Cuba Democracia y Vida

La voz en Suecia de los cubanos cívicos de intramuros y del exílio

Editor y Redactor: Guillermo Milán Reyes, Miembro del Instituto Nacional de Periodismo Latinoamericano (INPL)

For more publications in English
or Swedish click on respective
flag above

Cantidad de Visitantes: 64 644 966

Google


Enlaces :
DIARIO DE CUBA
INFOBAE
CUBANET

14 Y MEDIO. DIARIO HECHO EN CUBA.MEDICINA CUBANA
BUENAVISTA V CUBA WEBLOG
RELIGION EN REVOLUCION.

PATRIA DE MARTÍ EN ESPAÑOL. DEL POLITÓLOGO Dr. Julio M. Shiling.

NOTICIAS MENTIROSAS. Contra la propaganda de Rusia: nuevo portal de verificación.

CIBER CUBA.
WEB DE YOUTUBE DE LA UNIÓN PATRIÓTICA DE CUBA LAS GLORIOSAS FUERZAS PACÍFICAS UNPACU.

DIARIO LAS AMÉRICAS.COMObservatorio Cubano de Derechos Humanos.
FOROFILO: Blog de Filosofía del Dr. Alberto Roteta Dorado.
https://www.youtube.com/channel/UCW8puy8WjMABrA7e7FUvG-A
CANAL EVTV
LA PATILLA. WEB VENEZOLANA DE NOTICIAS.


CUBITA NAO.
EL PITAZO
PANAM POST: NOTICIAS Y ANALISIS DE LAS AMERICAS.
DOLAR TODAY
EL NACIONAL. CARACAS VENEZUELA.
ABC.ES INTERNACIONAL
EL NUEVO HERALD
EL PAÍS
FORO ANTITOTALITARIO FANTU


 

Buena Vista V Cuba

Blog de Medic Cubana

Blog de Montaner

Blog Religión en Revolución

Blog Omni Zona Franca

Patria de Martí

Cuba Ind. y Democrática

Cubanet.org

Cuba 1952- 1959KUBA: TIDEN STÅR STILLA. Av Eva Belfrage. + videos.
  
21-10-2018

KUBA: TIDEN STÅR STILLA
Av Eva Belfrage
21 oktober 2018
Videos är på spanska - men bilderna talar för sig själva.

 
Farligt boende i Havannas ruiner

 
Fattiga familjer hotas av fördrivning för att de vill bygga bostäder till militärer

På Kuba står tiden stilla. Samma gubbar sitter kvar vid makten. Fidel Castro är Gud, numera i helvetet och Kubas kommunistparti är hans efterföljare. Kuba styrs av partiet som fortfarande leds av Raul Castro, även om han har tillsatt Miguel Diaz-Canel till president, för att avlasta med representation och annat. Gamla gubbar tillsätter nya gubbar och försäkrar sig om att de är trogna den sedan 60 år orubbliga ideologin: Partiet är staten och partiet råder över allt och är "revolutionärt", trots den paniska rädslan för förändring. Ingen utveckling får ske som skulle kunna förbättra levnadsstandarden för kubaner i gemen, eftersom de då kan bli ett hot mot makten. Endast partimedlemmar och militärer tillåts en hygglig levnadsstandard, så att de effektivt kan kontrollera att befolkningen förblir fattig och beroende av makten för sin överlevnad.  

Det skall nu lagfästas i en reformerad konstitution att de som har avvikande åsikter eller inte följer den rätta vägen skall betraktas som landsförrädare och bestraffas på det strängaste sättet och det ska också vara möjligt att mobilisera befolkning och använda vapen för att slå ned mot avvikare, något som pågår och har pågått i 60 år, men som nu ska befästas i konstitutionen.

Allt är som vanligt på Kuba. Tiden mäts med hur många människor som tas in och ut ur fängelser. Det är mest svarta och riktigt fattiga som åker in, och större delen avtjänar straff för brott som de inte har begått, men som den s k rättvisan tror att de skulle kunna begå (den s k Farlighetslagen) eller brott som polisstaten fabricerar för att sätta dit en dissident eller individ som någon funktionär eller partimedlem har lust att sätta dit. I fängelserna är livet som vanligt, smutsigt dricksvatten, svältkost, brist på läkarvård och så den plågsamma tortyren. Strafflägren är inte mycket bättre än den ryska Gulagen var. Mycket hårt arbete oftast i byggen, jordbruk eller träkolsproduktion med dåliga verktyg och utan skyddskläder eller utrustning och under miserabla lägerförhållanden.

I kommunistrevolutionens s k paradis fortsätter man med tortyrmetoder som ”shakira” eller ”gungan” (fästa ihop händer och fötter med handbojor på ryggen och lämna fången att 'dansa' på magen medelst slag mot ryggen); ”korsfästelsen” (handklova fångens händer i celldörren med armarna isär och så att fången endast nuddar golvet med tåspetsarna); ”cykeln” (Fästa ihop händerna med handbojor över huvudet, sticka en påle mellan händer och huvud och tvinga fången att springa i korridorer och upp och ned för trappor. Appliceras gärna på fångar som hungerstrejkar och är utmattade, som mot den politiske fången Tomas Nuñez Magdariaga nyligen). Vanligaste tortyren är annars våld och slag, som oftast utförs av våldsbenägna kriminella fångar mot belöning. Isoleringscell flera månader i sträck hör också till rutinerna och det är ingen sinekur i ett litet utrymme med cementsäng och utan dagsljus, ofta minimalt med vatten och mat.


Havannas försummade sophantering

Ruinerna och soporna i landet breder ut sig och tycks inte gå att stoppa. Det allenarådande kommunistpartiet har ingen kraft och ork och är så korrumperat att total handlingsförlamning råder. Miljöförstöringen är ett allvarligt problem då de flesta vattendrag är kraftigt förorenade. Dricksvatten är en lyxvara som numera säljs i buteljerad form och tvättvatten är också en lyx. Epidemier kommer och går, kolera, dengue, Zika och andra livsfarliga sjukdomar breder ut sig och undernäringen särskilt i de östra fattigaste provinserna har tvingat WFP att ingripa. Skolorna har brist på lärare och kvalificerade lärare finns överhuvudtaget inte. Sjukhus och kliniker har brist på läkare för de exporteras och säljs på slavkontrakt utomlands och sjukvården lider brist på det mesta, utrustning, hygien och mediciner.  Universitet och skolor är korrumperade och betyg köps och säljs. Även här råder förstås partiets riktlinjer för indoktrinering liksom för hur kränkningar av barn till oliktänkande ska gå till. Dessa barn kommer ofta hem gråtande efter en dag i skolan av lärarmisshandel och elevers mobbning och givetvis tillåts de inte att ens drömma om universitetsstudier. Bostadsbristen är skriande. Folk bor i ruiner, i skjul av papp, i garage, många på gatorna eller under ett träd och efter varje orkan ökar bostadsmisären. Taken hotar att rasa ned över huvudet och varje år är det dödsfall i Havannas ruiner. Trots bostadsbristen drivs fattiga iväg från sina hem, för att partiet kanske vill ha deras hus, skjul eller mark för annat ändamål och de erbjuds inga alternativ. Nyligen fördrevs en 102-åring från sitt hem troligen för att hennes hus var attraktivt för någon funktionär. De s k  ’albergues’ övergångsboendena är överfyllda eftersom de har blivit permanentboenden och de är så risiga och nedgångna att ingen vill bo där.

Oppositionen på Kuba har lidit svårt de senaste åren av ökat förtryck och alla är bevakade dygnet runt av säkerhetspolisen.  När det faller regimen in tas de in i polisarrest för några dagar eller när de tycker att det är dags fälls de i riggade domar för brott som olydnad, bristande respekt för myndighet och har de utsatts för polisvåld vid arresteringen är det för de mesta offren som anklagas för överfall. Många fälls för att de inte har betalat de böter de ständigt får för förseelser som de inte har begått och andra fälls för att de skulle kunna tänkas begå ett brott under den sk Farlighetslagen.  Ändå är oppositionen fortsatt aktiv. Damerna i Vitt försöker varje söndag ta sig till kyrkan för att be för de politiska fångarna, och sätts i polisarrest ett par dygn varje vecka. UNPACU den största oppositionsgruppen har sällat sig till initiativet ’Cuba Decide’ (Kuba beslutar) som kräver en folkomröstning där folket får bestämma om de vill ha ett demokratiskt system eller ej. Omkring 130 politiska fångar finns det idag, varav ett 50tal är UNPACU aktivister och 6 är Damer i Vitt. Artister har organiserat sig mot ett dekret som snart träder i kraft och som innebär ökad censur och förbud mot all kultur, som inte godkänns av partiet. Oberoende journalister förföljs, anhålls och hotas ständigt av säkerhetspolis och de gör heroiska och viktiga insatser för att informera både internt på Kuba och externt. Exilgrupper har organiserat sig i olika kampanjer bl a mot kryssningsturism till Kuba och en internationell grupp av jurister planerar att ställa Raúl Castro inför rätta som ansvarig för mord.

Kubaner fortsätter att fly från hopplöshet och förtryck, men vägarna går inte längre över havet utan tar sig krångliga landvägar genom djungler i Latinamerika eller t o m via Ryssland över Berings sund till Alaska, de flesta med målet att nå USA, som dock är nästan helt avvisande sedan Obama avskaffade de förmåner kubaner tidigare hade åtnjutit. Nu har många istället slagit sig ned i Ecuador, Brasilien, Colombia och Chile och många har fastnat i flyktingläger på vägen i Mexico, Panama eller Guyana och tvingas så småningom att återvända till Kuba.

Om kubaner dansar salsa, skrattar och sjunger eller ligger med främlingar så är det med turister och för att tigga eller tjäna en slant eller helst av allt söka sig utomlands. Prostitutionen är omfattande och en förutsättning för turistnäringen i landet. De är inte alls några genuint glada revolutionärer. På Kuba råder hopplöshet, resignation, självmordsbenägenhet och inte minst rädsla för att hamna i diktaturens klor och tvingas att spionera på dissidenter och grannar eller sluta i en mörk fängelsehåla.

Den senaste tiden har Kubas militära närvaro och involvering i Venezuela uppmärksammats internationellt, något som dock har varit känt länge, men nu bekräftas av internationell press och på hög nivå av OEA och USA’s regering. Venezuelas illegitime president Nicolas Maduro handplockades av Fidel och Raul Castro som Chavez efterföljare. Maduro hade fått ett tiotal års revolutionär utbildning på Kuba och förberetts för kommande uppdrag. Han flyger till Havanna regelbundet för att få förhållningsorder eller råd. Inga viktigare beslut tas av Maduro utan godkännande från Kubas rådgivare som är stationerade i Venezuela. Han har med Kubas hjälp lyckats skapa ett totalt kaos och ruin av ett av det mest råvarurika länderna i världen och befolkningen flyr i miljoner p g a fattigdom, hunger, sjukdomar och förtryck. Maduro styr med hjälp av ett kriminellt nätverk av narkotikahandlare, smugglare, gruvexploatörer, banditer, svindlare, colombiansk gerilla, hizbollah terrorister och kubaner. På order av Kuba vägrar han att utlysa fria och internationellt övervakade val och lämna över den makt som han har tillskansat sig och inte har stöd från befolkningen för. Maduro fortsätter att förse Kuba med olja i utbyte mot kubanska militärer och säkerhetsrådgivare samt läkare och sjukvårdspersonal. Men det blir allt svårare då Maduro också har lyckats sätta den ineffektiva oljeproduktionen i skuld och leveranserna till Kuba har minskat liksom också till Nicaragua och några centralamerikanska länder. Effekten av denna minskning har redan gett sig till känna i Nicaragua där åtstramningar p g a uteblivet stöd från Venezuela har fått folket att resa sig. Den kubanska diktaturen är livrädd för att något liknande skulle ske på Kuba och bereder sig med en ny konstitution för att försvara makten.

Relationen till USA har hårdnat men inte lika mycket som förväntats med Trump. Det har mest varit fråga om kritiska uttalanden om diktaturens förtryck och uppmärksammande av politiska fångar. Och det ska vi ändå vara tacksamma för eftersom det är långt bättre än Obamas politik, som strävade efter samarbete med diktaturen och blev avvisad, eller EU som vill göra affärer och därför uttrycker sig i smickrande ordalag som att Kuba ”är en demokratisk enpartistat” eller Sverige som t o m inleder ett bilateralt biståndssamarbete med kommunistdiktaturen.

När USA för en vecka sedan försökte rikta uppmärksamhet mot regimens förtryck, sammankallade de ett möte för diplomater och press i FN-byggnaden.  Men diktaturen tål inte kritik och kan inte heller försvara sig och tog därför till sitt gamla knep och tillkallade en mobb (från som de sa det civila samhället) för att förstöra mötet. De tilläts inte delta, endast diplomater, som reglerna är. Det hindrade inte de kubanska diplomaterna och deras allierade från Bolivia att bete sig som en mobb och de skrek, gormade och bankade i bänkarna oavbrutet under 90 minuter så att inga tal från podiet skulle kunna höras. Resultatet orsakade i internationell skandal och fördömelse av diktaturens odemokratiska och terroristliknande diplomatiska metoder och för många blev det uppenbart hur rädd regimen är för kritik. Den kubanska delegationen till FN har nu anmälts till FN’s generalsekreterare för sitt uppförande och för den skadegörelse som har orsakats.

Även om allt verkar stå stilla för kubanerna, förlorar Castro-diktaturen varje dag stöd och prestige t o m bland vänstersympatisörer och revolutionsromantiker. Kubanerna har för länge sedan klätt av sin 'kejsare' och de vet vem han är, och även om de föraktar honom, har de tyvärr fortfarande all anledning att frukta honom.

  
Den 16 oktober möte i FN om politiska fångar och förtryck i Kuba - saboteras i våldsamt högljudd aktion av
kubanska diplomater som också bankar hål i salens bänkar.
 

 

Kommentarer


 Få en ny utmaning


 
21-03-2024Lars Palmgren analyserar krisen på Kuba, bristen på mat och el, utrensningar och det växande missnöjet i en artikel i Utrikesmagasinet.
02-08-2023Intryck och notat från ett kort besök i Havanna 1977 av Leif Belfrage, vid den tiden konsult för statliga PK-banken. Publicerat av dottern Eva Belfrage.
08-09-2022Kuba: faller Castroismen? Av Rafaela Cruz. Diario de Cuba.
29-09-2021Sverige bör omedelbart avbryta biståndet till Kuba och kräva frigivning av alla politiska fångar. Av Eva Belfrage.
01-04-2021STOR HUNGERSTREJK PÅ KUBA - ETT FEMTIOTAL LIV I FARA. Angeläget att den svenska regeringen uttalar sig. Av Eva Belfrage.
19-03-2021Till svenska medier: hjälp till att riva den fatala tystnadens mur kring Kuba. Castro-sagan är slut och de flesta vet idag att regimen sålde en förfalskad bild av Kuba i över 60 år. UNPACU i Sverige.
01-01-2021När ska S bryta med Kubas kommunister? När förtrycket på Kuba nu tilltar är det hög tid för det stora regeringspartiet att bestämma sig; på vilken sida av historien vill man stå. Skriver Lars Adaktusson i Expressen.
21-10-2018KUBA: TIDEN STÅR STILLA. Av Eva Belfrage. + videos.
25-01-2018Kubanska präster i öppet brev till Raúl Castro: Tiden rinner iväg, det är dags för en fredlig förändring.
08-05-2017Cubazuela hotar den regionala säkerheten. Av Juan Antonio Blanco.
06-12-2016Spionernas och propagandans mästare Fidel Castro är död, men hans verksamhet i Sverige har inte upphört. Av Eva Belfrage.
02-12-2016Fidel Alexander "den förskräcklige" Castro, "större än superman" och "inte normal". Av Eva Belfrage.
02-10-2016Kristdemokratiskt Internationellt Center (KIC) om Sveriges samarbetsstrategi med Kuba om 90 miljoner kronor till år 2020: Glöm inte bort de förbjudna!
29-09-2016Debattinlägg av Erik Jennische i SVD om 90 miljoner-biståndet till Kuba. Replik från Statssekreterare Ulrik Modéer.
24-04-2016Kuba och effekterna av Obamas besök. Av Eva Belfrage.
06-03-2016Civil Rights Defenders: Varför får Castro bestämma, Margot Wallström? av Robert Hårdh och Erik Jennische.
06-11-2015Ekonomisk Expert: Den enda lösningen för Kuba är att avskaffa det kommunistiska systemet. EFE.
23-04-2015SVT Nyheter: Inflöde från väst skapar nya spänningar i Kuba.
27-03-2015Allvarliga varningssignaler från Kubas politiska polis mot känd oppositionsledare. Av Eva Belfrage.
23-02-2015Massarresteringar på femårsdagen av Orlando Zapatas Tamayos död i Castros gulag. Av Eva Belfrage.
18-02-2015Det latinamerikanska undantaget – massinvandring fungerar visst. Av Erik Jennische.
06-02-2015Dialogen mellan Kuba och USA har inletts. Av Eva Belfrage.
18-12-2014Opposition anser att uppgörelsen mellan Obama och Castro är ett förräderi mot demokratiska krafter på Kuba. Diario de Cuba.
05-11-2014Bröderna Castros dagar är räknade, men familjedynastin och militären planerar att ta över. Av Eva Belfrage.
29-09-2014Kubanen Yusnaby Pérez varnar venezolanerna för kvartersövervakning efter kubansk modell.
16-07-2014Hur fick svensken Aron Modig de avlidna kubanska dissidenternas mobiltelefoner? Detta frågar sig Angel Carromero i sin bok "Död under tvivelaktiga omständigheter". Av Eva Belfrage.
23-06-2014Castro-regimen satsar stort på kampanjer för hävande av amerikanskt embargo, men svär sig fri från människovärdiga reformer i Kuba, för att det ska ske. Av Eva Belfrage.
06-05-2014Venezuelas framtid i demokrati eller under socialistisk militärdiktatur? Av Eva Belfrage.
17-02-2014Protesterna i Venezuela: mot gatuvåld och kubanskt inflytande, och för en fri och demokratisk rättsstat. Av Eva Belfrage.
29-01-2014Operation rengöring, utrensning. Av Yoani Sánchez.
27-01-2014Karibisk komedi. Demokratiska länder inom CELAC borde opponera sig mot den kubanska regimen. El Comercio - ledare.
20-01-2014Kuba: "Den som förlorar hoppet, har ingenting mer att förlora". Av Kommendant Huber Matos, 95 år.
09-08-2013Svenska Dagbladet om den ökande massflykten från Kuba till USA.
22-07-2013Kubas vapensmuggling till Nordkorea kränker Panamas suveränitet och hotar fred och säkerhet. Av Huber Matos Benitez.
26-06-2013Biståndet till Kuba efter orkanen Sandy har inte nått befolkningen, som är desperat. Det kan explodera när som helst, säger kubansk präst. Av Juan O. Tamayo.
22-06-2013Raúl Castro går till anfall med machetes mot växande demokratirörelse. Av Eva Belfrage.
16-06-2013"Kubaniseringen" av Venezuela. Av José R. Cardenas.
08-06-2013Venezuela är ockuperat av Kuba. Av Antonio María Delgado.
29-05-2013Venezuela: Ändlös förödmjukelse. Av Milagros Socorro.
08-05-2013Seger för stor hungerstrejksaktion på Kuba. Av Eva Belfrage.
21-04-2013General Carlos Peñaloza avslöjar Castros tekniska styrning av valprocessen i Venezuela.
19-04-2013Venezuela vid farligt vägskäl. Av Eva Belfrage.
13-04-2013Vad har hänt med Chavez plan på självstyrande kommuner i Venezuela. Lars Palmgren rapporterar i Sveriges Radio Studio Ett.
04-04-2013Yoani Sánchez talar till exilkubanerna i Miami: Det finns inga vi och dom, bara vi. Vi är kubaner, därmed basta. Hjälp oss att riva muren av lögner och tystnad.
29-03-2013Kubas fattigdom drabbar särskilt svarta kvinnor. Av Juan Antonio Madrazo Luna.
13-03-2013Lars Palmgren, Sveriges Radio, ger inblickar i fenomenet Hugo Chávez.
10-03-2013Yoani Sánchez ute i världen och talar om Kuba. Av Eva Belfrage.
07-03-2013Sveriges Radios Lars Palmgren rapporterar från Kuba och berättar om informationsproblemen och hur de kringgås.
26-02-2013Våldsamma demonstrationerna mot Yoani Sánchez i Brasilien avslöjar Castros terror mot oliktänkande. Av Armando Chaguaceda.
19-02-2013Emigrerar kubaner av ekonomiska skäl? Av Roberto Álvarez Quiñones.
                                       
    Eitores y Redactores  

Guillermo Milán Reyes. Artículos, Entrevistas y Documentos.

Entrevistas realizadas a Guillermo Milán Reyes, editor y redactor de esta página Web "Cuba Democracia Y Vida.org", por varios periodistas de importantes periódicos en Maputo-Mozambique, a mediados del 2004. CUBA DEMOCRACIA Y VIDA.ORG

Colaboradores:

Dr. Alberto Roteta Dorado: ARTÍCULOS Y OPINIONES SOBRE CUBA Y LA SITUACIÓN MUNDIAL.

Dr. Eloy A. González: ARTÍCULOS SOBRE LA SITUACIÓN CUBANA Y ASUNTOS RELIGIOSOS DE CUBA.

Imgemiero Químico Roberto L. Capote Castillo:

Profesor José Vilasuso Rivero. Artículos y Documentos sobre el Che Guevara.

Julio M. Shiling

Lcdo. Sergio Ramos

Domingo Lezcano, colaborador de nuestra Web CubaDemocracia yVida.ORG: ARTÍCULOS Y OPINIONES.

Referencia en línea
Diccionario, enciclopedia y más
Palabra:
Buscar en:
Diccionario de español
Diccionario de inglés
Diccionario de alemán
Diccionario de francés
Diccionario de italiano
Diccionario de árabe
Diccionario de chino (S)
Diccionario de polaco
Diccionario de portugués
Diccionario de holandés
Diccionario de noruego
Diccionario de griego
Diccionario de ruso
Diccionario de turco
Sólo en inglés:


  
 
  
 Canal YouTube
de CDV.ORG
CANAL YOU TUBE DE CubaDemocracia y Vida.org
 
 
PRESOS POLITICOS 
 
 REPRESORES CUBANOS
 REPRESORES CUBANOS 
 
 
 
 Cuba: Derechos Humanos.
DERECHOS HUMANOS : HUMAN RIGHTS

CUBA:
REPRESORES CUBANOS.
ESBIRROS CASTRISTAS
Cuba: PÁGINA PARA REGISTRAR A LOS REPRESORES O ESBIRROS DE LA TIRANÍA DE LOS CASTRO.

 Cuba: Represión.
REPRESIÓN EN CUBA

Videos de UNPACU
CUBANOS DE A PIE OPINAN. VIDEOS REALIZADOS POR LA GLORIOSA UNPACU:

Noticias sobre Venezuela:
TODO SOBRE VENEZUELA.

 Sobre el Mártir Oswaldo Payá:
OSWALDO PAYA SARDIÑAS: NOTAS DE PRENSA, DOCUMENTOS, VIDEOS, NOTICIAS.

Sobre Orlando Zapata.
ORLANDO ZAPATA TAMAYO. MÁRTIR DE CUBA. VIDEOS, ARTÍCULOS, OPINIONES, DOCUMENTOS Y NOTICIAS.

Cuba: Damas de Blanco.
DAMAS DE BLANCO

Canal VIMEO de CDV.ORG
 Canal VIMEO de CubaDemocraciayVida.org

Dr. Médico  Oncólogo
Eloy A. González
     NUEVO LIBRO:       
 “Una Patria atesorada para  
muchos y perdida para otros”

MÉDICO Y ESCRITOR ELOY A. GONZÁLEZ: EXCELENTE NUEVO LIBRO:  “Una Patria atesorada para muchos  y perdida para otros”
MÉDICO Y ESCRITOR ELOY A. GONZÁLEZ: EXCELENTE NUEVO LIBRO:  “Una Patria atesorada para muchos  y perdida para otros”

 

Haga Click en la imagen abajo para
comprar este excelente libro del
Escritor, e
Ingeniero Químico
Roberto L. Capote Castillo.

 Nuevo Libro N° 48: "Desde las orillas del Sena". Tomo XXVII. Serie “Cartas a Ofelia”. Por Félix José Hernández.

BIBLIOCUBA:  Crónicas coleccionables. Libros “Cartas a Ofelia” . Félix José Hernández

NUEVO LIBRO DEL ABOGADO Faisel Iglesias: "DOLOR Y PERDON" LA HISTORIA DE LA MUSICA CUBANA A TRAVÉS DE BENNY MORE (En español)

 Libro: "ASÍ  SE VOTA EN CUBA": Cuba es una pequeña Corea del Norte. Dijo el autor del libro Leandro Querido.

Haga CLIC AQUÍ
para comprar el libro
en la editorial de origen
.
 

ESCRITOR ELOY A. GONZÁLEZ:
NUEVO LIBRO:
Notas sobre
la religiosidad del
cubano bajo una
dictadura  prolongada.
CLICK LA IMAGEN DEBAJO

NUEVO LIBRO DE ELOY A. GONZÁLEZ: Notas sobre la religiosidad del cubano bajo una dictadura prolongada.

La Habana bien
vale unos Títulos
Por el Dr. Eloy A González.
CLICK  LA IMAGEN DEBAJO
“La Habana bien vale unos Títulos”. Una selección de artículos sobre Salud, Medicina y Educación Médica en Cuba. Por el Dr. Eloy A. González.

  Click debajo y Compre
este
hermoso libro
de Manolo Pozo.
"Aurora-Poesía": Nuevo libro de Manolo Pozo. Escritor, Periodista Independiente, fue durante 14 años columnista del periódico "20 de Mayo", Ex-Prisionero Político cubano y Miembro del Nuevo Presidio Político Plantado.

 MOVIMIENTO CRISTIANO LIBERACION
EL BLOG DE DANILO MALDONADO, "EL SEXTO".
RADIO REPÚBLICA CUBA
ATeVe
ICLEP: INSTITUTO CUBANO POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PRENSA.
YUSNABY POST.
CUBANOS DE ADENTRO Y DE ABAJO
PUENTE DEMOCRATICO
VIDEOS DESDE CUBA: CRIOLLO "LBERAL".
PRO CUBA LIBRE
NEO CLUB
ARCHIVO CUBA
LIBERTAD DIGITAL
TELEVISIÓN ESPAÑOLA EN VIVO. TRES CANALES EN DIRECTO: CANAL 24H, CANAL 1 DE LA TVE Y CANAL DE DEPORTE.
BLOG DEL DR. MICHAEL LARRONDO: Médicos Disidentes sin Censura.
 Content Management System SimpleCMS

©2005-2024 Cuba Democracia y Vida.
E-mail: info@cubademocraciayvida.org