Cuba Democracia y Vida

La voz en Suecia de los cubanos cívicos de intramuros y del exílio

Editor y Redactor: Guillermo Milán Reyes, Miembro del Instituto Nacional de Periodismo Latinoamericano (INPL)

For more publications in English
or Swedish click on respective
flag above

Cantidad de Visitantes: 65 359 962

Google


Enlaces :
DIARIO DE CUBA
INFOBAE
CUBANET

14 Y MEDIO. DIARIO HECHO EN CUBA.MEDICINA CUBANA
BUENAVISTA V CUBA WEBLOG
RELIGION EN REVOLUCION.

PATRIA DE MARTÍ EN ESPAÑOL. DEL POLITÓLOGO Dr. Julio M. Shiling.

NOTICIAS MENTIROSAS. Contra la propaganda de Rusia: nuevo portal de verificación.

CIBER CUBA.
WEB DE YOUTUBE DE LA UNIÓN PATRIÓTICA DE CUBA LAS GLORIOSAS FUERZAS PACÍFICAS UNPACU.

DIARIO LAS AMÉRICAS.COMObservatorio Cubano de Derechos Humanos.
FOROFILO: Blog de Filosofía del Dr. Alberto Roteta Dorado.
https://www.youtube.com/channel/UCW8puy8WjMABrA7e7FUvG-A
CANAL EVTV
LA PATILLA. WEB VENEZOLANA DE NOTICIAS.

CUBITA NAO.
EL PITAZO
PANAM POST: NOTICIAS Y ANALISIS DE LAS AMERICAS.
DOLAR TODAY
EL NACIONAL. CARACAS VENEZUELA.
ABC.ES INTERNACIONAL
EL NUEVO HERALD
EL PAÍS
FORO ANTITOTALITARIO FANTU


 

Buena Vista V Cuba

Blog de Medic Cubana

Blog de Montaner

Blog Religión en Revolución

Blog Omni Zona Franca

Patria de Martí

Cuba Ind. y Democrática

Cubanet.org

Cuba 1952- 1959Venezuela vid farligt vägskäl. Av Eva Belfrage.
  
19-04-2013

web/folder.asp?folderID=176

Venezuela vid farligt vägskäl.
Av Eva Belfrage
19 april 2013

web/folder.asp?folderID=176
                        Henrique Capriles                                                           Nicolas Maduro                                  


Den som har följt valprocessen i Venezuela under den korta och intensiva tid den har pågått, inser att det inte har varit fråga om ett normalt val i ett demokratiskt land.

Valet har stått mellan två block, det ena socialistiskt med totalitära drag, med Nicolas Maduro som ledare och det andra demokratiskt med liberal ekonomi och social omsorg på programmet med Henrique Capriles som ledare.

Å ena sidan är det socialisterna, castro-chavisterna som sitter vid makten sedan 14 år och som vill införa en socialistisk stat efter Kubas modell. Regimen har för detta fått avgörande stöd från Castro-regimen, som har hjälpt dem att sätta upp ett fattigdomsinriktat program, (20 000 kubanska läkare arbetar i Venezuela för slavlöner) men också en repressiv apparat med totalitär säkerhetstjänst, som inkluderar kvartersövervakare och paramilitärer, precis som på Kuba, för att kontrollera befolkningen (ovisst hur många säkerhetsmän och militärer Kuba har i Venezuela men det kan röra sig om många tusen). Castroregimen har fått kontroll över den största hamnen och är permanent rådgivare på högsta nivå i Venezuelas försvar. Ekonomin har i stora drag förstatligats vilket har fört med sig en allvarlig ekonomisk kris med livsmedelsbrist och devalveringar.

Chavisterna har också nästan fullständig kontroll över medierna och det finns bara en TV station kvar som är regimkritisk, Globovision, men de tvingas enligt lag att avbryta pågående sändningar, om presidenten talar, och det gjorde Chavez i all evighet och hans efterträdare Maduro tycks vara inne på samma bana. Chavisterna har köpt stöd och röster hos de fattiga, men kräver i utbyte total lojalitet, särskilt vid valurnorna och accepterar ingen kritik av sociala förhållanden. De har också köpt politiskt stöd hos andra latinamerikanska länder genom generösa krediter och olja.

Nicolas Maduro tog över som president efter Hugo Chavez död under icke konstitutionella former. Egentligen skulle talmannen i folkförsamlingen ha utsetts till efterträdare, men Maduro legitimerade sitt maktövertagande med att Hugo Chavez hade utsett honom till sin efterföljare och det lär också vara vad Castro-regimen önskade. Maduro är Raul Castros man, han har fått en gedigen kommunistisk utbildning i partiskola på Kuba.

Valkampanjen kom igång med kort varsel och fick bara pågå under 10 dagar. Henrique Capriles partiallians ställde upp väl medveten om den totala ojämlikheten i förutsättningar för kampanjarbetet, men det gällde att återställa demokratin i landet. Capriles fick under den tiden någon knapp minut i statliga medier, och fick inga resurser för valkampanjer och transporter, medan Maduro hade hela statsapparaten till sitt förfogande. Maduros anhängare transporterades till kampanjerna från sina arbeten i bussar och lastbilar, medan Henrique Capriles anhängare fick ta sig fram bäst de kunde.

Trots det var det stora entusiastiska folksamlingar, som anslöt sig till Capriles kampanjer och han reste flitigt runt i hela landet. Maduro lutade sig helt och hållet på att han var Hugo Chavez arvinge och många undrade om han var helt frisk när han sa att Chavez hade uppenbarat sig för honom som en fågel, som skulle leda honom i arbetet för revolutionen. Maduros faller lätt in i aggressiva anklagelser och hot mot oppositionen, medan Capriles har visat en mer respektfull och demokratisk attityd.

Inga internationella oberoende observatörer tilläts övervaka valen, inte ens Organisationen för Amerikas Stater, OAS, som Venezuela är medlem i. Men ett par organisationer utan övervakningsstatus fanns på plats, och två av dem har vittnat om att de vid flera tillfällen blev hotade och hindrade att arbeta.

Valdagen den 14 april gick i stort sett lugnt till, men Maduro-anhängarna och deras paramilitära motorcyklister var stökiga och saboterade tillgängligheten vid många valförrättningar. Inga klagomål på valprocessen har inkommit från chavisterna, men Capriles har lämnat in över 3000 anmälningar för utredning som kan ha påverkat mer än en miljon röster. Det rör sig om trasiga valdatorer, valövervakare som tvingats från vallokaler, ”hjälp” med röstning, mer än 600 000 avlidna eller över 100 år gamla personer som röstat, provokationer och hot vid vallokaler, röstvärvning, och fler röster än väljare. 

Valresultaten visade att Maduro hade vunnit med en mycket knapp marginal, bara 234 000 röster, innan de ca 100 000 utlandsrösterna (oftast oppositionsanhängare) hade räknats. Capriles som ansåg sig ha på fötter med många misstänkta oegentligheter, krävde en omräkning av samtliga röster. Trots det går valkommissionen ut och proklamerar Maduro som segrare i valet och säger att valresultatet är slutgiltigt. Maduro tillträdde som president idag den 19 april.

Med stränga uppmaningar från Capriles om anständigt och fredligt uppförande gick oppositionsanhängare ut och demonstrerade dagen efter valet och krävde omräkning av rösterna. Anslutningen vare mycket stor. Men de blev på flera håll våldsamt stoppade av paramilitärer och polis och många sårades och några dödades. Maduros anklagar Capriles för att ha orsakat våldet och hotar med att ställa honom inför rätta. Capriles ställde in en planerad demonstration följande dag då han fått uppgifter om att demonstrationerna skulle infiltreras av Maduroanhängare och uppmanade istället till kastrullbankningsdemonstrationer hemifrån.

På torsdagen träffades UNASUR, en grupp latinamerikanska stater, i Lima för att diskutera den kris Venezuela står inför. Maduro kom till Lima och när han återvände förklarade valkommissionen att de röster som inte verifierats tidigare d v s  46% av dem ska verifieras.
Henrique Capriles förklarade sig nöjd med detta och försäkrade sina väljare att detta kommer att avslöja misstänkta oegentligheter. Trots att utgången av denna process inte är klar, invigdes Maduro som president idag den 19 april i närvaro av diktatorn Raul Castro och några andra latinamerikanska presidenter.

Oberoende icke officiella observatörer har påpekat att det är mycket viktigt med officiell internationell närvaro under omräkningsprocessen. Men det är högst osannolikt att Maduro tillåter det.

Chavisterna hade inte föreställt sig att missnöjet med deras politik var så stor och att oppositionen hade växt till den grad. I efterdyningarna av valet rapporterades det att arbetare vid statliga företag och myndigheter har hotats med avsked för att de har röstat för oppositionen, eller för att de har deltagit i kastrulldemonstrationer.

Chavisterna är inne på mycket farliga vägar. Maduro är en tråkig och instabil person, som under dessa dagar har visat upp sidor som kan få vem som helst att rysa. Han är känslosam och sentimental, verkar inte ha egen ryggrad utan lutar sig helt på sin döde föregångare Hugo Chavez och stödet från Castro-regimen. Det hotfulla i hans karaktär är hans nervösa utbrott av aggressivitet och ogenomtänkta anklagelser med hot om fängelsestraff. Hans ledarskap kommer inte att lyckas och chavisterna kommer att överge honom i högre grad än de redan gjort. Lyckas Capriles inte bevisa att han är segrare i valet, vilket mycket tyder på att han är, och Maduro blir president, innebär det sannolikt att det fönster som ändå fanns för att införa en normal demokrati i Venezuela, stängs för gott. En än mer totalitär stat eller t o m militärdiktatur av Castro-kubansk modell införs då, för Nicolas Maduro kommer aldrig att våga ställa upp i något nytt val.

web/folder.asp?folderID=176

___________________

 

Kommentarer


 Få en ny utmaning


 
21-03-2024Lars Palmgren analyserar krisen på Kuba, bristen på mat och el, utrensningar och det växande missnöjet i en artikel i Utrikesmagasinet.
02-08-2023Intryck och notat från ett kort besök i Havanna 1977 av Leif Belfrage, vid den tiden konsult för statliga PK-banken. Publicerat av dottern Eva Belfrage.
08-09-2022Kuba: faller Castroismen? Av Rafaela Cruz. Diario de Cuba.
29-09-2021Sverige bör omedelbart avbryta biståndet till Kuba och kräva frigivning av alla politiska fångar. Av Eva Belfrage.
01-04-2021STOR HUNGERSTREJK PÅ KUBA - ETT FEMTIOTAL LIV I FARA. Angeläget att den svenska regeringen uttalar sig. Av Eva Belfrage.
19-03-2021Till svenska medier: hjälp till att riva den fatala tystnadens mur kring Kuba. Castro-sagan är slut och de flesta vet idag att regimen sålde en förfalskad bild av Kuba i över 60 år. UNPACU i Sverige.
01-01-2021När ska S bryta med Kubas kommunister? När förtrycket på Kuba nu tilltar är det hög tid för det stora regeringspartiet att bestämma sig; på vilken sida av historien vill man stå. Skriver Lars Adaktusson i Expressen.
21-10-2018KUBA: TIDEN STÅR STILLA. Av Eva Belfrage. + videos.
25-01-2018Kubanska präster i öppet brev till Raúl Castro: Tiden rinner iväg, det är dags för en fredlig förändring.
08-05-2017Cubazuela hotar den regionala säkerheten. Av Juan Antonio Blanco.
06-12-2016Spionernas och propagandans mästare Fidel Castro är död, men hans verksamhet i Sverige har inte upphört. Av Eva Belfrage.
02-12-2016Fidel Alexander "den förskräcklige" Castro, "större än superman" och "inte normal". Av Eva Belfrage.
02-10-2016Kristdemokratiskt Internationellt Center (KIC) om Sveriges samarbetsstrategi med Kuba om 90 miljoner kronor till år 2020: Glöm inte bort de förbjudna!
29-09-2016Debattinlägg av Erik Jennische i SVD om 90 miljoner-biståndet till Kuba. Replik från Statssekreterare Ulrik Modéer.
24-04-2016Kuba och effekterna av Obamas besök. Av Eva Belfrage.
06-03-2016Civil Rights Defenders: Varför får Castro bestämma, Margot Wallström? av Robert Hårdh och Erik Jennische.
06-11-2015Ekonomisk Expert: Den enda lösningen för Kuba är att avskaffa det kommunistiska systemet. EFE.
23-04-2015SVT Nyheter: Inflöde från väst skapar nya spänningar i Kuba.
27-03-2015Allvarliga varningssignaler från Kubas politiska polis mot känd oppositionsledare. Av Eva Belfrage.
23-02-2015Massarresteringar på femårsdagen av Orlando Zapatas Tamayos död i Castros gulag. Av Eva Belfrage.
18-02-2015Det latinamerikanska undantaget – massinvandring fungerar visst. Av Erik Jennische.
06-02-2015Dialogen mellan Kuba och USA har inletts. Av Eva Belfrage.
18-12-2014Opposition anser att uppgörelsen mellan Obama och Castro är ett förräderi mot demokratiska krafter på Kuba. Diario de Cuba.
05-11-2014Bröderna Castros dagar är räknade, men familjedynastin och militären planerar att ta över. Av Eva Belfrage.
29-09-2014Kubanen Yusnaby Pérez varnar venezolanerna för kvartersövervakning efter kubansk modell.
16-07-2014Hur fick svensken Aron Modig de avlidna kubanska dissidenternas mobiltelefoner? Detta frågar sig Angel Carromero i sin bok "Död under tvivelaktiga omständigheter". Av Eva Belfrage.
23-06-2014Castro-regimen satsar stort på kampanjer för hävande av amerikanskt embargo, men svär sig fri från människovärdiga reformer i Kuba, för att det ska ske. Av Eva Belfrage.
06-05-2014Venezuelas framtid i demokrati eller under socialistisk militärdiktatur? Av Eva Belfrage.
17-02-2014Protesterna i Venezuela: mot gatuvåld och kubanskt inflytande, och för en fri och demokratisk rättsstat. Av Eva Belfrage.
29-01-2014Operation rengöring, utrensning. Av Yoani Sánchez.
27-01-2014Karibisk komedi. Demokratiska länder inom CELAC borde opponera sig mot den kubanska regimen. El Comercio - ledare.
20-01-2014Kuba: "Den som förlorar hoppet, har ingenting mer att förlora". Av Kommendant Huber Matos, 95 år.
09-08-2013Svenska Dagbladet om den ökande massflykten från Kuba till USA.
22-07-2013Kubas vapensmuggling till Nordkorea kränker Panamas suveränitet och hotar fred och säkerhet. Av Huber Matos Benitez.
26-06-2013Biståndet till Kuba efter orkanen Sandy har inte nått befolkningen, som är desperat. Det kan explodera när som helst, säger kubansk präst. Av Juan O. Tamayo.
22-06-2013Raúl Castro går till anfall med machetes mot växande demokratirörelse. Av Eva Belfrage.
16-06-2013"Kubaniseringen" av Venezuela. Av José R. Cardenas.
08-06-2013Venezuela är ockuperat av Kuba. Av Antonio María Delgado.
29-05-2013Venezuela: Ändlös förödmjukelse. Av Milagros Socorro.
08-05-2013Seger för stor hungerstrejksaktion på Kuba. Av Eva Belfrage.
21-04-2013General Carlos Peñaloza avslöjar Castros tekniska styrning av valprocessen i Venezuela.
19-04-2013Venezuela vid farligt vägskäl. Av Eva Belfrage.
13-04-2013Vad har hänt med Chavez plan på självstyrande kommuner i Venezuela. Lars Palmgren rapporterar i Sveriges Radio Studio Ett.
04-04-2013Yoani Sánchez talar till exilkubanerna i Miami: Det finns inga vi och dom, bara vi. Vi är kubaner, därmed basta. Hjälp oss att riva muren av lögner och tystnad.
29-03-2013Kubas fattigdom drabbar särskilt svarta kvinnor. Av Juan Antonio Madrazo Luna.
13-03-2013Lars Palmgren, Sveriges Radio, ger inblickar i fenomenet Hugo Chávez.
10-03-2013Yoani Sánchez ute i världen och talar om Kuba. Av Eva Belfrage.
07-03-2013Sveriges Radios Lars Palmgren rapporterar från Kuba och berättar om informationsproblemen och hur de kringgås.
26-02-2013Våldsamma demonstrationerna mot Yoani Sánchez i Brasilien avslöjar Castros terror mot oliktänkande. Av Armando Chaguaceda.
19-02-2013Emigrerar kubaner av ekonomiska skäl? Av Roberto Álvarez Quiñones.
                                       
    Eitores y Redactores  

Guillermo Milán Reyes. Artículos, Entrevistas y Documentos.

Entrevistas realizadas a Guillermo Milán Reyes, editor y redactor de esta página Web "Cuba Democracia Y Vida.org", por varios periodistas de importantes periódicos en Maputo-Mozambique, a mediados del 2004. CUBA DEMOCRACIA Y VIDA.ORG

Colaboradores:

Dr. Alberto Roteta Dorado: ARTÍCULOS Y OPINIONES SOBRE CUBA Y LA SITUACIÓN MUNDIAL.

Dr. Eloy A. González: ARTÍCULOS SOBRE LA SITUACIÓN CUBANA Y ASUNTOS RELIGIOSOS DE CUBA.

Imgemiero Químico Roberto L. Capote Castillo:

ARTICULOS, NOTICIAS Y DOCUMENTOS de nuestro colaborador Antonio Ramos Zúñiga.

Profesor José Vilasuso Rivero. Artículos y Documentos sobre el Che Guevara.

Julio M. Shiling

Lcdo. Sergio Ramos

Domingo Lezcano, colaborador de nuestra Web CubaDemocracia yVida.ORG: ARTÍCULOS Y OPINIONES.

Referencia en línea
Diccionario, enciclopedia y más
Palabra:
Buscar en:
Diccionario de español
Diccionario de inglés
Diccionario de alemán
Diccionario de francés
Diccionario de italiano
Diccionario de árabe
Diccionario de chino (S)
Diccionario de polaco
Diccionario de portugués
Diccionario de holandés
Diccionario de noruego
Diccionario de griego
Diccionario de ruso
Diccionario de turco
Sólo en inglés:


  
 
  
 Canal YouTube
de CDV.ORG
CANAL YOU TUBE DE CubaDemocracia y Vida.org
 
 
PRESOS POLITICOS 
 
 REPRESORES CUBANOS
 REPRESORES CUBANOS 
 
 
 
 Cuba: Derechos Humanos.
DERECHOS HUMANOS : HUMAN RIGHTS

CUBA:
REPRESORES CUBANOS.
ESBIRROS CASTRISTAS
Cuba: PÁGINA PARA REGISTRAR A LOS REPRESORES O ESBIRROS DE LA TIRANÍA DE LOS CASTRO.

 Cuba: Represión.
REPRESIÓN EN CUBA

Videos de UNPACU
CUBANOS DE A PIE OPINAN. VIDEOS REALIZADOS POR LA GLORIOSA UNPACU:

Noticias sobre Venezuela:
TODO SOBRE VENEZUELA.

 Sobre el Mártir Oswaldo Payá:
OSWALDO PAYA SARDIÑAS: NOTAS DE PRENSA, DOCUMENTOS, VIDEOS, NOTICIAS.

Sobre Orlando Zapata.
ORLANDO ZAPATA TAMAYO. MÁRTIR DE CUBA. VIDEOS, ARTÍCULOS, OPINIONES, DOCUMENTOS Y NOTICIAS.

Cuba: Damas de Blanco.
DAMAS DE BLANCO

Canal VIMEO de CDV.ORG
 Canal VIMEO de CubaDemocraciayVida.org

Dr. Médico  Oncólogo
Eloy A. González
     NUEVO LIBRO:       
 “Una Patria atesorada para  
muchos y perdida para otros”

MÉDICO Y ESCRITOR ELOY A. GONZÁLEZ: EXCELENTE NUEVO LIBRO:  “Una Patria atesorada para muchos  y perdida para otros”
MÉDICO Y ESCRITOR ELOY A. GONZÁLEZ: EXCELENTE NUEVO LIBRO:  “Una Patria atesorada para muchos  y perdida para otros”

 

Haga Click en la imagen abajo para
comprar este excelente libro del
Escritor, e
Ingeniero Químico
Roberto L. Capote Castillo.

 Nuevo Libro N° 48: "Desde las orillas del Sena". Tomo XXVII. Serie “Cartas a Ofelia”. Por Félix José Hernández.

BIBLIOCUBA:  Crónicas coleccionables. Libros “Cartas a Ofelia” . Félix José Hernández

NUEVO LIBRO DEL ABOGADO Faisel Iglesias: "DOLOR Y PERDON" LA HISTORIA DE LA MUSICA CUBANA A TRAVÉS DE BENNY MORE (En español)

 Libro: "ASÍ  SE VOTA EN CUBA": Cuba es una pequeña Corea del Norte. Dijo el autor del libro Leandro Querido.

Haga CLIC AQUÍ
para comprar el libro
en la editorial de origen
.
 

ESCRITOR ELOY A. GONZÁLEZ:
NUEVO LIBRO:
Notas sobre
la religiosidad del
cubano bajo una
dictadura  prolongada.
CLICK LA IMAGEN DEBAJO

NUEVO LIBRO DE ELOY A. GONZÁLEZ: Notas sobre la religiosidad del cubano bajo una dictadura prolongada.

La Habana bien
vale unos Títulos
Por el Dr. Eloy A González.
CLICK  LA IMAGEN DEBAJO
“La Habana bien vale unos Títulos”. Una selección de artículos sobre Salud, Medicina y Educación Médica en Cuba. Por el Dr. Eloy A. González.

  Click debajo y Compre
este
hermoso libro
de Manolo Pozo.
"Aurora-Poesía": Nuevo libro de Manolo Pozo. Escritor, Periodista Independiente, fue durante 14 años columnista del periódico "20 de Mayo", Ex-Prisionero Político cubano y Miembro del Nuevo Presidio Político Plantado.

 MOVIMIENTO CRISTIANO LIBERACION
EL BLOG DE DANILO MALDONADO, "EL SEXTO".
RADIO REPÚBLICA CUBA
ATeVe
ICLEP: INSTITUTO CUBANO POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PRENSA.
YUSNABY POST.
CUBANOS DE ADENTRO Y DE ABAJO
PUENTE DEMOCRATICO
VIDEOS DESDE CUBA: CRIOLLO "LBERAL".
PRO CUBA LIBRE
NEO CLUB
ARCHIVO CUBA
LIBERTAD DIGITAL
TELEVISIÓN ESPAÑOLA EN VIVO. TRES CANALES EN DIRECTO: CANAL 24H, CANAL 1 DE LA TVE Y CANAL DE DEPORTE.
BLOG DEL DR. MICHAEL LARRONDO: Médicos Disidentes sin Censura.
 Content Management System SimpleCMS

©2005-2024 Cuba Democracia y Vida.
E-mail: info@cubademocraciayvida.org