Cuba Democracia y Vida

La voz en Suecia de los cubanos cívicos de intramuros y del exílio

Editor y Redactor: Guillermo Milán Reyes, Miembro del Instituto Nacional de Periodismo Latinoamericano (INPL)

For more publications in English
or Swedish click on respective
flag above

Cantidad de Visitantes: 64 641 078

Google


Enlaces :
DIARIO DE CUBA
INFOBAE
CUBANET

14 Y MEDIO. DIARIO HECHO EN CUBA.MEDICINA CUBANA
BUENAVISTA V CUBA WEBLOG
RELIGION EN REVOLUCION.

PATRIA DE MARTÍ EN ESPAÑOL. DEL POLITÓLOGO Dr. Julio M. Shiling.

NOTICIAS MENTIROSAS. Contra la propaganda de Rusia: nuevo portal de verificación.

CIBER CUBA.
WEB DE YOUTUBE DE LA UNIÓN PATRIÓTICA DE CUBA LAS GLORIOSAS FUERZAS PACÍFICAS UNPACU.

DIARIO LAS AMÉRICAS.COMObservatorio Cubano de Derechos Humanos.
FOROFILO: Blog de Filosofía del Dr. Alberto Roteta Dorado.
https://www.youtube.com/channel/UCW8puy8WjMABrA7e7FUvG-A
CANAL EVTV
LA PATILLA. WEB VENEZOLANA DE NOTICIAS.


CUBITA NAO.
EL PITAZO
PANAM POST: NOTICIAS Y ANALISIS DE LAS AMERICAS.
DOLAR TODAY
EL NACIONAL. CARACAS VENEZUELA.
ABC.ES INTERNACIONAL
EL NUEVO HERALD
EL PAÍS
FORO ANTITOTALITARIO FANTU


 

Buena Vista V Cuba

Blog de Medic Cubana

Blog de Montaner

Blog Religión en Revolución

Blog Omni Zona Franca

Patria de Martí

Cuba Ind. y Democrática

Cubanet.org

Cuba 1952- 1959Dialogen mellan Kuba och USA har inletts. Av Eva Belfrage.
  
06-02-2015

web/folder.asp?folderID=176

Dialogen mellan Kuba och USA har inletts
Av Eva Belfrage
6 februari 2015

web/folder.asp?folderID=176
Ingen lösning utan frihet. Viva Cuba Libre ! - by Alfredo Pong.

Dialogen mellan Kuba och USA har inletts, men formella diplomatiska förbindelser har ännu inte etablerats. Ett första möte ägde rum i Havanna, som inte ledde till några resultat. USA var angeläget att visa oppositionen att de inte hade för avsikt att överge dem, genom att efter förhandlingarna i Havanna träffa ett antal oppositionsledare och oberoende journalister. Kuba sade att det inte kunde bli tal om någon rörelsefrihet för USAs ambassadpersonal i Kuba, om de fortsatter att träffa eller ge stöd till oppositionen.

Obama administrationen har denna vecka pressats i flera utdragna hearings i den amerikanska kongressen, där för övrigt representanter för Kubas opposition gav vittnesmål om situationen på Kuba och kränkningarna av mänskliga rättigheter. Utöver de väl kända övergreppen, fängslanden, tortyren och våldet mot oliktänkande, fördömdes också regimens acceptans av prostitution för att stimulera turism, särskilt barnprostitutionen. Förhören var tuffa och Obama administrationen tvingades svara på frågor kring sekretessen och lögnerna kring förhandlingarna om spionutväxlingen och prioriteringarna vid frigivningen av politiska fångar, där många redan hade avtjänat sina straff och var fria och nästan alla övriga bara blev villkorligt frigivna. Andra frågor gällde kompensation till amerikanska företag för Castro-regimens exproprieringar, utvisning från Kuba av kriminella och terrorister, som skyddas av Castro-regimen, Kubas stöd och skydd av terrorister, inklusive den stora vapensmugglingen till Nordkorea för ett år sedan.

Obama administrationen har bestämt sagt att de inte kommer att sluta att stödja kampen för mänskliga rättigheter och demokrati i Kuba. Men vid flera tillfällen har chefsförhandlaren Roberta Jacobson sagt att de är glada över att andra länder, som tidigare inte har vågat ha kontakt med USAs representant i Havana nu har visat ökat intresse och hon hoppas att andra länder ska engagera sig för oppositionen i Kuba. Vilket skulle kunna betyda att USA kanske har för avsikt att tillmötesgå Castro-regimen och minska sitt stöd med hänvisning till att de får andra att engagera sig. Det skulle inte förvåna, eftersom Obama främst är ute efter att stödja amerikanska affärsintressen och att skaffa sig good-will hos Castro-regimens allierade i den latinamerikanska regionen. Jacobson sade att frågan om Guantanamobasen inte ligger på bordet i de pågående förhandlingarna, vilket skulle kunna tolkas som att det ändå inte utesluter att det blir en senare fråga. Central fråga för att överhuvudtaget kunna lyfta embargot i framtiden är att USA upphör att inkludera Castro-regimen på den lista de har för regimer, som stödjer terrorism och det är högst sannolikt att Obama kommer att genomföra den förändringen.

Raul Castro höll ett negativt, nästan agressivt tal mot USA vid ett regionalt möte i Costa Rica, där han skarpt sa ifrån att det inte kunde bli tal om några normaliseringar av relationerna så länge ett antal frågor inte var lösta och han räknade upp ett tiotal krav som han vet att Obama inte kan lösa utan kongressens stöd. Det var förstås att embargot helt skulle upphöra, att Kuba skulle tas bort från listan av regimer som stödjer terrorism, att Guantanamo-basen återlämnas till Kuba, att USA betalar skadestånd (enorma siffror som har yxats till på Castro-regimens säregna höft) för de förluster Kuba ska ha lidit av embargot, att USA upphör att stödja Radio och TV Martí, som sänder nyheter inifrån och utifrån Kuba (en mycket viktig alternativ informationskälla för kubanerna), att USA upphör att stödja oppositionen, med mera, med mera.

Obama är mycket angelägen om att öppna ambassad i Havanna så snart som möjligt för att kunna visa vid ett OAS-möte i Panama i april, då också Kuba kommer att delta, att normaliseringen är på god väg. Men Kuba tycks inte ha särskilt bråttom. Castro-regimen har ju fått en stor godbit redan utan att ge någonting i gengäld. De har fått sina tre spioner tillbaka och de behövde bara släppa några tiotal fångar och dem kan de ju fängsla snart igen och Obama ställde inte några krav på förbättringar vad gäller våldet och förtrycket av oliktänkande. Dessutom kommer de pengar Castro-regimen så väl behöver för att bevara sin förtryckarapparat att strömma in. Obama har gått med på att väsentligt höja taket för försändelser av familjeunderstöd, en av Castro-regimens viktigaste livlina, samt ett nästan totalt öppnande för turism. Dessutom kommer regimen också att kunna köpa eftertraktad datautrustning av olika slag, som de behöver för sin underrättelse- och propagandaverksamhet, för vanligt folk kommer givetvis inte tillåtas sådan import.

De nya kontakterna med USA har väckt olika reaktioner hos befolkningen i Kuba. Många har mycket stora förväntningar och tror att affärerna kommer att bli överfyllda av mat, kläder och annat, som de har längtat efter under 56 år och det kommer att bli så billigt att de också har råd att köpa det. De hoppas också att de kommer att få jobb i nya företag, med löner som de kan leva på. Förhoppningarna är stora bland de fattiga kubanerna. Andra tror inte att någonting blir bättre och är oroliga över att USA kommer att förändra förmånliga immigrationsrättigheter till kubanernas nackdel och flyr nu i ökande grad i hemmagjorda båtar över sundet. De som är mer informerade är överlag skeptiska och oppositionen är i sin helhet oroad över att USA kommer vända dem ryggen och att affärer blir viktigare än mänskliga rättigheter och demokrati.

Oppositionsledare och dissidenter har öppet tagit ställning i frågan om Obamas ambitioner. Till mångas stora överraskning har den största oppositionsgruppen UNPACU, med rötterna i de östra regionerna av Kuba, och med minst 5000 medlemmar på gräsrotsnivå, de flesta ungdomar, uttalat sig positivt till en normaliseringsprocess mellan USA och Kuba, förutsatt att USA inte vänder oppositionen ryggen och fortsätter att stödja mänskliga rättigheter. Andra oppositionsgrupper som Damerna i Vitt och Estado de SATS har däremot samlat en rad oppositionsledare och intellektuella kring ett kritiskt uttalande mot processen och mot att USA inte har konsulterat oppositionen som borde ha skett innan de närmade sig diktaturen.

Men annars är de flesta oppositionsgrupper och inflytelserika dissidenter eniga i fyra väsentliga frågor: 1. Frigivning av alla politiska fångar. 2. Ratificering av FNs konventioner om mänskliga rättigheter och internationella fördrag om arbetsvillkor och rättigheter 3. Erkännande av ett oberoende civilt kubanskt samhälle i och utanför Kuba som viktigt språkrör. 4. Skapandet av utrymme för ett flerpartisystem som bas för fria och demokratiska val.

Nästa möte mellan USA och Kuba kommer att ske i mars i Washington. Däremellan kommer också EU och Kuba att träffas, i början av mars, för ett möte i de pågående diskussionerna kring utökade ekonomiska förbindelser, och då står den känsliga frågan om mänskliga rättigheter på dagordningen.

 

__________________

 

Kommentarer


 Få en ny utmaning


 
21-03-2024Lars Palmgren analyserar krisen på Kuba, bristen på mat och el, utrensningar och det växande missnöjet i en artikel i Utrikesmagasinet.
02-08-2023Intryck och notat från ett kort besök i Havanna 1977 av Leif Belfrage, vid den tiden konsult för statliga PK-banken. Publicerat av dottern Eva Belfrage.
08-09-2022Kuba: faller Castroismen? Av Rafaela Cruz. Diario de Cuba.
29-09-2021Sverige bör omedelbart avbryta biståndet till Kuba och kräva frigivning av alla politiska fångar. Av Eva Belfrage.
01-04-2021STOR HUNGERSTREJK PÅ KUBA - ETT FEMTIOTAL LIV I FARA. Angeläget att den svenska regeringen uttalar sig. Av Eva Belfrage.
19-03-2021Till svenska medier: hjälp till att riva den fatala tystnadens mur kring Kuba. Castro-sagan är slut och de flesta vet idag att regimen sålde en förfalskad bild av Kuba i över 60 år. UNPACU i Sverige.
01-01-2021När ska S bryta med Kubas kommunister? När förtrycket på Kuba nu tilltar är det hög tid för det stora regeringspartiet att bestämma sig; på vilken sida av historien vill man stå. Skriver Lars Adaktusson i Expressen.
21-10-2018KUBA: TIDEN STÅR STILLA. Av Eva Belfrage. + videos.
25-01-2018Kubanska präster i öppet brev till Raúl Castro: Tiden rinner iväg, det är dags för en fredlig förändring.
08-05-2017Cubazuela hotar den regionala säkerheten. Av Juan Antonio Blanco.
06-12-2016Spionernas och propagandans mästare Fidel Castro är död, men hans verksamhet i Sverige har inte upphört. Av Eva Belfrage.
02-12-2016Fidel Alexander "den förskräcklige" Castro, "större än superman" och "inte normal". Av Eva Belfrage.
02-10-2016Kristdemokratiskt Internationellt Center (KIC) om Sveriges samarbetsstrategi med Kuba om 90 miljoner kronor till år 2020: Glöm inte bort de förbjudna!
29-09-2016Debattinlägg av Erik Jennische i SVD om 90 miljoner-biståndet till Kuba. Replik från Statssekreterare Ulrik Modéer.
24-04-2016Kuba och effekterna av Obamas besök. Av Eva Belfrage.
06-03-2016Civil Rights Defenders: Varför får Castro bestämma, Margot Wallström? av Robert Hårdh och Erik Jennische.
06-11-2015Ekonomisk Expert: Den enda lösningen för Kuba är att avskaffa det kommunistiska systemet. EFE.
23-04-2015SVT Nyheter: Inflöde från väst skapar nya spänningar i Kuba.
27-03-2015Allvarliga varningssignaler från Kubas politiska polis mot känd oppositionsledare. Av Eva Belfrage.
23-02-2015Massarresteringar på femårsdagen av Orlando Zapatas Tamayos död i Castros gulag. Av Eva Belfrage.
18-02-2015Det latinamerikanska undantaget – massinvandring fungerar visst. Av Erik Jennische.
06-02-2015Dialogen mellan Kuba och USA har inletts. Av Eva Belfrage.
18-12-2014Opposition anser att uppgörelsen mellan Obama och Castro är ett förräderi mot demokratiska krafter på Kuba. Diario de Cuba.
05-11-2014Bröderna Castros dagar är räknade, men familjedynastin och militären planerar att ta över. Av Eva Belfrage.
29-09-2014Kubanen Yusnaby Pérez varnar venezolanerna för kvartersövervakning efter kubansk modell.
16-07-2014Hur fick svensken Aron Modig de avlidna kubanska dissidenternas mobiltelefoner? Detta frågar sig Angel Carromero i sin bok "Död under tvivelaktiga omständigheter". Av Eva Belfrage.
23-06-2014Castro-regimen satsar stort på kampanjer för hävande av amerikanskt embargo, men svär sig fri från människovärdiga reformer i Kuba, för att det ska ske. Av Eva Belfrage.
06-05-2014Venezuelas framtid i demokrati eller under socialistisk militärdiktatur? Av Eva Belfrage.
17-02-2014Protesterna i Venezuela: mot gatuvåld och kubanskt inflytande, och för en fri och demokratisk rättsstat. Av Eva Belfrage.
29-01-2014Operation rengöring, utrensning. Av Yoani Sánchez.
27-01-2014Karibisk komedi. Demokratiska länder inom CELAC borde opponera sig mot den kubanska regimen. El Comercio - ledare.
20-01-2014Kuba: "Den som förlorar hoppet, har ingenting mer att förlora". Av Kommendant Huber Matos, 95 år.
09-08-2013Svenska Dagbladet om den ökande massflykten från Kuba till USA.
22-07-2013Kubas vapensmuggling till Nordkorea kränker Panamas suveränitet och hotar fred och säkerhet. Av Huber Matos Benitez.
26-06-2013Biståndet till Kuba efter orkanen Sandy har inte nått befolkningen, som är desperat. Det kan explodera när som helst, säger kubansk präst. Av Juan O. Tamayo.
22-06-2013Raúl Castro går till anfall med machetes mot växande demokratirörelse. Av Eva Belfrage.
16-06-2013"Kubaniseringen" av Venezuela. Av José R. Cardenas.
08-06-2013Venezuela är ockuperat av Kuba. Av Antonio María Delgado.
29-05-2013Venezuela: Ändlös förödmjukelse. Av Milagros Socorro.
08-05-2013Seger för stor hungerstrejksaktion på Kuba. Av Eva Belfrage.
21-04-2013General Carlos Peñaloza avslöjar Castros tekniska styrning av valprocessen i Venezuela.
19-04-2013Venezuela vid farligt vägskäl. Av Eva Belfrage.
13-04-2013Vad har hänt med Chavez plan på självstyrande kommuner i Venezuela. Lars Palmgren rapporterar i Sveriges Radio Studio Ett.
04-04-2013Yoani Sánchez talar till exilkubanerna i Miami: Det finns inga vi och dom, bara vi. Vi är kubaner, därmed basta. Hjälp oss att riva muren av lögner och tystnad.
29-03-2013Kubas fattigdom drabbar särskilt svarta kvinnor. Av Juan Antonio Madrazo Luna.
13-03-2013Lars Palmgren, Sveriges Radio, ger inblickar i fenomenet Hugo Chávez.
10-03-2013Yoani Sánchez ute i världen och talar om Kuba. Av Eva Belfrage.
07-03-2013Sveriges Radios Lars Palmgren rapporterar från Kuba och berättar om informationsproblemen och hur de kringgås.
26-02-2013Våldsamma demonstrationerna mot Yoani Sánchez i Brasilien avslöjar Castros terror mot oliktänkande. Av Armando Chaguaceda.
19-02-2013Emigrerar kubaner av ekonomiska skäl? Av Roberto Álvarez Quiñones.
                                       
    Eitores y Redactores  

Guillermo Milán Reyes. Artículos, Entrevistas y Documentos.

Entrevistas realizadas a Guillermo Milán Reyes, editor y redactor de esta página Web "Cuba Democracia Y Vida.org", por varios periodistas de importantes periódicos en Maputo-Mozambique, a mediados del 2004. CUBA DEMOCRACIA Y VIDA.ORG

Colaboradores:

Dr. Alberto Roteta Dorado: ARTÍCULOS Y OPINIONES SOBRE CUBA Y LA SITUACIÓN MUNDIAL.

Dr. Eloy A. González: ARTÍCULOS SOBRE LA SITUACIÓN CUBANA Y ASUNTOS RELIGIOSOS DE CUBA.

Imgemiero Químico Roberto L. Capote Castillo:

Profesor José Vilasuso Rivero. Artículos y Documentos sobre el Che Guevara.

Julio M. Shiling

Lcdo. Sergio Ramos

Domingo Lezcano, colaborador de nuestra Web CubaDemocracia yVida.ORG: ARTÍCULOS Y OPINIONES.

Referencia en línea
Diccionario, enciclopedia y más
Palabra:
Buscar en:
Diccionario de español
Diccionario de inglés
Diccionario de alemán
Diccionario de francés
Diccionario de italiano
Diccionario de árabe
Diccionario de chino (S)
Diccionario de polaco
Diccionario de portugués
Diccionario de holandés
Diccionario de noruego
Diccionario de griego
Diccionario de ruso
Diccionario de turco
Sólo en inglés:


  
 
  
 Canal YouTube
de CDV.ORG
CANAL YOU TUBE DE CubaDemocracia y Vida.org
 
 
PRESOS POLITICOS 
 
 REPRESORES CUBANOS
 REPRESORES CUBANOS 
 
 
 
 Cuba: Derechos Humanos.
DERECHOS HUMANOS : HUMAN RIGHTS

CUBA:
REPRESORES CUBANOS.
ESBIRROS CASTRISTAS
Cuba: PÁGINA PARA REGISTRAR A LOS REPRESORES O ESBIRROS DE LA TIRANÍA DE LOS CASTRO.

 Cuba: Represión.
REPRESIÓN EN CUBA

Videos de UNPACU
CUBANOS DE A PIE OPINAN. VIDEOS REALIZADOS POR LA GLORIOSA UNPACU:

Noticias sobre Venezuela:
TODO SOBRE VENEZUELA.

 Sobre el Mártir Oswaldo Payá:
OSWALDO PAYA SARDIÑAS: NOTAS DE PRENSA, DOCUMENTOS, VIDEOS, NOTICIAS.

Sobre Orlando Zapata.
ORLANDO ZAPATA TAMAYO. MÁRTIR DE CUBA. VIDEOS, ARTÍCULOS, OPINIONES, DOCUMENTOS Y NOTICIAS.

Cuba: Damas de Blanco.
DAMAS DE BLANCO

Canal VIMEO de CDV.ORG
 Canal VIMEO de CubaDemocraciayVida.org

Dr. Médico  Oncólogo
Eloy A. González
     NUEVO LIBRO:       
 “Una Patria atesorada para  
muchos y perdida para otros”

MÉDICO Y ESCRITOR ELOY A. GONZÁLEZ: EXCELENTE NUEVO LIBRO:  “Una Patria atesorada para muchos  y perdida para otros”
MÉDICO Y ESCRITOR ELOY A. GONZÁLEZ: EXCELENTE NUEVO LIBRO:  “Una Patria atesorada para muchos  y perdida para otros”

 

Haga Click en la imagen abajo para
comprar este excelente libro del
Escritor, e
Ingeniero Químico
Roberto L. Capote Castillo.

 Nuevo Libro N° 48: "Desde las orillas del Sena". Tomo XXVII. Serie “Cartas a Ofelia”. Por Félix José Hernández.

BIBLIOCUBA:  Crónicas coleccionables. Libros “Cartas a Ofelia” . Félix José Hernández

NUEVO LIBRO DEL ABOGADO Faisel Iglesias: "DOLOR Y PERDON" LA HISTORIA DE LA MUSICA CUBANA A TRAVÉS DE BENNY MORE (En español)

 Libro: "ASÍ  SE VOTA EN CUBA": Cuba es una pequeña Corea del Norte. Dijo el autor del libro Leandro Querido.

Haga CLIC AQUÍ
para comprar el libro
en la editorial de origen
.
 

ESCRITOR ELOY A. GONZÁLEZ:
NUEVO LIBRO:
Notas sobre
la religiosidad del
cubano bajo una
dictadura  prolongada.
CLICK LA IMAGEN DEBAJO

NUEVO LIBRO DE ELOY A. GONZÁLEZ: Notas sobre la religiosidad del cubano bajo una dictadura prolongada.

La Habana bien
vale unos Títulos
Por el Dr. Eloy A González.
CLICK  LA IMAGEN DEBAJO
“La Habana bien vale unos Títulos”. Una selección de artículos sobre Salud, Medicina y Educación Médica en Cuba. Por el Dr. Eloy A. González.

  Click debajo y Compre
este
hermoso libro
de Manolo Pozo.
"Aurora-Poesía": Nuevo libro de Manolo Pozo. Escritor, Periodista Independiente, fue durante 14 años columnista del periódico "20 de Mayo", Ex-Prisionero Político cubano y Miembro del Nuevo Presidio Político Plantado.

 MOVIMIENTO CRISTIANO LIBERACION
EL BLOG DE DANILO MALDONADO, "EL SEXTO".
RADIO REPÚBLICA CUBA
ATeVe
ICLEP: INSTITUTO CUBANO POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PRENSA.
YUSNABY POST.
CUBANOS DE ADENTRO Y DE ABAJO
PUENTE DEMOCRATICO
VIDEOS DESDE CUBA: CRIOLLO "LBERAL".
PRO CUBA LIBRE
NEO CLUB
ARCHIVO CUBA
LIBERTAD DIGITAL
TELEVISIÓN ESPAÑOLA EN VIVO. TRES CANALES EN DIRECTO: CANAL 24H, CANAL 1 DE LA TVE Y CANAL DE DEPORTE.
BLOG DEL DR. MICHAEL LARRONDO: Médicos Disidentes sin Censura.
 Content Management System SimpleCMS

©2005-2024 Cuba Democracia y Vida.
E-mail: info@cubademocraciayvida.org