Cuba Democracia y Vida

La voz en Suecia de los cubanos cívicos de intramuros y del exílio

Editor y Redactor: Guillermo Milán Reyes, Miembro del Instituto Nacional de Periodismo Latinoamericano (INPL)

For more publications in English
or Swedish click on respective
flag above

Cantidad de Visitantes: 64 641 328

Google


Enlaces :
DIARIO DE CUBA
INFOBAE
CUBANET

14 Y MEDIO. DIARIO HECHO EN CUBA.MEDICINA CUBANA
BUENAVISTA V CUBA WEBLOG
RELIGION EN REVOLUCION.

PATRIA DE MARTÍ EN ESPAÑOL. DEL POLITÓLOGO Dr. Julio M. Shiling.

NOTICIAS MENTIROSAS. Contra la propaganda de Rusia: nuevo portal de verificación.

CIBER CUBA.
WEB DE YOUTUBE DE LA UNIÓN PATRIÓTICA DE CUBA LAS GLORIOSAS FUERZAS PACÍFICAS UNPACU.

DIARIO LAS AMÉRICAS.COMObservatorio Cubano de Derechos Humanos.
FOROFILO: Blog de Filosofía del Dr. Alberto Roteta Dorado.
https://www.youtube.com/channel/UCW8puy8WjMABrA7e7FUvG-A
CANAL EVTV
LA PATILLA. WEB VENEZOLANA DE NOTICIAS.


CUBITA NAO.
EL PITAZO
PANAM POST: NOTICIAS Y ANALISIS DE LAS AMERICAS.
DOLAR TODAY
EL NACIONAL. CARACAS VENEZUELA.
ABC.ES INTERNACIONAL
EL NUEVO HERALD
EL PAÍS
FORO ANTITOTALITARIO FANTU


 

Buena Vista V Cuba

Blog de Medic Cubana

Blog de Montaner

Blog Religión en Revolución

Blog Omni Zona Franca

Patria de Martí

Cuba Ind. y Democrática

Cubanet.org

Cuba 1952- 1959Kuba: faller Castroismen? Av Rafaela Cruz. Diario de Cuba.
  
08-09-2022

web/article.asp?artID=51317

Kuba: faller Castroismen?
Av Rafaela Cruz
Diario de Cuba
7 september 2022
(översättning: Cubademocraciayvida.org)

web/article.asp?artID=51317
Illustration Diario de Cuba

Bland kubaner både i och utanför Kuba råder en övergripande känsla av att något är på väg att hända. De i exil diskuterar det öppet, medan de som överlever på Kuba och som tvingas till tystnad är mer konservativa, kanske för att undvika att skapa falska förväntningar, de anar det knappt men de är vittnen till landets extrema utmattning och känner att regimens nuvarande kris är annorlunda än tidigare kriser.

Även den tvivelaktiga officiella statistiken målar upp en chockerande bild.

Mellan 1990 och idag har den kubanska industrin minskat med hälften. Det största debaclet har skett inom tillverkningen av insatsvaror och kapitalvaror, som sjönk med 80 respektive 94 %, en nästan utplånad verksamhet i de tekniskt avgörande industrisektorerna med högsta ekonomiska mervärde.

I jordbruket är det värre. Jämfört med 2013 får man idag mindre mat, grönsaker, ris, majs, bönor och frukt... vissa varor har sjunkit mellan 70 och 80%. Under de senaste sex åren har risproduktionen minskat med 60 %, fläsk med 70 %, nötkött med 22 % och vetemjöl med 32 %. Dagens totala tillgång på jordbruksprodukter är hälften av 2018. Det råder hunger på Kuba.
Logiskt sett återspeglas denna drastiska minskning av jordbruks- och industriproduktionen i värdet av cirkulationen av detaljhandelsvaror som, mätt som en procentandel av BNP, har gått från 38,4 % 2010 till 22,7 % 2021 (även med en väsentligt mindre BNP), alltså en stabil nedgång där varje år har varit sämre än det föregående.

För att kompensera för den nationella improduktiviteten satte regeringen landets handelsbalans på spel vilket ledde till ett underskott 2021 på 1 300 miljoner dollar. Den nationella produktionen av livsmedel och industrivaror minskar i förhållande till importen. Utlandsskulden växer.

Kubanerna är livrädda för att bli sjuka. Om man under 2018 tyckte att bristen på 150 läkemedel från Hälsosystemets grundtabell var dramatisk, saknas nu 324, nästan 40 %. Dessa inkluderar anestetika, antibiotika och några av de viktigaste läkemedlen för att kontrollera de vitt spridda kardiovaskulära och psykiatriska sjukdomarna. Människor lider och dör.

Det var inte Covid-19, utan hälsosystemets kollaps, som fick 167 645 kubaner att dö 2021, vilket översteg det historiska genomsnittet med mer än 50 %. Ett folkmord som statlig media ignorerar.

Och varken Covid-19 eller "blockaden" förklarar varför, när mer produktion behövs och lönerna för jordbruks- och industriarbetare, som före det nationella ekonomiska programmet ”Tarea de ordenamento” översteg riksgenomsnittet med 34 respektive 35 %, nu ligger under genomsnittet, medan lönerna inom offentlig förvaltning (byråkrati) och försvar (repression) ligger över genomsnittet.

Varken Covid-19 eller "blockaden" förklarar varför sockerproduktionen som låg mellan sex och åtta miljoner ton per år har sjunkit till mindre än en halv miljon, vilket översatt till nuvarande priser innebär ett inkomstbortfall på mer än 3 500 miljoner dollar.

Varken Covid-19 eller "blockaden" förklarar strömavbrotten, som beror på en 50-procentig minskning av investeringar i el-, gas- och vattenförsörjning under de senaste sex åren, samtidigt som investeringarna i turism har växt med 15 %, och sugit upp nästan hälften av landets investeringar. Ju fler hotell, desto fler strömavbrott.

Manin att bygga hotell höjer BNP, men detta makroekonomiska instrument rapporterar inte om tillväxtens hållbarhet. Även om Kuba skulle ha tillväxt, är alternativkostnaden högre än nyttan som går förlorad i o m nedrustningen av de vitala sektorer som direkt påverkar ekonomin och befolkningen, såsom jordbruket och industrin.

Men även om man blåser upp BNP med överdimensioneringen av hotellanläggningar (utan att göra kompletterande investeringar som gör denna sektor hållbar), uppskattar Economist Intelligence Unit, i sin serie ’till 2026’, att en tillväxt på 5% är det minimum som ekonomin bör växa för att folket ska märka någon förbättring. Det kommer inte att ske någon sådan förbättring på kort eller medellång sikt.

Mellan dåliga investeringar och bristande inkomster har en kroniskt negativ finansiell situation lett landet till minskade investeringar, minskade finanser, industrinedläggningar och internationell isolering, vilket skiljer denna kris från tidigare. Till den ineffektiva och centraliserade förvaltningen av ekonomin, ska också läggas det fysiska kapitalet som är improduktivt, rostigt och föråldrat. 

Och det är inte bara material som är åldrat och improduktivt. Nästan var femte kuban är över 60 år. År 2021 föddes 34 000 färre barn än ett decennium tidigare. Från 2016 till idag förlorade landet 126 009 invånare; av dessa försvann mer än hälften 2020, ett rekord som, på grund av emigration, kommer att slås i år. Detta bekräftar att den nuvarande situationen är värre och annorlunda än någon tidigare skärpning i den eviga kris som nationen lider under sedan 1959.

De extrema ekonomiska och demografiska problemen förstärks av en antropologisk degradering, resultatet av den indoktrinering som börjar i livmodern och kröns med ett alltmer urvattnat universitetsdiplom. Nationens själ är noterbart korrupt, påfallande grov och aggressivt osolidarisk. Revolutionens modellera visade sig vara illaluktande slam som bara några få motsträviga nostalgiker förmås att tro på. Kuba idag är hopplöshet och förtvivlan, men också längtan efter förändring.

Mitt i denna rasande storm som det är svårt att se en väg ut ur, behåller ändå Castroismen sin politiska struktur intakt.
Dess monopol på all information, indoktrineringen och propagandan sänker sig som ett mörker över varje liten frihet som smyger sig igenom i sociala nätverk. Dess övervaknings- och förtryckarorgan förstärks och det viktigaste av allt för regimens överlevnad, är att de lyckas hålla det kubanska civila samhället i schack och splittrat tack vare ett system som blir allt hårdare efter 62 års totalitär erfarenhet och expertis.

Det verkar inte som att den kubanska revolutionens absoluta ekonomiska och moraliska misslyckande är tillräckligt, Castroismen kommer inte att kapitulera. Den där känslan av att ’snart händer det’ har konkretiserats med att det bara fattas ett ihållande folkuppror eller en splittring i maktens toppskikt. För tillfället verkar båda alternativen osäkra, även om det är sant att vindarna blåser: fler och fler människor står upp mot regimen, och spänningen mellan Castro-ledningens maffiafraktioner blir mer och mer påtaglig.

Men vad som är "nära" i politiska och historiska termer kan vara långt från individperspektivet. Bristande illusioner är riskabelt efter denna halveufori som  råder idag. Det vore illa om otålighet översätts till ömsesidigt skuldbeläggande. Det finns bara en bov här!

Från Dionysius av Syrakusa till idag har alla tyrannier fallit. Alla. Castroismen kollapsade den dag, för länge sedan, då de flesta kubaner slutade tro på dem, men det betyder inte att de kommer att falla nu eller att de faller av sin egen vikt.

Revolutionen överlevde 1960-talet eftersom Chrusjtjov anlände, den överlevde den ’Speciella Perioden’ eftersom Chávez dök upp; Ingenting garanterar att en annan internationell beskyddare inte kommer att dyka upp nu, eller att en koalition av intressenter (Kina, Ryssland, Brasilien, Venezuela, Mexiko) samordnar sig - formellt eller informellt - för att stödja regimen. Det är inte heller uteslutet att utländska investerare kan samordna sig för mer olja, kyckling, tvättmedel och en minskning av strömavbrotten, vilket skulle få människor att återigen resignera i sin olycka, något som kanske kan verka mindre hotfull än en frihet som aldrig upplevts.

Det är sant att Castroismen idag är svagare än någonsin, men folket har inte kraft nog. Det är en sovande jätte; uppvaknande beror lika mycket på materiell mättnad som på att lära sig drömma om frihet och välstånd. Du, som lyckades fly från Kuba, du kan hantera dessa två redskap. Tröttna inte på att göra det, överge oss inte... även om vi ibland förtjänar det.

 

Kommentarer


 Få en ny utmaning


 
21-03-2024Lars Palmgren analyserar krisen på Kuba, bristen på mat och el, utrensningar och det växande missnöjet i en artikel i Utrikesmagasinet.
02-08-2023Intryck och notat från ett kort besök i Havanna 1977 av Leif Belfrage, vid den tiden konsult för statliga PK-banken. Publicerat av dottern Eva Belfrage.
08-09-2022Kuba: faller Castroismen? Av Rafaela Cruz. Diario de Cuba.
29-09-2021Sverige bör omedelbart avbryta biståndet till Kuba och kräva frigivning av alla politiska fångar. Av Eva Belfrage.
01-04-2021STOR HUNGERSTREJK PÅ KUBA - ETT FEMTIOTAL LIV I FARA. Angeläget att den svenska regeringen uttalar sig. Av Eva Belfrage.
19-03-2021Till svenska medier: hjälp till att riva den fatala tystnadens mur kring Kuba. Castro-sagan är slut och de flesta vet idag att regimen sålde en förfalskad bild av Kuba i över 60 år. UNPACU i Sverige.
01-01-2021När ska S bryta med Kubas kommunister? När förtrycket på Kuba nu tilltar är det hög tid för det stora regeringspartiet att bestämma sig; på vilken sida av historien vill man stå. Skriver Lars Adaktusson i Expressen.
21-10-2018KUBA: TIDEN STÅR STILLA. Av Eva Belfrage. + videos.
25-01-2018Kubanska präster i öppet brev till Raúl Castro: Tiden rinner iväg, det är dags för en fredlig förändring.
08-05-2017Cubazuela hotar den regionala säkerheten. Av Juan Antonio Blanco.
06-12-2016Spionernas och propagandans mästare Fidel Castro är död, men hans verksamhet i Sverige har inte upphört. Av Eva Belfrage.
02-12-2016Fidel Alexander "den förskräcklige" Castro, "större än superman" och "inte normal". Av Eva Belfrage.
02-10-2016Kristdemokratiskt Internationellt Center (KIC) om Sveriges samarbetsstrategi med Kuba om 90 miljoner kronor till år 2020: Glöm inte bort de förbjudna!
29-09-2016Debattinlägg av Erik Jennische i SVD om 90 miljoner-biståndet till Kuba. Replik från Statssekreterare Ulrik Modéer.
24-04-2016Kuba och effekterna av Obamas besök. Av Eva Belfrage.
06-03-2016Civil Rights Defenders: Varför får Castro bestämma, Margot Wallström? av Robert Hårdh och Erik Jennische.
06-11-2015Ekonomisk Expert: Den enda lösningen för Kuba är att avskaffa det kommunistiska systemet. EFE.
23-04-2015SVT Nyheter: Inflöde från väst skapar nya spänningar i Kuba.
27-03-2015Allvarliga varningssignaler från Kubas politiska polis mot känd oppositionsledare. Av Eva Belfrage.
23-02-2015Massarresteringar på femårsdagen av Orlando Zapatas Tamayos död i Castros gulag. Av Eva Belfrage.
18-02-2015Det latinamerikanska undantaget – massinvandring fungerar visst. Av Erik Jennische.
06-02-2015Dialogen mellan Kuba och USA har inletts. Av Eva Belfrage.
18-12-2014Opposition anser att uppgörelsen mellan Obama och Castro är ett förräderi mot demokratiska krafter på Kuba. Diario de Cuba.
05-11-2014Bröderna Castros dagar är räknade, men familjedynastin och militären planerar att ta över. Av Eva Belfrage.
29-09-2014Kubanen Yusnaby Pérez varnar venezolanerna för kvartersövervakning efter kubansk modell.
16-07-2014Hur fick svensken Aron Modig de avlidna kubanska dissidenternas mobiltelefoner? Detta frågar sig Angel Carromero i sin bok "Död under tvivelaktiga omständigheter". Av Eva Belfrage.
23-06-2014Castro-regimen satsar stort på kampanjer för hävande av amerikanskt embargo, men svär sig fri från människovärdiga reformer i Kuba, för att det ska ske. Av Eva Belfrage.
06-05-2014Venezuelas framtid i demokrati eller under socialistisk militärdiktatur? Av Eva Belfrage.
17-02-2014Protesterna i Venezuela: mot gatuvåld och kubanskt inflytande, och för en fri och demokratisk rättsstat. Av Eva Belfrage.
29-01-2014Operation rengöring, utrensning. Av Yoani Sánchez.
27-01-2014Karibisk komedi. Demokratiska länder inom CELAC borde opponera sig mot den kubanska regimen. El Comercio - ledare.
20-01-2014Kuba: "Den som förlorar hoppet, har ingenting mer att förlora". Av Kommendant Huber Matos, 95 år.
09-08-2013Svenska Dagbladet om den ökande massflykten från Kuba till USA.
22-07-2013Kubas vapensmuggling till Nordkorea kränker Panamas suveränitet och hotar fred och säkerhet. Av Huber Matos Benitez.
26-06-2013Biståndet till Kuba efter orkanen Sandy har inte nått befolkningen, som är desperat. Det kan explodera när som helst, säger kubansk präst. Av Juan O. Tamayo.
22-06-2013Raúl Castro går till anfall med machetes mot växande demokratirörelse. Av Eva Belfrage.
16-06-2013"Kubaniseringen" av Venezuela. Av José R. Cardenas.
08-06-2013Venezuela är ockuperat av Kuba. Av Antonio María Delgado.
29-05-2013Venezuela: Ändlös förödmjukelse. Av Milagros Socorro.
08-05-2013Seger för stor hungerstrejksaktion på Kuba. Av Eva Belfrage.
21-04-2013General Carlos Peñaloza avslöjar Castros tekniska styrning av valprocessen i Venezuela.
19-04-2013Venezuela vid farligt vägskäl. Av Eva Belfrage.
13-04-2013Vad har hänt med Chavez plan på självstyrande kommuner i Venezuela. Lars Palmgren rapporterar i Sveriges Radio Studio Ett.
04-04-2013Yoani Sánchez talar till exilkubanerna i Miami: Det finns inga vi och dom, bara vi. Vi är kubaner, därmed basta. Hjälp oss att riva muren av lögner och tystnad.
29-03-2013Kubas fattigdom drabbar särskilt svarta kvinnor. Av Juan Antonio Madrazo Luna.
13-03-2013Lars Palmgren, Sveriges Radio, ger inblickar i fenomenet Hugo Chávez.
10-03-2013Yoani Sánchez ute i världen och talar om Kuba. Av Eva Belfrage.
07-03-2013Sveriges Radios Lars Palmgren rapporterar från Kuba och berättar om informationsproblemen och hur de kringgås.
26-02-2013Våldsamma demonstrationerna mot Yoani Sánchez i Brasilien avslöjar Castros terror mot oliktänkande. Av Armando Chaguaceda.
19-02-2013Emigrerar kubaner av ekonomiska skäl? Av Roberto Álvarez Quiñones.
                                       
    Eitores y Redactores  

Guillermo Milán Reyes. Artículos, Entrevistas y Documentos.

Entrevistas realizadas a Guillermo Milán Reyes, editor y redactor de esta página Web "Cuba Democracia Y Vida.org", por varios periodistas de importantes periódicos en Maputo-Mozambique, a mediados del 2004. CUBA DEMOCRACIA Y VIDA.ORG

Colaboradores:

Dr. Alberto Roteta Dorado: ARTÍCULOS Y OPINIONES SOBRE CUBA Y LA SITUACIÓN MUNDIAL.

Dr. Eloy A. González: ARTÍCULOS SOBRE LA SITUACIÓN CUBANA Y ASUNTOS RELIGIOSOS DE CUBA.

Imgemiero Químico Roberto L. Capote Castillo:

Profesor José Vilasuso Rivero. Artículos y Documentos sobre el Che Guevara.

Julio M. Shiling

Lcdo. Sergio Ramos

Domingo Lezcano, colaborador de nuestra Web CubaDemocracia yVida.ORG: ARTÍCULOS Y OPINIONES.

Referencia en línea
Diccionario, enciclopedia y más
Palabra:
Buscar en:
Diccionario de español
Diccionario de inglés
Diccionario de alemán
Diccionario de francés
Diccionario de italiano
Diccionario de árabe
Diccionario de chino (S)
Diccionario de polaco
Diccionario de portugués
Diccionario de holandés
Diccionario de noruego
Diccionario de griego
Diccionario de ruso
Diccionario de turco
Sólo en inglés:


  
 
  
 Canal YouTube
de CDV.ORG
CANAL YOU TUBE DE CubaDemocracia y Vida.org
 
 
PRESOS POLITICOS 
 
 REPRESORES CUBANOS
 REPRESORES CUBANOS 
 
 
 
 Cuba: Derechos Humanos.
DERECHOS HUMANOS : HUMAN RIGHTS

CUBA:
REPRESORES CUBANOS.
ESBIRROS CASTRISTAS
Cuba: PÁGINA PARA REGISTRAR A LOS REPRESORES O ESBIRROS DE LA TIRANÍA DE LOS CASTRO.

 Cuba: Represión.
REPRESIÓN EN CUBA

Videos de UNPACU
CUBANOS DE A PIE OPINAN. VIDEOS REALIZADOS POR LA GLORIOSA UNPACU:

Noticias sobre Venezuela:
TODO SOBRE VENEZUELA.

 Sobre el Mártir Oswaldo Payá:
OSWALDO PAYA SARDIÑAS: NOTAS DE PRENSA, DOCUMENTOS, VIDEOS, NOTICIAS.

Sobre Orlando Zapata.
ORLANDO ZAPATA TAMAYO. MÁRTIR DE CUBA. VIDEOS, ARTÍCULOS, OPINIONES, DOCUMENTOS Y NOTICIAS.

Cuba: Damas de Blanco.
DAMAS DE BLANCO

Canal VIMEO de CDV.ORG
 Canal VIMEO de CubaDemocraciayVida.org

Dr. Médico  Oncólogo
Eloy A. González
     NUEVO LIBRO:       
 “Una Patria atesorada para  
muchos y perdida para otros”

MÉDICO Y ESCRITOR ELOY A. GONZÁLEZ: EXCELENTE NUEVO LIBRO:  “Una Patria atesorada para muchos  y perdida para otros”
MÉDICO Y ESCRITOR ELOY A. GONZÁLEZ: EXCELENTE NUEVO LIBRO:  “Una Patria atesorada para muchos  y perdida para otros”

 

Haga Click en la imagen abajo para
comprar este excelente libro del
Escritor, e
Ingeniero Químico
Roberto L. Capote Castillo.

 Nuevo Libro N° 48: "Desde las orillas del Sena". Tomo XXVII. Serie “Cartas a Ofelia”. Por Félix José Hernández.

BIBLIOCUBA:  Crónicas coleccionables. Libros “Cartas a Ofelia” . Félix José Hernández

NUEVO LIBRO DEL ABOGADO Faisel Iglesias: "DOLOR Y PERDON" LA HISTORIA DE LA MUSICA CUBANA A TRAVÉS DE BENNY MORE (En español)

 Libro: "ASÍ  SE VOTA EN CUBA": Cuba es una pequeña Corea del Norte. Dijo el autor del libro Leandro Querido.

Haga CLIC AQUÍ
para comprar el libro
en la editorial de origen
.
 

ESCRITOR ELOY A. GONZÁLEZ:
NUEVO LIBRO:
Notas sobre
la religiosidad del
cubano bajo una
dictadura  prolongada.
CLICK LA IMAGEN DEBAJO

NUEVO LIBRO DE ELOY A. GONZÁLEZ: Notas sobre la religiosidad del cubano bajo una dictadura prolongada.

La Habana bien
vale unos Títulos
Por el Dr. Eloy A González.
CLICK  LA IMAGEN DEBAJO
“La Habana bien vale unos Títulos”. Una selección de artículos sobre Salud, Medicina y Educación Médica en Cuba. Por el Dr. Eloy A. González.

  Click debajo y Compre
este
hermoso libro
de Manolo Pozo.
"Aurora-Poesía": Nuevo libro de Manolo Pozo. Escritor, Periodista Independiente, fue durante 14 años columnista del periódico "20 de Mayo", Ex-Prisionero Político cubano y Miembro del Nuevo Presidio Político Plantado.

 MOVIMIENTO CRISTIANO LIBERACION
EL BLOG DE DANILO MALDONADO, "EL SEXTO".
RADIO REPÚBLICA CUBA
ATeVe
ICLEP: INSTITUTO CUBANO POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PRENSA.
YUSNABY POST.
CUBANOS DE ADENTRO Y DE ABAJO
PUENTE DEMOCRATICO
VIDEOS DESDE CUBA: CRIOLLO "LBERAL".
PRO CUBA LIBRE
NEO CLUB
ARCHIVO CUBA
LIBERTAD DIGITAL
TELEVISIÓN ESPAÑOLA EN VIVO. TRES CANALES EN DIRECTO: CANAL 24H, CANAL 1 DE LA TVE Y CANAL DE DEPORTE.
BLOG DEL DR. MICHAEL LARRONDO: Médicos Disidentes sin Censura.
 Content Management System SimpleCMS

©2005-2024 Cuba Democracia y Vida.
E-mail: info@cubademocraciayvida.org