Cuba Democracia y Vida

La voz en Suecia de los cubanos cívicos de intramuros y del exílio

Editor y Redactor: Guillermo Milán Reyes, Miembro del Instituto Nacional de Periodismo Latinoamericano (INPL)

For more publications in English
or Swedish click on respective
flag above

Cantidad de Visitantes: 65 553 585

Google


Enlaces :
DIARIO DE CUBA
INFOBAE
CUBANET

14 Y MEDIO. DIARIO HECHO EN CUBA.MEDICINA CUBANA
BUENAVISTA V CUBA WEBLOG
RELIGION EN REVOLUCION.

PATRIA DE MARTÍ EN ESPAÑOL. DEL POLITÓLOGO Dr. Julio M. Shiling.

NOTICIAS MENTIROSAS. Contra la propaganda de Rusia: nuevo portal de verificación.

CIBER CUBA.
WEB DE YOUTUBE DE LA UNIÓN PATRIÓTICA DE CUBA LAS GLORIOSAS FUERZAS PACÍFICAS UNPACU.

DIARIO LAS AMÉRICAS.COMObservatorio Cubano de Derechos Humanos.
FOROFILO: Blog de Filosofía del Dr. Alberto Roteta Dorado.
https://www.youtube.com/channel/UCW8puy8WjMABrA7e7FUvG-A
CANAL EVTV
LA PATILLA. WEB VENEZOLANA DE NOTICIAS.

CUBITA NAO.
EL PITAZO
PANAM POST: NOTICIAS Y ANALISIS DE LAS AMERICAS.
DOLAR TODAY
EL NACIONAL. CARACAS VENEZUELA.
ABC.ES INTERNACIONAL
EL NUEVO HERALD
EL PAÍS
FORO ANTITOTALITARIO FANTU


 

Buena Vista V Cuba

Blog de Medic Cubana

Blog de Montaner

Blog Religión en Revolución

Blog Omni Zona Franca

Patria de Martí

Cuba Ind. y Democrática

Cubanet.org

Cuba 1952- 1959Bröderna Castros dagar är räknade, men familjedynastin och militären planerar att ta över. Av Eva Belfrage.
  
05-11-2014

web/folder.asp?folderID=176

Bröderna Castros dagar är räknade, men familjedynastin och militären planerar att ta över.
Av Eva Belfrage
4 november 2014

Castro och militären

Fidel Castro 88, är gaggig och döende, Raul Castro är 83 år och de flesta i den militära ledning som styr Kuba idag lider av ålderskrämpor och måste snart dra sig tillbaka. Men bröderna Castro har nogsamt sett till att familjedynastin inte går i graven. Raúl’ s son Alejandro har tagit över ledningen för den inre cirkeln av generaler, och är den som t ex representerade regimen i förhandlingar med Putin. Raul’s dotter Mariela, chef för den statliga NGOn Cenesex, driver internationella charmoffensiver för att promovera sexuell turism, särskilt gayturism och sitter i parlamentet. Raul’s svärson Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, nyligen utnämnd till general, är en av de ekonomiskt mest inflytelserika i Castro klanen, då han är chef för landets viktigaste företag det statliga och militärkontrollerade GAESA, med kontroll över turistindustrin och samordningsfunktioner i djuphavshamnen och frizonen Mariel.

Utanför familjen har Raul Castro sett till att generaler och deras närmaste slussas in i den främsta kretsen, som ges ledarplatser eller viktiga positioner i de största statliga företagen. Militärer eller släktingar på lägre nivå, ges förmåner som t ex möjlighet att driva mellanstor affärsverksamhet eller projekt som stöds av regimen utan besvärande inblandning av inspektörer.


Skomakare - foto Yusnaby Pérez

Ekonomi och levnadsvillkor

Vanliga kubaner kan få tillstånd att öppna mycket små egna företag, om de som personer godkänns politiskt. Men de företag som tillåts är begränsade till 180 sysselsättningar, de flesta på en nästan förnedrande nivå, som knappslagare, borstlagare, madrasslagare, lumpsamlare, cigarettpåfyllare, osv men också vissa mer anständiga sysselsättningar som transporter och mat och dryckesservering av olika slag. Viss affärsförsäljning tillåts för kläder, husgeråd och dylikt, men denna verksamhet växte sig för stor och konkurrerade med statliga affärer. All varuimport förbjöds därför plötsligt och de flesta tvingades att lägga ned eller dra sig tillbaka till den svarta marknaden, som fortfarande är den viktigaste för kubanska konsumenter. Inspektörer trakasserar alla egenföretagare och gör det oftast som en förevändning för att ta in böter eller lägga beslag på varor för eget bruk. Största delen av befolkningen är annars sysselsatta inom den statliga sektorn eller går arbetslösa. 

Medelinkomsten inom staten ligger på mellan 15-20 dollar i månaden, alltså mindre än en dollar om dagen (fattigdomsgränsen) och priserna på basvaror är skyhöga. Lönen räcker i regel inte för mer än en vecka. Poliser och de som arbetar inom den repressiva apparaten har högre löner än de högutbildade och har också vissa andra förmåner. Större delen av befolkningen lever i fattigdom eller i extrem fattigdom och många lider av näringsbrist. Sjukvård och skola och universitet ska i princip vara gratis, men är det inte i praktiken, och det innebär svåra försakelser för majoriteten av befolkningen. Bristen på rent dricksvatten är akut i nästan hela landet och det är överlag illa ställt med avlopp och sanitet. Trångboddhet och ohygieniska och hälsofarliga bostäder råder över lag.

Sedan hungerkravallerna 1994 i Havanna och det stora båtflyktingsdramat därefter, har inte så många kubaner lämnat landet som 2014. Alla är desillusionerade och ser ingen framtid på Kuba. Det rör sig om över 20 000 flyktingar om året, i år närmare 30 000. Och den siffran är bara de som tar sig till USA utan visum och på egen hand. Dessutom tar USA annars emot en kvot på 20 000 om året och den kvoten fylls varje år. Nästan dagligen kommer nyheter om förfärliga dramer till sjöss men också om flyktingar som fastnat i transitländers migrationsläger/fängelser.

Kubas inkomster kommer idag främst från turism, familjeunderhåll från de tidigare så förtalade exilkubanerna i Miami, samt export, på slavliknande kontrakt, av läkare i många tiotusental. Läkare utbildas i massor som broilers, just för export. Övrig industri, som tidigare med Sovjetiskt stöd fungerade någotsånär, är i botten, det gäller såväl socker, som nickel, som kaffe och tobak. Jordbruksmarken är igenväxt av ogräsbusken Marabu. Köttproduktionen som var stor innan revolutionen producerar bara för eliten och för turism. Nötkött är heligt på Kuba och den som dödar en ko straffas med 10 års fängelse. Fiske har denna ö, som det verkar, aldrig lyckats ägna sig åt och kubanerna vet knappt vad fisk är, då de också är förbjudna att fiska på egen hand.
Det går alltså knackigt för regimen och stödet från Venezuela kommer snart att upphöra, då bröderna Castro har hjälpt till att dra ned dess ekonomi till katastrofnivå, trots oljerikedomarna.


Soppkök organiserat av oppositionen i Matanzas 2014 - Foto Proyecto Tondique

USAs embargo

Castro-regimen skyller sina misslyckanden på USAs embargo och omvärlden tycks ha gått på denna propaganda och brukar för syns skull också tillägga att om bara embargot upphör kommer demokrati att införas. Men historien har aldrig kunnat visa att affärsförbindelser med en diktatur har tvingat regimer att införa demokrati. Se på Kina, Vietnam och andra liknande exempel. Den snabbt växande organiserade, men illegala oppositionen på Kuba är medveten om detta och vill att embargot ska vara kvar eller användas för att tvinga diktaturen till eftergifter, som skedde med Sydafrika.

Militärdiktaturens strategi för att rädda ekonomin och sin egen överlevnad är alltså att vädja till sin fiende USA om att lyfta embargot. Och det sker utan att regimen visar några avsikter att uppfylla de grundläggande krav som embargot ställer, d v s att Kuba upphör med sitt förtryck av oliktänkande och inför fria och demokratiska val. USA har redan avsevärt lättat på embargot, genom att tillåta försändelser från anhöriga i USA till familjer i Kuba, genom att tillåta export av viktiga livsmedel och mediciner, tillåta anhörigas besök på Kuba, samt också kulturella och professionella utbytesbesök. Men inga av dessa åtgärder har lett till att Castro regimen har påverkats. Dessutom gör Kuba affärer med och får investeringar från hela världen, utan att någon positiv utveckling sker.

Tvärtom. 2010 frigavs visserligen 75 politiska fångar under villkorade omständigheter, men fyra år senare finns det nu åter omkring 100 politiska fångar och korttidsarresteringar och brutala paramilitära hatmobbar som angriper dissidenter har ökat. I år har redan över 8000 arresteringar skett av politiska skäl, en fyrdubbling sedan 2010. 2012 dödades en av Kubas främsta oppositionsledare Oswaldo Payá och Harold Cepero i samband en bilkrasch enligt alla indicier provocerad av Kuba's säkerhetstjänst.


Villa Clara demokratiaktivist arresterad augusti 2013 - foto från video

Castro-regimens kampanjer mot embargot har denna höst varit så intensiva att de ger intryck av att regimen är desperat och på väg att gå under om de inte omedelbart får USAs stöd. De senaste veckorna har egendomligt nog New York Times ställt sig i spetsen för Castro-regimens kampanj i USA, med ett halvt dussin ledare-inlägg, som nästan verkar formulerade av diktaturens funktionärer. Inte med ett ord talar tidningen om den kamp för frihet och demokrati som befolkningen utkämpar och det förtryck de har att kämpa mot. Tidningen tycks helt inrikta sig på affärsmöjligheter för USA och avspänningsdiplomati.  Kubanernas nöd tycks för New York Times vara lika likgiltig som för Castro-regimen. Detta ställer tidningens inlägg i en ytterst märklig dager. Artiklarna har t o m fått Fidel Castro att vakna upp ur sin slummer och sända New York Times en eloge för de utomordentliga artiklarna. Som tack för det gick tidningen så långt att den skrev en ny artikel och krävde att tre Castro-spioner skulle friges från USA i utbyte mot Allan Gross, den amerikanska gisslan Castro bröderna har satt i fängelse för just detta ändamål. Det är nog inte varje dag New York Times kan stoltsera med att få applåder från en diktator av Fidel Castros kaliber, samme storhetsvansinnige terrorist, som 1962 var beredd att sända missiler mot USA, men som gudskepris stoppades av Chrustjov.

Så länge Obama står emot dessa märkliga skriverier och ställer upp för den kubanska oppositionens vädjan om fortsatta sanktioner mot diktaturen och för kampen för demokrati och mänskliga rättigheter, är han värd en eloge. Men Obama för ju en allmänt mjuk diplomati och vill hålla sig väl med de flesta, även med diktaturer, så det återstår att se om han står emot Castro-regimens kampanjer. Obama kan inte avskaffa embargot själv utan att ha kongressen och senaten med sig och det har han inte idag.


UNPACU möte i Camagüey Oktober 2014 - foto UNPACU video


Damer i Vitt - Havanna

Framtiden

Inom de närmaste åren kan vi nog inte förvänta oss att Kuba inför demokrati i vår bemärkelse. Ett militärstyre av typ Egypten är det senaste tipset om i vilken riktning familjedynastin Castro strävar. Det vill säga en eventuellt skenbar demokrati inom begränsade ramar, som garanterar att militären sitter kvar tryggt, får ekonomisk makt och samtidigt kan fortsätta att kontrollera befolkningen och slå ned all opposition.

Vi ska inte heller glömma att Castros militärer har mycket nära och vänskapliga förbindelser med andra totalitära stater som för en fientlig politik gentemot USA, som t ex Nord Korea (till vilka Kuba nyligen försökte smuggla avancerade vapen), Iran, Ryssland, Kina, Syrien och Vitryssland, och inte minst det oljerika Venezuela, som idag står under Kubas icke officiella men de facto säkerhetspolitiska och militära kontroll. Raul Castro har dessutom lagt ned stor möda och energi på att få med sig den latinamerikanska kontinenten och att genom Venezuela knyta upp kontinenten emot fienden USA. Dessa landvinningar och vänskapsförbindelser kommer Raul Castros efterföljare, som t ex sonen Alejandro och andra militärer på Kuba sannolikt inte vilja försaka, även om USA lyfter embargot.

Men de behöver de nordamerikanska turisterna och öppen handel med USA för att den nya hamnen i Mariel ska bli lönsam, de kan också behöva få tillgång till amerikansk högteknologi till sitt försvar. Kuba-amerikanerna kommer inte erbjudas att få återta sina gamla egendomar och investera i dem. Och ingen amerikan med sunt förnuft skulle göra investeringar i Kuba och våga riskera att utsätta sig för vad det innebär att arbeta i en rättslös stat. De känner väl till vad som har skett med kanadensiska, brittiska, chilenska och svenska företagare på Kuba, som plötsligt faller i onåd och fängslas.

Vi bör ha allt detta i åtanke idag när USAs embargo diskuteras så intensivt och också inför den dag, då de båda bröderna till slut drar sig tillbaka eller går i graven och den centrala makten tas över av militären, däribland de tidigare nämnda medlemmarna ur familjen Castro, som redan sitter i strategiska positioner. Det är också aktuellt för Sveriges del att reflektera över dessa saker, när EU just nu håller på att förhandla med regimen på Kuba om förbättrade förbindelser. I dessa förhandlingar tycks inte mänskliga rättigheter och demokrati stå i främsta rummet. Det är först och främst fråga om affärer, precis som det är i New York Times Kuba-artiklar.

Det är ingen uppbygglig tid vi lever i ! 

 

CUBA: Bröderna Castros dagar är räknade, men familjedynastin och militären planerar att ta över. Av Eva Belfrage. web/article.asp?artID=26320

 

 

________________________________________________

 

 

 

 

Kommentarer


 Få en ny utmaning


 
21-03-2024Lars Palmgren analyserar krisen på Kuba, bristen på mat och el, utrensningar och det växande missnöjet i en artikel i Utrikesmagasinet.
02-08-2023Intryck och notat från ett kort besök i Havanna 1977 av Leif Belfrage, vid den tiden konsult för statliga PK-banken. Publicerat av dottern Eva Belfrage.
08-09-2022Kuba: faller Castroismen? Av Rafaela Cruz. Diario de Cuba.
29-09-2021Sverige bör omedelbart avbryta biståndet till Kuba och kräva frigivning av alla politiska fångar. Av Eva Belfrage.
01-04-2021STOR HUNGERSTREJK PÅ KUBA - ETT FEMTIOTAL LIV I FARA. Angeläget att den svenska regeringen uttalar sig. Av Eva Belfrage.
19-03-2021Till svenska medier: hjälp till att riva den fatala tystnadens mur kring Kuba. Castro-sagan är slut och de flesta vet idag att regimen sålde en förfalskad bild av Kuba i över 60 år. UNPACU i Sverige.
01-01-2021När ska S bryta med Kubas kommunister? När förtrycket på Kuba nu tilltar är det hög tid för det stora regeringspartiet att bestämma sig; på vilken sida av historien vill man stå. Skriver Lars Adaktusson i Expressen.
21-10-2018KUBA: TIDEN STÅR STILLA. Av Eva Belfrage. + videos.
25-01-2018Kubanska präster i öppet brev till Raúl Castro: Tiden rinner iväg, det är dags för en fredlig förändring.
08-05-2017Cubazuela hotar den regionala säkerheten. Av Juan Antonio Blanco.
06-12-2016Spionernas och propagandans mästare Fidel Castro är död, men hans verksamhet i Sverige har inte upphört. Av Eva Belfrage.
02-12-2016Fidel Alexander "den förskräcklige" Castro, "större än superman" och "inte normal". Av Eva Belfrage.
02-10-2016Kristdemokratiskt Internationellt Center (KIC) om Sveriges samarbetsstrategi med Kuba om 90 miljoner kronor till år 2020: Glöm inte bort de förbjudna!
29-09-2016Debattinlägg av Erik Jennische i SVD om 90 miljoner-biståndet till Kuba. Replik från Statssekreterare Ulrik Modéer.
24-04-2016Kuba och effekterna av Obamas besök. Av Eva Belfrage.
06-03-2016Civil Rights Defenders: Varför får Castro bestämma, Margot Wallström? av Robert Hårdh och Erik Jennische.
06-11-2015Ekonomisk Expert: Den enda lösningen för Kuba är att avskaffa det kommunistiska systemet. EFE.
23-04-2015SVT Nyheter: Inflöde från väst skapar nya spänningar i Kuba.
27-03-2015Allvarliga varningssignaler från Kubas politiska polis mot känd oppositionsledare. Av Eva Belfrage.
23-02-2015Massarresteringar på femårsdagen av Orlando Zapatas Tamayos död i Castros gulag. Av Eva Belfrage.
18-02-2015Det latinamerikanska undantaget – massinvandring fungerar visst. Av Erik Jennische.
06-02-2015Dialogen mellan Kuba och USA har inletts. Av Eva Belfrage.
18-12-2014Opposition anser att uppgörelsen mellan Obama och Castro är ett förräderi mot demokratiska krafter på Kuba. Diario de Cuba.
05-11-2014Bröderna Castros dagar är räknade, men familjedynastin och militären planerar att ta över. Av Eva Belfrage.
29-09-2014Kubanen Yusnaby Pérez varnar venezolanerna för kvartersövervakning efter kubansk modell.
16-07-2014Hur fick svensken Aron Modig de avlidna kubanska dissidenternas mobiltelefoner? Detta frågar sig Angel Carromero i sin bok "Död under tvivelaktiga omständigheter". Av Eva Belfrage.
23-06-2014Castro-regimen satsar stort på kampanjer för hävande av amerikanskt embargo, men svär sig fri från människovärdiga reformer i Kuba, för att det ska ske. Av Eva Belfrage.
06-05-2014Venezuelas framtid i demokrati eller under socialistisk militärdiktatur? Av Eva Belfrage.
17-02-2014Protesterna i Venezuela: mot gatuvåld och kubanskt inflytande, och för en fri och demokratisk rättsstat. Av Eva Belfrage.
29-01-2014Operation rengöring, utrensning. Av Yoani Sánchez.
27-01-2014Karibisk komedi. Demokratiska länder inom CELAC borde opponera sig mot den kubanska regimen. El Comercio - ledare.
20-01-2014Kuba: "Den som förlorar hoppet, har ingenting mer att förlora". Av Kommendant Huber Matos, 95 år.
09-08-2013Svenska Dagbladet om den ökande massflykten från Kuba till USA.
22-07-2013Kubas vapensmuggling till Nordkorea kränker Panamas suveränitet och hotar fred och säkerhet. Av Huber Matos Benitez.
26-06-2013Biståndet till Kuba efter orkanen Sandy har inte nått befolkningen, som är desperat. Det kan explodera när som helst, säger kubansk präst. Av Juan O. Tamayo.
22-06-2013Raúl Castro går till anfall med machetes mot växande demokratirörelse. Av Eva Belfrage.
16-06-2013"Kubaniseringen" av Venezuela. Av José R. Cardenas.
08-06-2013Venezuela är ockuperat av Kuba. Av Antonio María Delgado.
29-05-2013Venezuela: Ändlös förödmjukelse. Av Milagros Socorro.
08-05-2013Seger för stor hungerstrejksaktion på Kuba. Av Eva Belfrage.
21-04-2013General Carlos Peñaloza avslöjar Castros tekniska styrning av valprocessen i Venezuela.
19-04-2013Venezuela vid farligt vägskäl. Av Eva Belfrage.
13-04-2013Vad har hänt med Chavez plan på självstyrande kommuner i Venezuela. Lars Palmgren rapporterar i Sveriges Radio Studio Ett.
04-04-2013Yoani Sánchez talar till exilkubanerna i Miami: Det finns inga vi och dom, bara vi. Vi är kubaner, därmed basta. Hjälp oss att riva muren av lögner och tystnad.
29-03-2013Kubas fattigdom drabbar särskilt svarta kvinnor. Av Juan Antonio Madrazo Luna.
13-03-2013Lars Palmgren, Sveriges Radio, ger inblickar i fenomenet Hugo Chávez.
10-03-2013Yoani Sánchez ute i världen och talar om Kuba. Av Eva Belfrage.
07-03-2013Sveriges Radios Lars Palmgren rapporterar från Kuba och berättar om informationsproblemen och hur de kringgås.
26-02-2013Våldsamma demonstrationerna mot Yoani Sánchez i Brasilien avslöjar Castros terror mot oliktänkande. Av Armando Chaguaceda.
19-02-2013Emigrerar kubaner av ekonomiska skäl? Av Roberto Álvarez Quiñones.
                                       
    Eitores y Redactores  

Guillermo Milán Reyes. Artículos, Entrevistas y Documentos.

Entrevistas realizadas a Guillermo Milán Reyes, editor y redactor de esta página Web "Cuba Democracia Y Vida.org", por varios periodistas de importantes periódicos en Maputo-Mozambique, a mediados del 2004. CUBA DEMOCRACIA Y VIDA.ORG

Colaboradores:

Dr. Alberto Roteta Dorado: ARTÍCULOS Y OPINIONES SOBRE CUBA Y LA SITUACIÓN MUNDIAL.

Dr. Eloy A. González: ARTÍCULOS SOBRE LA SITUACIÓN CUBANA Y ASUNTOS RELIGIOSOS DE CUBA.

Imgemiero Químico Roberto L. Capote Castillo:

ARTICULOS, NOTICIAS Y DOCUMENTOS de nuestro colaborador Antonio Ramos Zúñiga.

Profesor José Vilasuso Rivero. Artículos y Documentos sobre el Che Guevara.

Julio M. Shiling

Lcdo. Sergio Ramos

Domingo Lezcano, colaborador de nuestra Web CubaDemocracia yVida.ORG: ARTÍCULOS Y OPINIONES.

Referencia en línea
Diccionario, enciclopedia y más
Palabra:
Buscar en:
Diccionario de español
Diccionario de inglés
Diccionario de alemán
Diccionario de francés
Diccionario de italiano
Diccionario de árabe
Diccionario de chino (S)
Diccionario de polaco
Diccionario de portugués
Diccionario de holandés
Diccionario de noruego
Diccionario de griego
Diccionario de ruso
Diccionario de turco
Sólo en inglés:


  
 
  
 Canal YouTube
de CDV.ORG
CANAL YOU TUBE DE CubaDemocracia y Vida.org
 
 
PRESOS POLITICOS 
 
 REPRESORES CUBANOS
 REPRESORES CUBANOS 
 
 
 
 Cuba: Derechos Humanos.
DERECHOS HUMANOS : HUMAN RIGHTS

CUBA:
REPRESORES CUBANOS.
ESBIRROS CASTRISTAS
Cuba: PÁGINA PARA REGISTRAR A LOS REPRESORES O ESBIRROS DE LA TIRANÍA DE LOS CASTRO.

 Cuba: Represión.
REPRESIÓN EN CUBA

Videos de UNPACU
CUBANOS DE A PIE OPINAN. VIDEOS REALIZADOS POR LA GLORIOSA UNPACU:

Noticias sobre Venezuela:
TODO SOBRE VENEZUELA.

 Sobre el Mártir Oswaldo Payá:
OSWALDO PAYA SARDIÑAS: NOTAS DE PRENSA, DOCUMENTOS, VIDEOS, NOTICIAS.

Sobre Orlando Zapata.
ORLANDO ZAPATA TAMAYO. MÁRTIR DE CUBA. VIDEOS, ARTÍCULOS, OPINIONES, DOCUMENTOS Y NOTICIAS.

Cuba: Damas de Blanco.
DAMAS DE BLANCO

Canal VIMEO de CDV.ORG
 Canal VIMEO de CubaDemocraciayVida.org

Dr. Médico  Oncólogo
Eloy A. González
     NUEVO LIBRO:       
 “Una Patria atesorada para  
muchos y perdida para otros”

MÉDICO Y ESCRITOR ELOY A. GONZÁLEZ: EXCELENTE NUEVO LIBRO:  “Una Patria atesorada para muchos  y perdida para otros”
MÉDICO Y ESCRITOR ELOY A. GONZÁLEZ: EXCELENTE NUEVO LIBRO:  “Una Patria atesorada para muchos  y perdida para otros”

 

Haga Click en la imagen abajo para
comprar este excelente libro del
Escritor, e
Ingeniero Químico
Roberto L. Capote Castillo.

 Nuevo Libro N° 48: "Desde las orillas del Sena". Tomo XXVII. Serie “Cartas a Ofelia”. Por Félix José Hernández.

BIBLIOCUBA:  Crónicas coleccionables. Libros “Cartas a Ofelia” . Félix José Hernández

NUEVO LIBRO DEL ABOGADO Faisel Iglesias: "DOLOR Y PERDON" LA HISTORIA DE LA MUSICA CUBANA A TRAVÉS DE BENNY MORE (En español)

 Libro: "ASÍ  SE VOTA EN CUBA": Cuba es una pequeña Corea del Norte. Dijo el autor del libro Leandro Querido.

Haga CLIC AQUÍ
para comprar el libro
en la editorial de origen
.
 

ESCRITOR ELOY A. GONZÁLEZ:
NUEVO LIBRO:
Notas sobre
la religiosidad del
cubano bajo una
dictadura  prolongada.
CLICK LA IMAGEN DEBAJO

NUEVO LIBRO DE ELOY A. GONZÁLEZ: Notas sobre la religiosidad del cubano bajo una dictadura prolongada.

La Habana bien
vale unos Títulos
Por el Dr. Eloy A González.
CLICK  LA IMAGEN DEBAJO
“La Habana bien vale unos Títulos”. Una selección de artículos sobre Salud, Medicina y Educación Médica en Cuba. Por el Dr. Eloy A. González.

  Click debajo y Compre
este
hermoso libro
de Manolo Pozo.
"Aurora-Poesía": Nuevo libro de Manolo Pozo. Escritor, Periodista Independiente, fue durante 14 años columnista del periódico "20 de Mayo", Ex-Prisionero Político cubano y Miembro del Nuevo Presidio Político Plantado.

 MOVIMIENTO CRISTIANO LIBERACION
EL BLOG DE DANILO MALDONADO, "EL SEXTO".
RADIO REPÚBLICA CUBA
ATeVe
ICLEP: INSTITUTO CUBANO POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PRENSA.
YUSNABY POST.
CUBANOS DE ADENTRO Y DE ABAJO
PUENTE DEMOCRATICO
VIDEOS DESDE CUBA: CRIOLLO "LBERAL".
PRO CUBA LIBRE
NEO CLUB
ARCHIVO CUBA
LIBERTAD DIGITAL
TELEVISIÓN ESPAÑOLA EN VIVO. TRES CANALES EN DIRECTO: CANAL 24H, CANAL 1 DE LA TVE Y CANAL DE DEPORTE.
BLOG DEL DR. MICHAEL LARRONDO: Médicos Disidentes sin Censura.
 Content Management System SimpleCMS

©2005-2024 Cuba Democracia y Vida.
E-mail: info@cubademocraciayvida.org