Cuba Democracia y Vida

La voz en Suecia de los cubanos cívicos de intramuros y del exílio

Editor y Redactor: Guillermo Milán Reyes, Miembro del Instituto Nacional de Periodismo Latinoamericano (INPL)

For more publications in English
or Swedish click on respective
flag above

Cantidad de Visitantes: 65 553 552

Google


Enlaces :
DIARIO DE CUBA
INFOBAE
CUBANET

14 Y MEDIO. DIARIO HECHO EN CUBA.MEDICINA CUBANA
BUENAVISTA V CUBA WEBLOG
RELIGION EN REVOLUCION.

PATRIA DE MARTÍ EN ESPAÑOL. DEL POLITÓLOGO Dr. Julio M. Shiling.

NOTICIAS MENTIROSAS. Contra la propaganda de Rusia: nuevo portal de verificación.

CIBER CUBA.
WEB DE YOUTUBE DE LA UNIÓN PATRIÓTICA DE CUBA LAS GLORIOSAS FUERZAS PACÍFICAS UNPACU.

DIARIO LAS AMÉRICAS.COMObservatorio Cubano de Derechos Humanos.
FOROFILO: Blog de Filosofía del Dr. Alberto Roteta Dorado.
https://www.youtube.com/channel/UCW8puy8WjMABrA7e7FUvG-A
CANAL EVTV
LA PATILLA. WEB VENEZOLANA DE NOTICIAS.

CUBITA NAO.
EL PITAZO
PANAM POST: NOTICIAS Y ANALISIS DE LAS AMERICAS.
DOLAR TODAY
EL NACIONAL. CARACAS VENEZUELA.
ABC.ES INTERNACIONAL
EL NUEVO HERALD
EL PAÍS
FORO ANTITOTALITARIO FANTU


 

Buena Vista V Cuba

Blog de Medic Cubana

Blog de Montaner

Blog Religión en Revolución

Blog Omni Zona Franca

Patria de Martí

Cuba Ind. y Democrática

Cubanet.org

Cuba 1952- 1959Kuba och effekterna av Obamas besök. Av Eva Belfrage.
  
24-04-2016

Kuba och effekterna av Obamas besök
Av Eva Belfrage
24 april 2016

Obamas besök i Havanna i slutet av mars i år visade sig få långt större verkan än någon hade kunnat drömma om.
Obama trollband kubanerna med sitt vänliga, väl avvägda och intelligenta tal, direkt riktat till befolkningen och direktsänt i kubansk TV. Han överskred förväntningarna med sitt tal om mänskliga rättigheter, demokrati och uppmaningar till folket att själva ta upp kampen om de ville utvecklas och få det bättre, precis som de svarta i USA hade gjort, och som Obama i egen person var ett resultat av.

För kubanerna, som i 57 år bara har hört aggressiva och hårda ord om USA, det land där de flesta har någon anhörig och dit tiotusentals kubaner flyr varje år för att undkomma förtryck och misär, kom Obama med ett budskap som på sitt oklanderliga och diplomatiska sätt ändå satte diktaturen i skamvrån och väckte stor entusiasm hos kubanerna i gemen.

Castro regimen, som med sitt underrättelsesystem vet vad folk tänker och tycker, blev skakad av det positiva gensvar Obamas besök fick hos befolkningen, särskilt i de egna partileden. Ledningen, som består av en grupp lastgamla militärer, blev så omtumlade att de inte kunde förmå sig att enas om och förbereda riktlinjer och planer för den sjunde partikongressen, som ägde rum i april. Partimedlemmar undrade vad som hände eftersom de inte fick ta del av något material i förväg, som brukligt är. Det visade sig sen att inte ett enda dokument hade utarbetats, utom informationen om vad som hade och mest inte hade uppnåtts, under avslutad femårsperiod. Partiledningen hade alltså inte tagit ett handtag och inte tänkt en tanke framåt i tiden. Alla beslut som folket väntade på om att få ekonomin på fötter, arbetstillfällen och löner, den dubbla valutan, den nedgångna infrastrukturen, den mycket akuta bostadskrisen, vattenkrisen, den bristfälliga sjukvården, dengue, kolera och zika epidemierna, och skolsystemets förfall sköts därför på framtiden och till nästa partikongress om fem år.

Det enda Raúl Castro fastslog i sitt tal till partikongressen var att USA imperialismen är och förblir det stora hotet mot revolutionen på Kuba och att det aldrig kan bli fråga om demokrati med flerpartisystem. I ett försök att vara rolig sa han att det enda han kunde tänka sig vore ett parti som leddes av Fidel Castro och ett annat av honom själv. Till yttermera visso tillkännagavs att Raúl Castro, som skulle avgå som president 2018 enligt tidigare löften, ändå tänkte sitta kvar som partiets ordförande till 2021. Han fastslog också att han skulle se till att inga egenföretagare fick ackumulera vinst så att de blev rika, för det skulle utgöra ett hot mot revolutionen. 

Den gaggige och förvirrade Fidel Castro hade innan kongressen också formulerat en litania mot Obama och utrikesministern höll ett tal där han liknade Obama vid en troyansk häst, som försökte infiltrera Kuba via egenföretagarna och på så sätt störta revolutionen. En diplomat från Kubas ambassad i Madrid, förklarade mer i detalj, varför regimen blivit så omskakad av Obamas besök. Skälet var framför allt de sympatier han hade väckt hos befolkningen och det stöd Obama hade för sin politik gentemot Kuba i internationella medier. Men Obamas avsikter, sa han, var onda och hans mål var att inte bara krossa revolutionen i Kuba utan också Kubas allierade regimer i Latinamerika.

Raúl Castro har sedan relationerna med USA öppnades för ett år sedan, mycket tydligt visat Obama att när det gäller inrikespolitiken och diktaturens sätt att ta itu med oliktänkande har han inte för avsikt att vidta några förbättringar. Tvärtom – godtyckliga arresteringar har ökat markant och antalet politiska fångar har också ökat till omkring 93. Redan vid Raul Castro och Obamas första direkta möte under OAS Amerika-konferens i Panama, iscensatte Castro-regimen, mitt framför ögonen på Obama och all internationell press, ett av sina favoritsysselsättningar att sabotera genom skrik, slag och okvädingsord ett möte där representanter från den kubanska icke tillåtna oppositionen deltog. Det gick så långt som till riktigt våld framför flera internationella TV kanaler, när några ur oppositionen skulle lägga ned blommor vid José Martís staty. När Obama var i Havanna skedde också ovanligt brutala arresteringar av Damerna i Vitt och deras stödgrupper. För första gången på länge i Kuba, tilläts internationella TV kameror bevittna våldet, därför att Raul Castro ville visa Obama vem som bestämmer och på vilket sätt diktaturen tänker fortsätta att ta itu med oliktänkande. Dagen efter hade Obama ett möte med dissidenter i Havanna, två kom nästan direkt från polisarrester och var blåslagna.

Det finns en oppositionsrörelse på Kuba, som Castro-regimen har väldigt svårt att tygla, för det är en gräsrotsrörelse med många fattiga och unga medlemmar och rörelsen, som föddes i östra Kuba, växer och sprider sig i landet som en stormvind. Det är Kubas Patriotiska Union, eller på spanska la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, som leds av en f d politisk fånge José Daniel Ferrer, som skulle ha avrättats, men som fick straffet omvandlat till 25 års fängelse. Han tillhörde den grupp på 75 oppositionella som fängslades under den s k Svarta Våren 2003 och som efter ingripande av den katolska kyrkan och spanska regeringen frigavs 2011. De flesta övertalades att gå i exil med sina familjer, men 12 beslutade att stanna kvar i Kuba och fortsätta kampen och de är nu villkorligt frigivna, d v s de kan fängslas när regimen behagar. I en svindlande fart byggde José Daniel Ferrer upp UNPACU, som med sitt gräsrotsarbete har lyckats få så stort folkligt stöd, framför allt i de östra provinserna, att det är nästan riskabelt för regimen att stoppa dem. Under kommunistpartiets kongress utmanade UNPACU regimen genom att lyckas mobilisera ett 15 tal lastbilar, som transporterade över 1000 anhängare och sympatisörer till en fredlig familjeutflykt för att koppla av och vända ryggen åt den sömngivande kommunistparti-kongressen, som ändå bara skulle bli en besvikelse. Det är den största mobilisering som någonsin gjorts i oppositionens historia, nu var det i kulturellt och rekreativt syfte, men en god test på vad organisationen förmår.

Men eftersom UNPACU är den största organisationen på Kuba, har de också flest politiska fångar. För ett år sedan lyckades Obama utverka att 53 politiska fångar frigavs, de flesta av dem tillhörde UNPACU. Men nu ett år senare har redan ett tjugotal UNPACU medlemmar fängslats och avtjänar straff för sin fredliga opposition, men under diverse olika brottsbeteckningar. Till UNPACU’s regelbundna aktiviteter hör stödet till dessa politiska fångar och manifestationer med kravet på frigivning av alla politiska fångar. Men de är ibland också språkrör för icke medlemmar som råkar illa ut i det kubanska rättssystemet och det är ett stort och mycket allvarligt problem på Kuba. De är särskilt måna om de mest nödställda och utsatta i deras närhet och hjälper så långt de kan med arbetskraft och när de kan med mediciner, vård, mat och tvättning av kläder. De har också hjälpt till med någon vägreparation, en bro, några brunnar, några bostäder som fallit ihop etc. De har barn och ungdomsgrupper och de utbildar och stärker sina medlemmar och befolkningen i deras självförtroende och i kunskaper om sina rättigheter.

UNPACU hör också till de organisationer som flitigast sprider informationer och nyheter bland befolkningen genom flygblad eller DVDs. Till de mest populära informationerna den senaste tiden hör det som rör Barack Obamas besök på Kuba. UNPACU har alltid varit positiv till ett närmande mellan Kuba och USA och det främsta skälet till detta har varit att det är vad de s k gräsrötterna vill. Kubanerna älskar USA, där de har sina anhöriga och där allting finns och de avskyr sin egen regim som låter landet förfalla, inte ger någonting och som gör att alla vill lämna landet på grund av förtryck och misär. Nu efter Obamas besök har dessa känslor blivit ännu starkare.

 
UNPACU mobiliserar 1000 aktivister och sympatisörer  - april 2016
(för mer informationer om UNPACU på you tube)

 

________________________

 

 

Kommentarer


 Få en ny utmaning


 
21-03-2024Lars Palmgren analyserar krisen på Kuba, bristen på mat och el, utrensningar och det växande missnöjet i en artikel i Utrikesmagasinet.
02-08-2023Intryck och notat från ett kort besök i Havanna 1977 av Leif Belfrage, vid den tiden konsult för statliga PK-banken. Publicerat av dottern Eva Belfrage.
08-09-2022Kuba: faller Castroismen? Av Rafaela Cruz. Diario de Cuba.
29-09-2021Sverige bör omedelbart avbryta biståndet till Kuba och kräva frigivning av alla politiska fångar. Av Eva Belfrage.
01-04-2021STOR HUNGERSTREJK PÅ KUBA - ETT FEMTIOTAL LIV I FARA. Angeläget att den svenska regeringen uttalar sig. Av Eva Belfrage.
19-03-2021Till svenska medier: hjälp till att riva den fatala tystnadens mur kring Kuba. Castro-sagan är slut och de flesta vet idag att regimen sålde en förfalskad bild av Kuba i över 60 år. UNPACU i Sverige.
01-01-2021När ska S bryta med Kubas kommunister? När förtrycket på Kuba nu tilltar är det hög tid för det stora regeringspartiet att bestämma sig; på vilken sida av historien vill man stå. Skriver Lars Adaktusson i Expressen.
21-10-2018KUBA: TIDEN STÅR STILLA. Av Eva Belfrage. + videos.
25-01-2018Kubanska präster i öppet brev till Raúl Castro: Tiden rinner iväg, det är dags för en fredlig förändring.
08-05-2017Cubazuela hotar den regionala säkerheten. Av Juan Antonio Blanco.
06-12-2016Spionernas och propagandans mästare Fidel Castro är död, men hans verksamhet i Sverige har inte upphört. Av Eva Belfrage.
02-12-2016Fidel Alexander "den förskräcklige" Castro, "större än superman" och "inte normal". Av Eva Belfrage.
02-10-2016Kristdemokratiskt Internationellt Center (KIC) om Sveriges samarbetsstrategi med Kuba om 90 miljoner kronor till år 2020: Glöm inte bort de förbjudna!
29-09-2016Debattinlägg av Erik Jennische i SVD om 90 miljoner-biståndet till Kuba. Replik från Statssekreterare Ulrik Modéer.
24-04-2016Kuba och effekterna av Obamas besök. Av Eva Belfrage.
06-03-2016Civil Rights Defenders: Varför får Castro bestämma, Margot Wallström? av Robert Hårdh och Erik Jennische.
06-11-2015Ekonomisk Expert: Den enda lösningen för Kuba är att avskaffa det kommunistiska systemet. EFE.
23-04-2015SVT Nyheter: Inflöde från väst skapar nya spänningar i Kuba.
27-03-2015Allvarliga varningssignaler från Kubas politiska polis mot känd oppositionsledare. Av Eva Belfrage.
23-02-2015Massarresteringar på femårsdagen av Orlando Zapatas Tamayos död i Castros gulag. Av Eva Belfrage.
18-02-2015Det latinamerikanska undantaget – massinvandring fungerar visst. Av Erik Jennische.
06-02-2015Dialogen mellan Kuba och USA har inletts. Av Eva Belfrage.
18-12-2014Opposition anser att uppgörelsen mellan Obama och Castro är ett förräderi mot demokratiska krafter på Kuba. Diario de Cuba.
05-11-2014Bröderna Castros dagar är räknade, men familjedynastin och militären planerar att ta över. Av Eva Belfrage.
29-09-2014Kubanen Yusnaby Pérez varnar venezolanerna för kvartersövervakning efter kubansk modell.
16-07-2014Hur fick svensken Aron Modig de avlidna kubanska dissidenternas mobiltelefoner? Detta frågar sig Angel Carromero i sin bok "Död under tvivelaktiga omständigheter". Av Eva Belfrage.
23-06-2014Castro-regimen satsar stort på kampanjer för hävande av amerikanskt embargo, men svär sig fri från människovärdiga reformer i Kuba, för att det ska ske. Av Eva Belfrage.
06-05-2014Venezuelas framtid i demokrati eller under socialistisk militärdiktatur? Av Eva Belfrage.
17-02-2014Protesterna i Venezuela: mot gatuvåld och kubanskt inflytande, och för en fri och demokratisk rättsstat. Av Eva Belfrage.
29-01-2014Operation rengöring, utrensning. Av Yoani Sánchez.
27-01-2014Karibisk komedi. Demokratiska länder inom CELAC borde opponera sig mot den kubanska regimen. El Comercio - ledare.
20-01-2014Kuba: "Den som förlorar hoppet, har ingenting mer att förlora". Av Kommendant Huber Matos, 95 år.
09-08-2013Svenska Dagbladet om den ökande massflykten från Kuba till USA.
22-07-2013Kubas vapensmuggling till Nordkorea kränker Panamas suveränitet och hotar fred och säkerhet. Av Huber Matos Benitez.
26-06-2013Biståndet till Kuba efter orkanen Sandy har inte nått befolkningen, som är desperat. Det kan explodera när som helst, säger kubansk präst. Av Juan O. Tamayo.
22-06-2013Raúl Castro går till anfall med machetes mot växande demokratirörelse. Av Eva Belfrage.
16-06-2013"Kubaniseringen" av Venezuela. Av José R. Cardenas.
08-06-2013Venezuela är ockuperat av Kuba. Av Antonio María Delgado.
29-05-2013Venezuela: Ändlös förödmjukelse. Av Milagros Socorro.
08-05-2013Seger för stor hungerstrejksaktion på Kuba. Av Eva Belfrage.
21-04-2013General Carlos Peñaloza avslöjar Castros tekniska styrning av valprocessen i Venezuela.
19-04-2013Venezuela vid farligt vägskäl. Av Eva Belfrage.
13-04-2013Vad har hänt med Chavez plan på självstyrande kommuner i Venezuela. Lars Palmgren rapporterar i Sveriges Radio Studio Ett.
04-04-2013Yoani Sánchez talar till exilkubanerna i Miami: Det finns inga vi och dom, bara vi. Vi är kubaner, därmed basta. Hjälp oss att riva muren av lögner och tystnad.
29-03-2013Kubas fattigdom drabbar särskilt svarta kvinnor. Av Juan Antonio Madrazo Luna.
13-03-2013Lars Palmgren, Sveriges Radio, ger inblickar i fenomenet Hugo Chávez.
10-03-2013Yoani Sánchez ute i världen och talar om Kuba. Av Eva Belfrage.
07-03-2013Sveriges Radios Lars Palmgren rapporterar från Kuba och berättar om informationsproblemen och hur de kringgås.
26-02-2013Våldsamma demonstrationerna mot Yoani Sánchez i Brasilien avslöjar Castros terror mot oliktänkande. Av Armando Chaguaceda.
19-02-2013Emigrerar kubaner av ekonomiska skäl? Av Roberto Álvarez Quiñones.
                                       
    Eitores y Redactores  

Guillermo Milán Reyes. Artículos, Entrevistas y Documentos.

Entrevistas realizadas a Guillermo Milán Reyes, editor y redactor de esta página Web "Cuba Democracia Y Vida.org", por varios periodistas de importantes periódicos en Maputo-Mozambique, a mediados del 2004. CUBA DEMOCRACIA Y VIDA.ORG

Colaboradores:

Dr. Alberto Roteta Dorado: ARTÍCULOS Y OPINIONES SOBRE CUBA Y LA SITUACIÓN MUNDIAL.

Dr. Eloy A. González: ARTÍCULOS SOBRE LA SITUACIÓN CUBANA Y ASUNTOS RELIGIOSOS DE CUBA.

Imgemiero Químico Roberto L. Capote Castillo:

ARTICULOS, NOTICIAS Y DOCUMENTOS de nuestro colaborador Antonio Ramos Zúñiga.

Profesor José Vilasuso Rivero. Artículos y Documentos sobre el Che Guevara.

Julio M. Shiling

Lcdo. Sergio Ramos

Domingo Lezcano, colaborador de nuestra Web CubaDemocracia yVida.ORG: ARTÍCULOS Y OPINIONES.

Referencia en línea
Diccionario, enciclopedia y más
Palabra:
Buscar en:
Diccionario de español
Diccionario de inglés
Diccionario de alemán
Diccionario de francés
Diccionario de italiano
Diccionario de árabe
Diccionario de chino (S)
Diccionario de polaco
Diccionario de portugués
Diccionario de holandés
Diccionario de noruego
Diccionario de griego
Diccionario de ruso
Diccionario de turco
Sólo en inglés:


  
 
  
 Canal YouTube
de CDV.ORG
CANAL YOU TUBE DE CubaDemocracia y Vida.org
 
 
PRESOS POLITICOS 
 
 REPRESORES CUBANOS
 REPRESORES CUBANOS 
 
 
 
 Cuba: Derechos Humanos.
DERECHOS HUMANOS : HUMAN RIGHTS

CUBA:
REPRESORES CUBANOS.
ESBIRROS CASTRISTAS
Cuba: PÁGINA PARA REGISTRAR A LOS REPRESORES O ESBIRROS DE LA TIRANÍA DE LOS CASTRO.

 Cuba: Represión.
REPRESIÓN EN CUBA

Videos de UNPACU
CUBANOS DE A PIE OPINAN. VIDEOS REALIZADOS POR LA GLORIOSA UNPACU:

Noticias sobre Venezuela:
TODO SOBRE VENEZUELA.

 Sobre el Mártir Oswaldo Payá:
OSWALDO PAYA SARDIÑAS: NOTAS DE PRENSA, DOCUMENTOS, VIDEOS, NOTICIAS.

Sobre Orlando Zapata.
ORLANDO ZAPATA TAMAYO. MÁRTIR DE CUBA. VIDEOS, ARTÍCULOS, OPINIONES, DOCUMENTOS Y NOTICIAS.

Cuba: Damas de Blanco.
DAMAS DE BLANCO

Canal VIMEO de CDV.ORG
 Canal VIMEO de CubaDemocraciayVida.org

Dr. Médico  Oncólogo
Eloy A. González
     NUEVO LIBRO:       
 “Una Patria atesorada para  
muchos y perdida para otros”

MÉDICO Y ESCRITOR ELOY A. GONZÁLEZ: EXCELENTE NUEVO LIBRO:  “Una Patria atesorada para muchos  y perdida para otros”
MÉDICO Y ESCRITOR ELOY A. GONZÁLEZ: EXCELENTE NUEVO LIBRO:  “Una Patria atesorada para muchos  y perdida para otros”

 

Haga Click en la imagen abajo para
comprar este excelente libro del
Escritor, e
Ingeniero Químico
Roberto L. Capote Castillo.

 Nuevo Libro N° 48: "Desde las orillas del Sena". Tomo XXVII. Serie “Cartas a Ofelia”. Por Félix José Hernández.

BIBLIOCUBA:  Crónicas coleccionables. Libros “Cartas a Ofelia” . Félix José Hernández

NUEVO LIBRO DEL ABOGADO Faisel Iglesias: "DOLOR Y PERDON" LA HISTORIA DE LA MUSICA CUBANA A TRAVÉS DE BENNY MORE (En español)

 Libro: "ASÍ  SE VOTA EN CUBA": Cuba es una pequeña Corea del Norte. Dijo el autor del libro Leandro Querido.

Haga CLIC AQUÍ
para comprar el libro
en la editorial de origen
.
 

ESCRITOR ELOY A. GONZÁLEZ:
NUEVO LIBRO:
Notas sobre
la religiosidad del
cubano bajo una
dictadura  prolongada.
CLICK LA IMAGEN DEBAJO

NUEVO LIBRO DE ELOY A. GONZÁLEZ: Notas sobre la religiosidad del cubano bajo una dictadura prolongada.

La Habana bien
vale unos Títulos
Por el Dr. Eloy A González.
CLICK  LA IMAGEN DEBAJO
“La Habana bien vale unos Títulos”. Una selección de artículos sobre Salud, Medicina y Educación Médica en Cuba. Por el Dr. Eloy A. González.

  Click debajo y Compre
este
hermoso libro
de Manolo Pozo.
"Aurora-Poesía": Nuevo libro de Manolo Pozo. Escritor, Periodista Independiente, fue durante 14 años columnista del periódico "20 de Mayo", Ex-Prisionero Político cubano y Miembro del Nuevo Presidio Político Plantado.

 MOVIMIENTO CRISTIANO LIBERACION
EL BLOG DE DANILO MALDONADO, "EL SEXTO".
RADIO REPÚBLICA CUBA
ATeVe
ICLEP: INSTITUTO CUBANO POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PRENSA.
YUSNABY POST.
CUBANOS DE ADENTRO Y DE ABAJO
PUENTE DEMOCRATICO
VIDEOS DESDE CUBA: CRIOLLO "LBERAL".
PRO CUBA LIBRE
NEO CLUB
ARCHIVO CUBA
LIBERTAD DIGITAL
TELEVISIÓN ESPAÑOLA EN VIVO. TRES CANALES EN DIRECTO: CANAL 24H, CANAL 1 DE LA TVE Y CANAL DE DEPORTE.
BLOG DEL DR. MICHAEL LARRONDO: Médicos Disidentes sin Censura.
 Content Management System SimpleCMS

©2005-2024 Cuba Democracia y Vida.
E-mail: info@cubademocraciayvida.org