Cuba Democracia y Vida

La voz en Suecia de los cubanos cívicos de intramuros y del exílio

Editor y Redactor: Guillermo Milán Reyes, Miembro del Instituto Nacional de Periodismo Latinoamericano (INPL)

For more publications in English
or Swedish click on respective
flag above

Cantidad de Visitantes: 65 018 374

Google


Enlaces :
DIARIO DE CUBA
INFOBAE
CUBANET

14 Y MEDIO. DIARIO HECHO EN CUBA.MEDICINA CUBANA
BUENAVISTA V CUBA WEBLOG
RELIGION EN REVOLUCION.

PATRIA DE MARTÍ EN ESPAÑOL. DEL POLITÓLOGO Dr. Julio M. Shiling.

NOTICIAS MENTIROSAS. Contra la propaganda de Rusia: nuevo portal de verificación.

CIBER CUBA.
WEB DE YOUTUBE DE LA UNIÓN PATRIÓTICA DE CUBA LAS GLORIOSAS FUERZAS PACÍFICAS UNPACU.

DIARIO LAS AMÉRICAS.COMObservatorio Cubano de Derechos Humanos.
FOROFILO: Blog de Filosofía del Dr. Alberto Roteta Dorado.
https://www.youtube.com/channel/UCW8puy8WjMABrA7e7FUvG-A
CANAL EVTV
LA PATILLA. WEB VENEZOLANA DE NOTICIAS.


CUBITA NAO.
EL PITAZO
PANAM POST: NOTICIAS Y ANALISIS DE LAS AMERICAS.
DOLAR TODAY
EL NACIONAL. CARACAS VENEZUELA.
ABC.ES INTERNACIONAL
EL NUEVO HERALD
EL PAÍS
FORO ANTITOTALITARIO FANTU


 

Buena Vista V Cuba

Blog de Medic Cubana

Blog de Montaner

Blog Religión en Revolución

Blog Omni Zona Franca

Patria de Martí

Cuba Ind. y Democrática

Cubanet.org

Cuba 1952- 1959Venezuelas framtid i demokrati eller under socialistisk militärdiktatur? Av Eva Belfrage.
  
06-05-2014

web/folder.asp?folderID=176

Venezuelas framtid i demokrati eller under socialistisk militärdiktatur?

Av Eva Belfrage
6 maj 2014

web/folder.asp?folderID=176
Demonstranter fångar upp tårgasbomber och kastar dem tillbaka mot poliser - från You Tube.

Venezuelas framtid står på spel och det gäller demokrati eller socialistisk militärdiktatur i ett av världens mest oljerika länder, som befinner sig ett kriminellt kaos och är på väg mot konkurs. De flesta medborgare är missnöjda med situationen i landet och hundratusentals människor har vågat sig ut på gatorna för att protestera mot regimen och införandet av diktatur.

Oroligheterna och protesterna i Venezuela fortsätter. Nicolas Maduros regering tvekar inte att använda polisiärt och militärt våld även mot skyddslösa och fredliga demonstranter.Regimen agerar som om det pågick ett inbördeskrig och manifesterar sin makt med militärjeepar, tanks, vapen och ibland t o m flyg. Den socialistiska regimen som styrt i femton år i Venezuela, uppbackad av Castro-rådgivare inom alla ministerier, framförallt i säkerhetsapparaten och i det militära, i utbyte mot olja, är på god väg att täppa igen ett av de sista demokratiska fönster som finns kvar, rätten att demonstrera och protestera. Högsta domstolen, som inte längre är oberoende utan styrs av socialistpartiet, beslutade nyligen i konflikt med landets konstitution, att demonstrationer var olagliga om de inte formellt hade godkänts.

Men demonstrationerna fortsätter även om de inte får tillstånd. Ingenting hejdar dem, varken vattenkanoner, gummikulor, metallkulor, ett kriminellt användande av tårgas även livsfarliga, utgångna gaser sätts in urskillningslöst mot demonstranter, gamla och barn t o m in i lägenheter, in i sjukhus och operationssalar och inne i universitet.

På alla sätt försöker regimen krossa de pågående protesterna, som inte tycks avta, utan istället spridas över landet. Varje dag i alla delar av Venezuela sätts det upp barrikader, marscherar studenter och genomför oppositionen gatornas parlament, där de håller möten och diskuterar med befolkningen. Ungefär en gång i veckan genomförs massdemonstrationer, som i huvudstaden Caracas och andra större städer brukar mobilisera hundratusentals människor. Ofta blir dessa fredliga demonstrationer brutalt stoppade under marschvägen av den nationella polisen och slutar nästan alltid med vattenkanoner, tårgas och arresteringar. 41 personer har dödats och flera hundra allvarligt sårats.  Mer än två tusen personer har arresterats sedan protesterna inleddes i februari, ett hundratal är fortfarande fängslade och rapporter om allvarlig tortyr har anmälts. Internationella människorättsorganisationer som Amnesty International, Human Rights Watch har reagerat, liksom EU parlamentet och många internationella aktörer.

Studenterna sätter upp barrikader på gatorna för att hindra militärtanks och polispiketer att komma in i bostadsområden och terrorisera befolkningen med sina vapen. De kastar också tillbaka de tårgasbomber som avskjuts och förhindrar ibland tanks och piketer att ta sig fram genom att kasta fyrverkerier eller hemmagjorda bensinbomber. Detta sker oftast kvällstid och efter att fredliga demonstrationer under dagtid har avslutats.

I de fattiga kvarteren styr och terroriserar paramilitärer och socialistiska partifunktionärer och det är därför nästan omöjligt för befolkningen att demonstrera i dessa områden. Men många sällar sig till studenterna och oppositionen i andra kvarter och några har ändå försökt med mindre demonstrationer i fattigkvarteren. 

Dramatiska bilder och videodokument har spridits i utländska medier och över internet. Spanien beslutade att stoppa leveranser av utrustning och vapen till Venezuelas polis, men Brasilien som står Maduro-regimen nära tycks inte upphöra med sina leveranser av tårgas. Polispiketer och annan tung utrustning kommer från bl a Kina. I räder mot demonstranterna använder regimen säkerhetspolis och lojala paramilitärer, maskerade män som hjälper polisen vid attacker, i förföljelser av aktivister, inne i hyreshus och de har setts krossa bilrutor och sätta eld på privata bilar och plundra affärer. De infiltrerar också demonstranterna för att spionera eller genomföra vandalism, som sedan demonstranter anklagas för.

Nicolas Maduro, som med mycket knapp marginal och efter oegentligt genomförda val, utnämndes till president i april 2013, trots att han enligt vad allting tyder på är född i Colombia och därmed inte kvalificerar till ämbetet, styr liksom sin företrädare Hugo Chavez via televisionen. All oppositionell television har kvävts liksom de flesta sändningar från utländska TV-kanaler.  Maduro mässar nästan dagligen i TV och ger ifrån sig illa formulerade, timslånga tirader fyllda av förtal mot studenter och opposition, drar historier och ljuger fräckt om de bevis han har om deras planer och illdåd.

Maduro har sedan oroligheterna började sagt att oppositionen planerar att genomföra en statskupp och att studenterna deltar i detta. Strax innan regeringsrepresentanter från UNASUR besökte landet för att delta i ett som det förefaller misslyckat Maduro-initiativ till dialog med oppositionen, tillkännagavs lägligt att ett 30-tal militärer hade fängslats för konspiration och planer att genomföra en statskupp. Den s k dialogen med oppositionen inkluderar inte de oppositionsledare och studenter, som idag deltar i gatuprotesterna och kommer därför inte att kunna leda fram till ett slut på protesterna, som regimen önskar. Redan första dagen vägrade Maduro gå med på ett av de viktigaste kraven i ”dialogen” att frige politiska fångar och fängslade studenter.

För några dagar sedan tillkännagav regeringen att 58 utlänningar hade fängslats och att ett antal namngivna ledare inom studentrörelsen och oppositionen bedöms var inblandade i en planerad statskupp, som de påstår finansieras av USA och stöds av Colombias f d president Alvaro Uribe. Beviset skulle finnas i en dator hos en man som går under namnet ”Flygaren”. Låter som en sämre historia av Micky Spilane. 

I Venezuela använder sig regimen av televisionen för att anklaga och nästan fastställa domar mot oppositionella, utan några konkreta bevis. Rättssystemet, som idag är helt och hållet kontrollerat av det regerande socialistpartiet, friar aldrig någon som anklagats av regimen i TV och rättegångarna blir därför som på Kuba rena skenrättegångar. Regimen har ironiskt nog också nyligen inrättat sin egen institution för mänskliga rättigheter, troligen med avsikt att utplåna de professionella fria människorättsorganisationer som ännu fungerar. Några av dessa finns givetvis med på listan av misstänkta kuppkonspiratörer.

Den ekonomiska krisen i ett av världens mest resursrika länder, är utan omskrivning verkligen en kris och den drabbar i första hand de fattiga i Venezuela. Krisen har inte uppstått på grund av bristande ekonomiska kunskaper eller någon övernitisk tilltro till den kubanska centralplanerade modellen. Krisen är medvetet provocerad och skapad för att tvinga fram ett totalitärt styre, där makten och oljerikedomarna kontrolleras av några få personer, uppbackade av framförallt Castro-regimen, som får sin beskärda del av rikedomarna. Regimen skyller ifrån sig ansvaret för krisen och anklagar privatföretagare och utländska intressenter framförallt USA för att ligga bakom ett organiserat ekonomiskt sabotage.

Krisen finns med i chavisternas nationella plan för införandet av en totalitär stat, även om den inte är uttalad. En medlem i regeringen försa sig en dag framför TV kamerorna, när han påstod att det inte fanns någon anledning att låta de fattiga utvecklas till medelklassens nivå, för då skulle de bara gå ut och demonstrera. 

Bristen på basvaror, tvingar befolkningen att dagligen stå i matköer i många timmar, och det tröttar ut dem och gör dem lättare att kontrollera. Som en del i dessa sinistra planer och för att lugna oron hos godtrogna och fattiga, infördes nyligen ransoneringskort. Det är ett system, som ingår i kommunistiska samhällen, som ett oöverträffat redskap för att sprida och jämna ut fattigdom och hunger, kuva och förnedra människor, begränsa och kontrollera rörelsefrihet och t o m att straffa oliktänkande genom indragna kort.

En annan avgörande fråga som bidrar till missnöjet och kaoset i landet är de dagliga rånmorden och överfallen som sker. Venezuela har ett av världens högsta antal mord i världen per invånare och det blir värre för varje år, då alltmer vapen och droger är i omlopp. Och det blir inte bättre av att regimen beväpnar kriminella paramilitärer, som opererar på deltid för regimen och på deltid som kriminella och att de inte bestraffas. Förra året dödades 25 000 personer. De fattiga som är mest oskyddade drabbas värst av denna kriminalitet, men ingen lever säkert i Venezuela idag. Detta problem var ursprunget till studentprotesterna när de började i februari i år och är fortfarande ett av de viktigaste motiven för demonstrationerna. 

Det är tre oppositionsledare som ställer sig bakom studenternas protester. Det var de som i februari uppmanade befolkningen att sälla sig till studenterna och gå ut på gatorna, eftersom det inte finns något annat sätt att visa och uttrycka sina åsikter i Venezuela idag. Parlamentet fungerar inte, då oppositionsmedlemmar tystas ned, ibland t o m med fysiskt våld framför ögonen på en leende talman. I stort sett alla medier (utom i viss utsträckning Internet och några tidningar som dock bekämpas på olika sätt) är i händerna på regimen. Den karismatiske och populära Harvard-utbildade partiledaren (Voluntad Popular) Leopoldo Lopez fängslades redan i början av protesterna i februari. Parlamentsledamoten Maria Corina Machado avsattes som deputerade och förlorade sin immunitet och hotas nu av fängelse. Le Monde kallade henne i en ledare för La Pasionaria, då hon brinner för kampen och håller glödande tal, var hon än uppträder. Hon har också rest runt och talat i bl a OEA, i EU parlamentet, i Brasiliens senat och talar idag med canadensiska parlamentariker. Den äldre Antonio Ledezma, borgmästare i Caracas är inte lika karismatisk, men mycket engagerad i kampen. Det finns också flera borgmästare i landet som representerar oppositionen, några av dem har redan fängslats och andra står på tur. Det är bara en tidsfråga innan de tre ledarna för oppositionen på gatorna, fängslas, liksom givetvis studentledare och människorättsaktivister, fotografer, filmare, twittrare och skribenter.

Human Rights Watch har just publicerat en rapport om utvecklingen i Venezuela, om det oproportionerliga våldet från regimen, fängslandena och tortyren och det är tydligt att socialistregimen i Venezuela är på god väg att införa den totalitära militärdiktatur, som Hugo Chavez och Fidel Castro sedan länge har planerat.

Hur detta ska sluta är ovisst. De fredliga protesterna har nått ett mål och det är att avslöja hur långt Maduros regim är berett att gå i avdemokratiseringen och militariseringen av landet och det står nu också klart för varje venezolansk medborgare och de flesta internationella observatörer, även FN. På den latinamerikanska kontinenten och framför allt på Kuba är oron stor. Det är stora intressen och beroenden av chavisternas generösa oljestöd som står på spel. Korruptionen som aldrig har varit större än idag i Venezuela, har förstås sina intressenters intressen att bevaka, för att inte tala om drogmaffian och de i droghandeln inblandade generalerna, som lever högt på chavisternas stöd.

Maduro kommer därför fortsätta att vara skoningslös, men får det inte lätt, då han har långt över halva befolkningen emot sig och snart troligen hela. Den ekonomiska krisen, den galopperande inflationen och den stora skuldsättningen och bristen på utländsk valuta, kan bli det som avgör regimens överlevnad. Det kanske t o m kan få de latinamerikanska brödraregimerna att vackla i sitt stöd till Maduro.

Brasiliens f d president Ignacio Lula rådde Maduro att inte prata så mycket utan ta tag i problemen och börja regera och han föreslog att Maduro skulle försöka att samregera med oppositionen, vilket vänskapligt men bryskt avslogs av Maduro i en av sina TV shower.

För mer upplysningar om situationen i Venezuela hänvisas till CDV.com's engelsk och spanskspråkiga sidor. Video-rapporter med bilder finns främst på den spanskspråkiga sidan.

__________________

 

Kommentarer


 Få en ny utmaning


 
21-03-2024Lars Palmgren analyserar krisen på Kuba, bristen på mat och el, utrensningar och det växande missnöjet i en artikel i Utrikesmagasinet.
02-08-2023Intryck och notat från ett kort besök i Havanna 1977 av Leif Belfrage, vid den tiden konsult för statliga PK-banken. Publicerat av dottern Eva Belfrage.
08-09-2022Kuba: faller Castroismen? Av Rafaela Cruz. Diario de Cuba.
29-09-2021Sverige bör omedelbart avbryta biståndet till Kuba och kräva frigivning av alla politiska fångar. Av Eva Belfrage.
01-04-2021STOR HUNGERSTREJK PÅ KUBA - ETT FEMTIOTAL LIV I FARA. Angeläget att den svenska regeringen uttalar sig. Av Eva Belfrage.
19-03-2021Till svenska medier: hjälp till att riva den fatala tystnadens mur kring Kuba. Castro-sagan är slut och de flesta vet idag att regimen sålde en förfalskad bild av Kuba i över 60 år. UNPACU i Sverige.
01-01-2021När ska S bryta med Kubas kommunister? När förtrycket på Kuba nu tilltar är det hög tid för det stora regeringspartiet att bestämma sig; på vilken sida av historien vill man stå. Skriver Lars Adaktusson i Expressen.
21-10-2018KUBA: TIDEN STÅR STILLA. Av Eva Belfrage. + videos.
25-01-2018Kubanska präster i öppet brev till Raúl Castro: Tiden rinner iväg, det är dags för en fredlig förändring.
08-05-2017Cubazuela hotar den regionala säkerheten. Av Juan Antonio Blanco.
06-12-2016Spionernas och propagandans mästare Fidel Castro är död, men hans verksamhet i Sverige har inte upphört. Av Eva Belfrage.
02-12-2016Fidel Alexander "den förskräcklige" Castro, "större än superman" och "inte normal". Av Eva Belfrage.
02-10-2016Kristdemokratiskt Internationellt Center (KIC) om Sveriges samarbetsstrategi med Kuba om 90 miljoner kronor till år 2020: Glöm inte bort de förbjudna!
29-09-2016Debattinlägg av Erik Jennische i SVD om 90 miljoner-biståndet till Kuba. Replik från Statssekreterare Ulrik Modéer.
24-04-2016Kuba och effekterna av Obamas besök. Av Eva Belfrage.
06-03-2016Civil Rights Defenders: Varför får Castro bestämma, Margot Wallström? av Robert Hårdh och Erik Jennische.
06-11-2015Ekonomisk Expert: Den enda lösningen för Kuba är att avskaffa det kommunistiska systemet. EFE.
23-04-2015SVT Nyheter: Inflöde från väst skapar nya spänningar i Kuba.
27-03-2015Allvarliga varningssignaler från Kubas politiska polis mot känd oppositionsledare. Av Eva Belfrage.
23-02-2015Massarresteringar på femårsdagen av Orlando Zapatas Tamayos död i Castros gulag. Av Eva Belfrage.
18-02-2015Det latinamerikanska undantaget – massinvandring fungerar visst. Av Erik Jennische.
06-02-2015Dialogen mellan Kuba och USA har inletts. Av Eva Belfrage.
18-12-2014Opposition anser att uppgörelsen mellan Obama och Castro är ett förräderi mot demokratiska krafter på Kuba. Diario de Cuba.
05-11-2014Bröderna Castros dagar är räknade, men familjedynastin och militären planerar att ta över. Av Eva Belfrage.
29-09-2014Kubanen Yusnaby Pérez varnar venezolanerna för kvartersövervakning efter kubansk modell.
16-07-2014Hur fick svensken Aron Modig de avlidna kubanska dissidenternas mobiltelefoner? Detta frågar sig Angel Carromero i sin bok "Död under tvivelaktiga omständigheter". Av Eva Belfrage.
23-06-2014Castro-regimen satsar stort på kampanjer för hävande av amerikanskt embargo, men svär sig fri från människovärdiga reformer i Kuba, för att det ska ske. Av Eva Belfrage.
06-05-2014Venezuelas framtid i demokrati eller under socialistisk militärdiktatur? Av Eva Belfrage.
17-02-2014Protesterna i Venezuela: mot gatuvåld och kubanskt inflytande, och för en fri och demokratisk rättsstat. Av Eva Belfrage.
29-01-2014Operation rengöring, utrensning. Av Yoani Sánchez.
27-01-2014Karibisk komedi. Demokratiska länder inom CELAC borde opponera sig mot den kubanska regimen. El Comercio - ledare.
20-01-2014Kuba: "Den som förlorar hoppet, har ingenting mer att förlora". Av Kommendant Huber Matos, 95 år.
09-08-2013Svenska Dagbladet om den ökande massflykten från Kuba till USA.
22-07-2013Kubas vapensmuggling till Nordkorea kränker Panamas suveränitet och hotar fred och säkerhet. Av Huber Matos Benitez.
26-06-2013Biståndet till Kuba efter orkanen Sandy har inte nått befolkningen, som är desperat. Det kan explodera när som helst, säger kubansk präst. Av Juan O. Tamayo.
22-06-2013Raúl Castro går till anfall med machetes mot växande demokratirörelse. Av Eva Belfrage.
16-06-2013"Kubaniseringen" av Venezuela. Av José R. Cardenas.
08-06-2013Venezuela är ockuperat av Kuba. Av Antonio María Delgado.
29-05-2013Venezuela: Ändlös förödmjukelse. Av Milagros Socorro.
08-05-2013Seger för stor hungerstrejksaktion på Kuba. Av Eva Belfrage.
21-04-2013General Carlos Peñaloza avslöjar Castros tekniska styrning av valprocessen i Venezuela.
19-04-2013Venezuela vid farligt vägskäl. Av Eva Belfrage.
13-04-2013Vad har hänt med Chavez plan på självstyrande kommuner i Venezuela. Lars Palmgren rapporterar i Sveriges Radio Studio Ett.
04-04-2013Yoani Sánchez talar till exilkubanerna i Miami: Det finns inga vi och dom, bara vi. Vi är kubaner, därmed basta. Hjälp oss att riva muren av lögner och tystnad.
29-03-2013Kubas fattigdom drabbar särskilt svarta kvinnor. Av Juan Antonio Madrazo Luna.
13-03-2013Lars Palmgren, Sveriges Radio, ger inblickar i fenomenet Hugo Chávez.
10-03-2013Yoani Sánchez ute i världen och talar om Kuba. Av Eva Belfrage.
07-03-2013Sveriges Radios Lars Palmgren rapporterar från Kuba och berättar om informationsproblemen och hur de kringgås.
26-02-2013Våldsamma demonstrationerna mot Yoani Sánchez i Brasilien avslöjar Castros terror mot oliktänkande. Av Armando Chaguaceda.
19-02-2013Emigrerar kubaner av ekonomiska skäl? Av Roberto Álvarez Quiñones.
                                       
    Eitores y Redactores  

Guillermo Milán Reyes. Artículos, Entrevistas y Documentos.

Entrevistas realizadas a Guillermo Milán Reyes, editor y redactor de esta página Web "Cuba Democracia Y Vida.org", por varios periodistas de importantes periódicos en Maputo-Mozambique, a mediados del 2004. CUBA DEMOCRACIA Y VIDA.ORG

Colaboradores:

Dr. Alberto Roteta Dorado: ARTÍCULOS Y OPINIONES SOBRE CUBA Y LA SITUACIÓN MUNDIAL.

Dr. Eloy A. González: ARTÍCULOS SOBRE LA SITUACIÓN CUBANA Y ASUNTOS RELIGIOSOS DE CUBA.

Imgemiero Químico Roberto L. Capote Castillo:

ARTICULOS, NOTICIAS Y DOCUMENTOS de nuestro colaborador Antonio Ramos Zúñiga.

Profesor José Vilasuso Rivero. Artículos y Documentos sobre el Che Guevara.

Julio M. Shiling

Lcdo. Sergio Ramos

Domingo Lezcano, colaborador de nuestra Web CubaDemocracia yVida.ORG: ARTÍCULOS Y OPINIONES.

Referencia en línea
Diccionario, enciclopedia y más
Palabra:
Buscar en:
Diccionario de español
Diccionario de inglés
Diccionario de alemán
Diccionario de francés
Diccionario de italiano
Diccionario de árabe
Diccionario de chino (S)
Diccionario de polaco
Diccionario de portugués
Diccionario de holandés
Diccionario de noruego
Diccionario de griego
Diccionario de ruso
Diccionario de turco
Sólo en inglés:


  
 
  
 Canal YouTube
de CDV.ORG
CANAL YOU TUBE DE CubaDemocracia y Vida.org
 
 
PRESOS POLITICOS 
 
 REPRESORES CUBANOS
 REPRESORES CUBANOS 
 
 
 
 Cuba: Derechos Humanos.
DERECHOS HUMANOS : HUMAN RIGHTS

CUBA:
REPRESORES CUBANOS.
ESBIRROS CASTRISTAS
Cuba: PÁGINA PARA REGISTRAR A LOS REPRESORES O ESBIRROS DE LA TIRANÍA DE LOS CASTRO.

 Cuba: Represión.
REPRESIÓN EN CUBA

Videos de UNPACU
CUBANOS DE A PIE OPINAN. VIDEOS REALIZADOS POR LA GLORIOSA UNPACU:

Noticias sobre Venezuela:
TODO SOBRE VENEZUELA.

 Sobre el Mártir Oswaldo Payá:
OSWALDO PAYA SARDIÑAS: NOTAS DE PRENSA, DOCUMENTOS, VIDEOS, NOTICIAS.

Sobre Orlando Zapata.
ORLANDO ZAPATA TAMAYO. MÁRTIR DE CUBA. VIDEOS, ARTÍCULOS, OPINIONES, DOCUMENTOS Y NOTICIAS.

Cuba: Damas de Blanco.
DAMAS DE BLANCO

Canal VIMEO de CDV.ORG
 Canal VIMEO de CubaDemocraciayVida.org

Dr. Médico  Oncólogo
Eloy A. González
     NUEVO LIBRO:       
 “Una Patria atesorada para  
muchos y perdida para otros”

MÉDICO Y ESCRITOR ELOY A. GONZÁLEZ: EXCELENTE NUEVO LIBRO:  “Una Patria atesorada para muchos  y perdida para otros”
MÉDICO Y ESCRITOR ELOY A. GONZÁLEZ: EXCELENTE NUEVO LIBRO:  “Una Patria atesorada para muchos  y perdida para otros”

 

Haga Click en la imagen abajo para
comprar este excelente libro del
Escritor, e
Ingeniero Químico
Roberto L. Capote Castillo.

 Nuevo Libro N° 48: "Desde las orillas del Sena". Tomo XXVII. Serie “Cartas a Ofelia”. Por Félix José Hernández.

BIBLIOCUBA:  Crónicas coleccionables. Libros “Cartas a Ofelia” . Félix José Hernández

NUEVO LIBRO DEL ABOGADO Faisel Iglesias: "DOLOR Y PERDON" LA HISTORIA DE LA MUSICA CUBANA A TRAVÉS DE BENNY MORE (En español)

 Libro: "ASÍ  SE VOTA EN CUBA": Cuba es una pequeña Corea del Norte. Dijo el autor del libro Leandro Querido.

Haga CLIC AQUÍ
para comprar el libro
en la editorial de origen
.
 

ESCRITOR ELOY A. GONZÁLEZ:
NUEVO LIBRO:
Notas sobre
la religiosidad del
cubano bajo una
dictadura  prolongada.
CLICK LA IMAGEN DEBAJO

NUEVO LIBRO DE ELOY A. GONZÁLEZ: Notas sobre la religiosidad del cubano bajo una dictadura prolongada.

La Habana bien
vale unos Títulos
Por el Dr. Eloy A González.
CLICK  LA IMAGEN DEBAJO
“La Habana bien vale unos Títulos”. Una selección de artículos sobre Salud, Medicina y Educación Médica en Cuba. Por el Dr. Eloy A. González.

  Click debajo y Compre
este
hermoso libro
de Manolo Pozo.
"Aurora-Poesía": Nuevo libro de Manolo Pozo. Escritor, Periodista Independiente, fue durante 14 años columnista del periódico "20 de Mayo", Ex-Prisionero Político cubano y Miembro del Nuevo Presidio Político Plantado.

 MOVIMIENTO CRISTIANO LIBERACION
EL BLOG DE DANILO MALDONADO, "EL SEXTO".
RADIO REPÚBLICA CUBA
ATeVe
ICLEP: INSTITUTO CUBANO POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PRENSA.
YUSNABY POST.
CUBANOS DE ADENTRO Y DE ABAJO
PUENTE DEMOCRATICO
VIDEOS DESDE CUBA: CRIOLLO "LBERAL".
PRO CUBA LIBRE
NEO CLUB
ARCHIVO CUBA
LIBERTAD DIGITAL
TELEVISIÓN ESPAÑOLA EN VIVO. TRES CANALES EN DIRECTO: CANAL 24H, CANAL 1 DE LA TVE Y CANAL DE DEPORTE.
BLOG DEL DR. MICHAEL LARRONDO: Médicos Disidentes sin Censura.
 Content Management System SimpleCMS

©2005-2024 Cuba Democracia y Vida.
E-mail: info@cubademocraciayvida.org