2016Fidel Alexander "den förskräcklige" Castro, "större än superman" och "inte normal". Av Eva Belfrage.
02-10-2016Kristdemokratiskt Internationellt Center (KIC) om Sveriges samarbetsstrategi med Kuba om 90 miljoner kronor till år 2020: Glöm inte bort de förbjudna!
29-09-2016Debattinlägg av Erik Jennische i SVD om 90 miljoner-biståndet till Kuba. Replik från Statssekreterare Ulrik Modéer.
24-04-2016Kuba och effekterna av Obamas besök. Av Eva Belfrage.
06-03-2016Civil Rights Defenders: Varför får Castro bestämma, Margot Wallström? av Robert Hårdh och Erik Jennische.
06-11-2015Ekonomisk Expert: Den enda lösningen för Kuba är att avskaffa det kommunistiska systemet. EFE.
23-04-2015SVT Nyheter: Inflöde från väst skapar nya spänningar i Kuba.
27-03-2015Allvarliga varningssignaler från Kubas politiska polis mot känd oppositionsledare. Av Eva Belfrage.
23-02-2015Massarresteringar på femårsdagen av Orlando Zapatas Tamayos död i Castros gulag. Av Eva Belfrage.
18-02-2015Det latinamerikanska undantaget – massinvandring fungerar visst. Av Erik Jennische.
06-02-2015Dialogen mellan Kuba och USA har inletts. Av Eva Belfrage.
18-12-2014Opposition anser att uppgörelsen mellan Obama och Castro är ett förräderi mot demokratiska krafter på Kuba. Diario de Cuba.
05-11-2014Bröderna Castros dagar är räknade, men familjedynastin och militären planerar att ta över. Av Eva Belfrage.
29-09-2014Kubanen Yusnaby Pérez varnar venezolanerna för kvartersövervakning efter kubansk modell.
16-07-2014Hur fick svensken Aron Modig de avlidna kubanska dissidenternas mobiltelefoner? Detta frågar sig Angel Carromero i sin bok "Död under tvivelaktiga omständigheter". Av Eva Belfrage.
23-06-2014Castro-regimen satsar stort på kampanjer för hävande av amerikanskt embargo, men svär sig fri från människovärdiga reformer i Kuba, för att det ska ske. Av Eva Belfrage.
06-05-2014Venezuelas framtid i demokrati eller under socialistisk militärdiktatur? Av Eva Belfrage.
17-02-2014Protesterna i Venezuela: mot gatuvåld och kubanskt inflytande, och för en fri och demokratisk rättsstat. Av Eva Belfrage.
29-01-2014Operation rengöring, utrensning. Av Yoani Sánchez.
27-01-2014Karibisk komedi. Demokratiska länder inom CELAC borde opponera sig mot den kubanska regimen. El Comercio - ledare.
20-01-2014Kuba: "Den som förlorar hoppet, har ingenting mer att förlora". Av Kommendant Huber Matos, 95 år.
09-08-2013Svenska Dagbladet om den ökande massflykten från Kuba till USA.
22-07-2013Kubas vapensmuggling till Nordkorea kränker Panamas suveränitet och hotar fred och säkerhet. Av Huber Matos Benitez.
26-06-2013Biståndet till Kuba efter orkanen Sandy har inte nått befolkningen, som är desperat. Det kan explodera när som helst, säger kubansk präst. Av Juan O. Tamayo.
22-06-2013Raúl Castro går till anfall med machetes mot växande demokratirörelse. Av Eva Belfrage.
16-06-2013"Kubaniseringen" av Venezuela. Av José R. Cardenas.
08-06-2013Venezuela är ockuperat av Kuba. Av Antonio María Delgado.
29-05-2013Venezuela: Ändlös förödmjukelse. Av Milagros Socorro.
08-05-2013Seger för stor hungerstrejksaktion på Kuba. Av Eva Belfrage.
21-04-2013General Carlos Peñaloza avslöjar Castros tekniska styrning av valprocessen i Venezuela.
19-04-2013Venezuela vid farligt vägskäl. Av Eva Belfrage.
13-04-2013Vad har hänt med Chavez plan på självstyrande kommuner i Venezuela. Lars Palmgren rapporterar i Sveriges Radio Studio Ett.
04-04-2013Yoani Sánchez talar till exilkubanerna i Miami: Det finns inga vi och dom, bara vi. Vi är kubaner, därmed basta. Hjälp oss att riva muren av lögner och tystnad.
29-03-2013Kubas fattigdom drabbar särskilt svarta kvinnor. Av Juan Antonio Madrazo Luna.
13-03-2013Lars Palmgren, Sveriges Radio, ger inblickar i fenomenet Hugo Chávez.
10-03-2013Yoani Sánchez ute i världen och talar om Kuba. Av Eva Belfrage.
07-03-2013Sveriges Radios Lars Palmgren rapporterar från Kuba och berättar om informationsproblemen och hur de kringgås.
26-02-2013Våldsamma demonstrationerna mot Yoani Sánchez i Brasilien avslöjar Castros terror mot oliktänkande. Av Armando Chaguaceda.
19-02-2013Emigrerar kubaner av ekonomiska skäl? Av Roberto Álvarez Quiñones.
                                       
    Eitores y Redactores  

Guillermo Milán Reyes. Artículos, Entrevistas y Documentos.

Entrevistas realizadas a Guillermo Milán Reyes, editor y redactor de esta página Web "Cuba Democracia Y Vida.org", por varios periodistas de importantes periódicos en Maputo-Mozambique, a mediados del 2004. CUBA DEMOCRACIA Y VIDA.ORG

Colaboradores:

Dr. Alberto Roteta Dorado: ARTÍCULOS Y OPINIONES SOBRE CUBA Y LA SITUACIÓN MUNDIAL.

Dr. Eloy A. González: ARTÍCULOS SOBRE LA SITUACIÓN CUBANA Y ASUNTOS RELIGIOSOS DE CUBA.

Imgemiero Químico Roberto L. Capote Castillo:

ARTICULOS, NOTICIAS Y DOCUMENTOS de nuestro colaborador Antonio Ramos Zúñiga.

Profesor José Vilasuso Rivero. Artículos y Documentos sobre el Che Guevara.

Julio M. Shiling

Lcdo. Sergio Ramos

Domingo Lezcano, colaborador de nuestra Web CubaDemocracia yVida.ORG: ARTÍCULOS Y OPINIONES.

Referencia en línea
Diccionario, enciclopedia y más
Palabra:
Buscar en:
Diccionario de español
Diccionario de inglés
Diccionario de alemán
Diccionario de francés
Diccionario de italiano
Diccionario de árabe
Diccionario de chino (S)
Diccionario de polaco
Diccionario de portugués
Diccionario de holandés
Diccionario de noruego
Diccionario de griego
Diccionario de ruso
Diccionario de turco
Sólo en inglés:


  
 
  
 Canal YouTube
de CDV.ORG
CANAL YOU TUBE DE CubaDemocracia y Vida.org
 
 
PRESOS POLITICOS 
 
 REPRESORES CUBANOS
 REPRESORES CUBANOS 
 
 
 
 Cuba: Derechos Humanos.
DERECHOS HUMANOS : HUMAN RIGHTS

CUBA:
REPRESORES CUBANOS.
ESBIRROS CASTRISTAS
Cuba: PÁGINA PARA REGISTRAR A LOS REPRESORES O ESBIRROS DE LA TIRANÍA DE LOS CASTRO.

 Cuba: Represión.
REPRESIÓN EN CUBA

Videos de UNPACU
CUBANOS DE A PIE OPINAN. VIDEOS REALIZADOS POR LA GLORIOSA UNPACU:

Noticias sobre Venezuela:
TODO SOBRE VENEZUELA.

 Sobre el Mártir Oswaldo Payá:
OSWALDO PAYA SARDIÑAS: NOTAS DE PRENSA, DOCUMENTOS, VIDEOS, NOTICIAS.

Sobre Orlando Zapata.
ORLANDO ZAPATA TAMAYO. MÁRTIR DE CUBA. VIDEOS, ARTÍCULOS, OPINIONES, DOCUMENTOS Y NOTICIAS.

Cuba: Damas de Blanco.
DAMAS DE BLANCO

Canal VIMEO de CDV.ORG
 Canal VIMEO de CubaDemocraciayVida.org

Dr. Médico  Oncólogo
Eloy A. González
     NUEVO LIBRO:       
 “Una Patria atesorada para  
muchos y perdida para otros”

MÉDICO Y ESCRITOR ELOY A. GONZÁLEZ: EXCELENTE NUEVO LIBRO:  “Una Patria atesorada para muchos  y perdida para otros”
MÉDICO Y ESCRITOR ELOY A. GONZÁLEZ: EXCELENTE NUEVO LIBRO:  “Una Patria atesorada para muchos  y perdida para otros”

 

Haga Click en la imagen abajo para
comprar este excelente libro del
Escritor, e
Ingeniero Químico
Roberto L. Capote Castillo.

 Nuevo Libro N° 48: "Desde las orillas del Sena". Tomo XXVII. Serie “Cartas a Ofelia”. Por Félix José Hernández.

BIBLIOCUBA:  Crónicas coleccionables. Libros “Cartas a Ofelia” . Félix José Hernández

NUEVO LIBRO DEL ABOGADO Faisel Iglesias: "DOLOR Y PERDON" LA HISTORIA DE LA MUSICA CUBANA A TRAVÉS DE BENNY MORE (En español)

 Libro: "ASÍ  SE VOTA EN CUBA": Cuba es una pequeña Corea del Norte. Dijo el autor del libro Leandro Querido.

Haga CLIC AQUÍ
para comprar el libro
en la editorial de origen
.
 

ESCRITOR ELOY A. GONZÁLEZ:
NUEVO LIBRO:
Notas sobre
la religiosidad del
cubano bajo una
dictadura  prolongada.
CLICK LA IMAGEN DEBAJO

NUEVO LIBRO DE ELOY A. GONZÁLEZ: Notas sobre la religiosidad del cubano bajo una dictadura prolongada.

La Habana bien
vale unos Títulos
Por el Dr. Eloy A González.
CLICK  LA IMAGEN DEBAJO
“La Habana bien vale unos Títulos”. Una selección de artículos sobre Salud, Medicina y Educación Médica en Cuba. Por el Dr. Eloy A. González.

  Click debajo y Compre
este
hermoso libro
de Manolo Pozo.
"Aurora-Poesía": Nuevo libro de Manolo Pozo. Escritor, Periodista Independiente, fue durante 14 años columnista del periódico "20 de Mayo", Ex-Prisionero Político cubano y Miembro del Nuevo Presidio Político Plantado.

 MOVIMIENTO CRISTIANO LIBERACION
EL BLOG DE DANILO MALDONADO, "EL SEXTO".
RADIO REPÚBLICA CUBA
ATeVe
ICLEP: INSTITUTO CUBANO POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PRENSA.
YUSNABY POST.
CUBANOS DE ADENTRO Y DE ABAJO
PUENTE DEMOCRATICO
VIDEOS DESDE CUBA: CRIOLLO "LBERAL".
PRO CUBA LIBRE
NEO CLUB
ARCHIVO CUBA
LIBERTAD DIGITAL
TELEVISIÓN ESPAÑOLA EN VIVO. TRES CANALES EN DIRECTO: CANAL 24H, CANAL 1 DE LA TVE Y CANAL DE DEPORTE.
BLOG DEL DR. MICHAEL LARRONDO: Médicos Disidentes sin Censura.
 Content Management System SimpleCMS

©2005-2024 Cuba Democracia y Vida.
E-mail: info@cubademocraciayvida.org